Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Opći akti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

  


● Statut Pravilnici Poslovnici Strategija  Kodeks Izvješća Planovi Odluke  Ostalo
#

- Zakon o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i visokom obrazovanju - pročišćen tekst

 
Statut


- Statut Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

 
Pravilnici


Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustrojstvu radnih mjesta
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o radu Nakladničke službe
Pravilnik o radu Knjižnice
- Pravilnik stvaranja ugovornih obveza
- Pravilnik o radu s računima
- Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o zaštiti od požara
- Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni
- Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta
- Pravilnik o zaštiti i čuvanju  arhivskog i registraturnog gradiva Instituta
- Popis arhivskog i registraturnog gradiva Instituta s rokovima čuvanja


 
Poslovnici


- Poslovnik o radu Upravnog vijeća
- Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća
- Poslovnik o radu područnih centara
- Poslovnik o radu časopisa Društvena istraživanja

 

Strategija


- Strategija Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar 2015.-2020. 
- Akcijski plan Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar 2015.-2020.

 
Kodeks


- Etički kodeks, 2016.


 
Izvješća


Poslovno izvješće za 2017. godinu
- Financijsko izvješće za 2017. godinu
- Bilješke uz financijsko izvješće za 2017. godinu
- Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2017. godinu
Poslovno izvješće za 2016. godinu
Poslovno izvješće za 2015. godinu
Poslovno izvješće za 2014. godinu


 
Planovi

- Financijski plana za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
- Financijski plana za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
- Plan rashoda za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
Plan rashoda i izdataka 2015.-2017. prema ekonomskoj klasifikaciji


 
Odluke

- Odluka o naknadi za postupak davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbore u znanstvena zvanja
Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika za otpad

 
Višegodišnje financiranje znanstvene djelatnosti (VIF)

 
- Podaci o znanstvenoj djelatnosti u 2017. godini
Podaci o znanstvenoj djelatnosti u 2016. godini
Podaci o znanstvenoj djelatnosti u 2015. godini

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro