Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Jadranka Rebeka Anić
anic1

Kontakt informacije

Jadranka Rebeka
Anić
Dr. sc.
Znanstvenici
Viša znanstvena suradnica
Teologija
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar Split
Poljana kraljice Jelene 1/I
21000 Split
Hrvatska
Područni centar Split
+385 21 315 707
...
-

Publikacije i projekti

4 autorske i 3 uredničke knjige, 10 poglavlja u knjizi, 3 izvorna znanstvena rada, 3 pregledna rada, 4 rada u zbornicima međunarodnih i 6 radova u zbornicima domaćih skupova, 2 nekategorizirana rada.
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=277285
 

1. "Aufbruch" (Beč, Austrija), 1997. do 2001., suradnica na projektu.
2. "PosT" (Austrija – Mađarska), 1998. do 1999., suradnica na projektu.
3. "Stanje kršćanske svijesti na župama sedam franjevačkih provincija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini", 1996., suradnica na projektu.
4. "Nasilje nad ženama u obitelji – teološko-pastoralni izazov", 2004. – 2005., voditeljica projekta.
5. "Muško i žensko, stvori ih. Žene i muškarci u življenju i službi Božjeg poslanja", 2005., voditeljica projekta.
6. "Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokreti i hrvatski identitet", 2007. do danas, suradnica na projektu.
7. "The Gendered Experiences of Homelessness in Croatia", 2009., suradnica na projektu.

Akademski stupanj

2007.
Doktor znanosti
2001.
Katolički teološki fakultet Sveučilišta u Beču
Beč, Austrija
Pastoralna teologija, feministička teologija, feministička sociologija

Rodne teorije, biblijska i teološka antropologija pod rodnim vidom, položaj žene u Crkvi i društvu

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovala na 12 međunarodnih i 7 domaćih znanstvenih skupova.

Članica 3 međunarodne i dvije domaće udruge; članica predsjedništva Europskog društva žena u teološkom istraživanju (ESWTR) i predsjednica Hrvatske sekcije Europskog društva žena u teološkom istraživanju (ESWTR-CS).

Na Teološkom fakultetu Matija Vlačić-Ilirik predaje kolegij "Nasilje nad ženama u obitelji – pastoralno-teološki izazov".

-
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro