Izdvajamo Iz Novosti

Društvena istraživanja

– Br. 1 – 139 / 1992. – 2018. Društvena istraživanja je časopis za opća društvena pitanja koji njeguje potpunu tematsku i disciplinarnu otvorenost. Stoga se u njemu objavljuju radovi iz različitih društvenih i humanističkih disciplina (sociologije, psihologije, politologije, psihijatrije, povijesti, prava, ekonomije, demografije, lingvistike itd.), ali i radovi koji …

VIŠE

Temeljne odrednice rada i djelovanja Instituta

Prof. dr. sc. Vlado Šakić: Temeljne odrednice rada i djelovanja Instituta | Znanstvena misija i razvoj hrvatskog društva | Znanstveni projekti i publiciranje | Digitalizacija  i dostupnost znanstvenih istraživanja | Poruka za planiranje hrvatske budućnosti >>> PERSPEKTIVE HRVATSKOGA DRUŠTVA U EUROPSKOJ UNIJI  

VIŠE

Časopis Pilar

>>> Br. 1 – 20 / 2006. – 2015. Odrednicom časopis za društvene i humanističke studije želimo u prvom redu upozoriti na općedruštvenu i dugoročnu relevantnost tih dviju skupina znanstvenih interesa u doba u kojem se, i planetarno, danomice sve snažnije osjeća nesnalaženje u vrijednosnim orijentacijama: kao da ljudsko društvo …

VIŠE