Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Javna nabava


DOKUMENTI
Registar ugovora o javnoj nabavi male vrijednosti u 2017. Plan nabave za 2018.  Izjava o sukobu interesa ▪ JAVNA NABAVA 


Vlada Republike Hrvatske

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), a u vezi s člankom 20. stavkom 1. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 172/2003 i 144/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine donijela

Z A K L J U Č A K

1. Zadužuju se sva tijela javne vlasti, koja to svojstvo imaju prema odredbi članka 3. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, a koja su dužna postupati prema Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 110/2007 i 125/2008), da dosljedno i ažurno postupaju prema odredbi članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama na način utvrđen ovim Zaključkom.

2. Tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja (u daljnjem tekstu: Pregled ugovora), koji je u prilogu ovoga Zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Tijelo javne vlasti dužno je Pregled ugovora ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama u roku 20 dana od dana objave ovoga Zaključka, prema obrascu iz točke 2. ovoga Zaključka.

4. Prva objava Pregleda ugovora mora sadržavati podatke za ugovore koji su izvršeni u 2010. godini i zatim redom kronološki, kako su ugovori sklapani u 2010. godini.

5. Tijelo javne vlasti dužno je podatke iz Pregleda ugovora ažurirati svakih šest mjeseci.

6. Tijelo javne vlasti dužno je podatke o internetskim stranicama, na kojima je objavljen Pregled ugovora, dostaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, u roku 20 dana od dana objave ovoga Zaključka. Ovi podaci dostavljaju se putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

7. Tijelo javne vlasti dužno je podatke o ustrojavanju i vođenju Pregleda ugovora, te podatke o internetskim stranicama na kojima se objavljuje Pregled ugovora, uvrstiti i u Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, koje se izrađuje sukladno članku 25. toga Zakona.

8. Ukoliko tijelo javne vlasti ne raspolaže internetskim stranicama, Pregled ugovora će izraditi i voditi na drugom informatičkom mediju te će, sukladno točki 6. ovoga Zaključka, o tome izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka, radi uvida u Pregled ugovora na tom informatičkom mediju.

9. Zadužuje se Agencija za zaštitu osobnih podataka da do 5. svibnja 2011. godine izvijesti Vladu Republike Hrvatske o provedbi ovoga Zaključka.

10. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/11-02/01

Urbroj: 5030106-11-2

Zagreb, 17. ožujka 2011. 
Dokumenti

Naziv

Veličina

- Plan nabave Instituta Ivo Pilar za 2018. godinu. pdf

311 kb

- Registar ugovora o javnoj nabavi male vrijednosti u 2017. 

199 kb

- Dopuna plana nabave Instituta Ivo Pilar za 2017. godinu

308 kb

Plan nabave Instituta Ivo Pilar za 2017. godinu.pdf

 1334 kb

Plan nabave Instituta Ivo Pilar za 2016. godinu.pdf 

1100 kb

- Izjava o sukobu interesa 481 kb

 


 

JAVNA NABAVA

Predmet nabave: Nabava pripremnih radova za uređenje i opremanje Arheološkog parka Vižula

- Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
- DoN - pripremni radovi
- Troškovnik
- Arheologija
- Postojeće stanje
- Konzervatorski elaborat - 1. dio
- Konzervatorski elaborat - 2. dio
- Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiran gospodarskim subjektima

NATJEČAJ

- https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1344953Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro