Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter
Mirela Altić
altic1

Kontakt informacije

Mirela
Altić
Prof. dr. sc.
Znanstvenici
Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, redovita profesorica
Povijest
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19
10000 Zagreb
Hrvatska
3/II
+385 1 4886 834
...
-

Publikacije i projekti

13 autorskih knjiga, 11 radova kao poglavlje u knjigama, 64 izvorna znanstvena rada i 8 stručnih, 24 rada u zbornicima skupova (od toga 12 s međunarodnom recenzijom).
- http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=209401

1. Topografske karte 18. i 19. stoljeća“, od 1994. do 1996, u statusu znanstvenog novaka;
2. Izvori za hrvatsku povijest, od 1996. do 2002., u statusu znanstvenog novaka;
3. Prva sustavna katastarska izmjera Hrvatske i Slavonije projekt mladih znanstvenika, 1997.-2000., u statusu glavnog istraživača;
4. Međunarodni istraživački projekt Triplex Confinium, od 1998. do 2002., u statusu zanstvenog suradnika;
5. Povijesni atlas gradova, 2001.-2006., u statusu voditelja projekta;
6. Povijesni atlas gradova - povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova, od 2007., u statusu voditelja projekta;
7. Dalmatinski katastri 19. stoljeća, od 2007., u statusu suradnika.

Akademski stupanj

2005.
Doktor geo znanosti
1999.
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za geografiju
Zagreb, Hrvatska
Nacionalna povijest, pomoćne povijesne znanosti

Povijesna kartografija, povijesna geografija, urbana i lokalna povijest

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovala na 42 međunarodna znanstvena skupa i 34 domaćih znanstvenih skupova.

Članica 3 međunarodne udruge i jedne domaće udruge.

Na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u statusu naslovnog izvanrednog profesora drži kolegije: "Uvod u čitanje starih karata" i "Kartografski izvori za hrvatsku povijest". Na Odsjeku za povijest Sveučilišta u Puli kolegij: "Povijesna kartografija/povijesna geografija".

- 2004. nagrada Matice hrvatske "Oton Kučera" za najbolju znanstvenu knjigu godine – za knjigu "Povijesna kartografija - kartografski izvori u povijesnim znanostima".
- 2009. Nagrada grada Bjelovara za Atlas grada Bjelovara i znanstveni doprinos proučavanju povijesti grada.
- 2013. Nagrada grada Siska za Atlas grada Siska i znanstveni doprinos proučavanju povijesti grada.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro