Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Objavljena knjiga POTROŠAČKA KULTURA I KONZUMERIZAM


U Biblioteci Centra za kulturne studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je kao 1. knjiga POTROŠAČKA KULTURA I KONZUMERIZAM koju je uredila prof. dr. sc. Snježana Čolić. Autori poglavlja u knjizi su dr. sc. Ivan Burić, prof. dr. sc. Snježana Čolić, dr. sc. Igor Duda, dr. sc. Hajrudin Hromadžić, Martin Lojkić, prof. dr. sc. Krešimir Peračković, dr. sc. Sanja Stanić, Katica Stažić i Tihana Štojs. Knjigu su recenzirali prof. dr. sc. Vjeran Katunarić i prof. dr. sc. Vladimir Lay

Potrosacka-naslovnica Prilozi u ovoj knjizi predstavljaju doprinos u promišljanju kako potrošačke kulture i društva tako i konzumerizma kao dominantne ideologije suvremenoga kapitalizma. Potrošačka kultura analizirana je iz različitih teorijskih perspektiva, uključujući uzroke i posljedice konzumerizma u okviru socio-kulturnoga konteksta Hrvatske. – Iz Predgovora

Snježana ČOLIĆ (ur.)
POTROŠAČKA KULTURA I KONZUMERIZAM
Biblioteka Centra za kulturne studije - Knjiga prva
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2013. – Str. 206.
ISBN 978-953-7964-00-9

- Omot / Impresum / Sadržaj / Iz recenzija


 
Sadržaj

- Omot / Impresum / Sadržaj
Predgovor
Snježana Čolić: Suvremena potrošačka kultura neoliberalnoga kapitalizma i održivost: globalni aspekti
Krešimir Peračković: Osnovni pojmovi u sociologiji potrošnje
Martin Lojkić: Društveno značenje, funkcija i svrha robe
Hajrudin Hromadžić: Konzumerizam: pogonska snaga ideologije kasnoga kapitalizma
Igor Duda: Konzumerizmom do komunizma? – Potrošačka kultura u Hrvatskoj od 1950-ih do 1980-ih
Ivan Burić: Banke: trgovci novcem kao arhitekti potrošačkoga subjektiviteta
Sanja Stanić: Trgovački centar kao reprezent potrošačkoga društva
Tihana Štojs: Kupovanje identiteta u suvremenome potrošačkom društvu
Katica Stažić: Društveni otpor konzumerizmu: antikonzumeristički ili alterkonzumeristički pokreti
Sažeci
Summaries
Kratki životopisi autora

 
Iz recenzija

Znanstveni doprinosi ove knjige ponajprije omogućuju bolje poznavanje potrošačke kulture i društva. Upućenost autor(ic)a u tematiku nesumnjivo je velika. Posebno imponira prožimanje moderne i postmoderne perspektive u njihovim radovima. S jedne strane, poštuju se klasični pristupi u proučavanju fenomena potrošnje, koji teže utvrđivanju općih, pa i univerzalnih obilježja potrošačkoga mentaliteta i prakse u industrijskim društvima na podjednakom stupnju ekonomskoga razvitka. S druge strane, ukazuje se na kulturnu raznolikost tih mentaliteta i praksi, što odstupa od linearnog i determinističkog poimanja socioekonomskog razvitka i potrošnje u prilog kontingentnom razvitku. (…) U najvećem dijelu ove knjige očituje se zrelo znanstveno iskustvo stečeno u dugogodišnjem istraživačkom radu autor(ic)a o temi konzumerizma i njegovih sociokulturnih posljedica, posebno u hrvatskome društvu i kulturi. Osjeća se sigurnost u pristupu, problemi su jasno izloženi, izbjegavaju se opća mjesta karakteristična za publicistički diskurs o toj temi, podastrta je iscrpna analiza fenomena konzumerizma, prije svega sociološka i antropološka, pri čemu se može prepoznati "kulturni zaokret" (u smjeru postmodernizma).

Prof. dr. sc. Vjeran Katunarić

Komparativna analiza članaka i knjiga o ovoj temi u nas pokazuje da je ovo izvanredna i izvrsna knjiga. Budući da njeguje kritički diskurs i sadrži socio-aksiološku platformu iz koje tumači društvene mehanizme i oblike redukcije i destrukcije ljudskosti života modernoga čovjeka, držimo da se može staviti uz bok sličnim knjigama u europskome okruženju. (…) Ova knjiga može biti čitana kao vrlo kvalitetan, svjež i spoznajno moćan pomoćni alat kako bi se shvatili dometi, ograničenja i proturječnosti potrošačke kulture i konzumerizma. Stoga ovu knjigu smatramo društveno vrlo potrebnom, a njezino izdavanje ocjenjujemo kao kulturološki i sociologijski iznimno opravdano. (…) Za sve koji će u Hrvatskoj trebati ozbiljne sociologijske analize potrošačke kulture i konzumerizma, ova će knjiga biti čvrst oslonac i dragocjeno štivo.

Prof. dr. sc. Vladimir Lay

>>> CENTAR ZA KULTURNE STUDIJE

 

Prof. dr. sc. Vlado Šakić: PERSPEKTIVE HRVATSKOGA DRUŠTVA U EU-u


U povodu ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije i 100. rođendana akademika Vladimira Iblera iz tiska je izašlo izvanredno izdanje Glasnika Hrvatskoga diplomatskog kluba o svečanosti održanoj 27. lipnja 2013. u Zlatnoj dvorani Hrvatskog povijesnog instituta u Zagrebu. Uz pozdravne riječi, publikacija donosi izlaganja pozvanih predavača među kojima je i tekst ravnatelja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar prof. dr. sc. Vlade Šakića pod naslovom Perspektive hrvatskog društva u Europskoj unijiPuni tekst predavanja

HDK-2s HDK-1s HDK-3s
HDK-0s


Predavači za radnim stolom (slijeva): akademik Ivan Supičić, dr. sc. Dubravka Jurlina-Alibegović, dr. sc. Vlado Šakić, mr. sc. Andrej Plenković i dr. sc. Neven Šimac

HDK nasl Hrvatski diplomatski klub / Croatian Diplomatic Club
REPUBLIKA HRVATSKA U EUROPSKOJ UNIJI I 100. ROĐENDAN POČASNOGA ČLANA AKADEMIKA VLADIMIRA IBLERA / REPUBLIC OF CROATIA IN THE EUROPEN UNION AND HUNDREDTH BIRTHDAY
OF CDC HONORARY MEMBER ACADEMICIAN VLADIMIR IBLER
Svečanost održana 27. lipnja 2013. u Hrvatskom povijesnom institutu u Zagrebu / Celebration held on June 27, 2013, at the Croatian Historical Institute in Zagreb
Izvanredno izdanje Glasnika Hrvatskog diplomatskog kluba
ISSN 1845-2876

Zagreb, prosinac 2013. – Str. 96.

 

Kazalo / Content

1. Republika Hrvatska u Europskoj Uniji i 100. rođendan počasnoga člana akademika Vladimira Iblera / Republic of Croatia in the Europen Union and hundredth birthday of CDC honorary member academician Vladimir Ibler
2.  Himna Republike Hrvatske / Republic of Croatia’s anthem
3.  Himna Europske unije / European Union’s anthem
4.  Pozdravna riječ predsjednika HDK Sergeja Morsana / Welcoming address of the CDC president Sergej Morsan
5. Ivan Supičić: Hrvatska kulturna baština i identitet u Europskoj uniji / Croatian cultural heritage and identity in te European Union
6.  Neven Šimac: Hrvatski državni interesi i vrijednosti europske unije / Croatian national interests and
European Union values
7.  Vlado Šakić: Perspektive hrvatskoga društva u Europskoj uniji / Perspectives of Croatian society within the European Union
8.  Dubravka Jurlina Alibegović: EU kao nova prilika za razvoj hrvatskoga gospodarstva / European Union as new opportunity for development of Croatian economy
9.  Andrej Plenković: Hrvatska vanjska politika u kontekstu članstva u Europskoj uniji / Croatian foreign policy within the context of the European Union membership
10. Govor profesora emeritusa dr. sc. Željka Horvatića u povodu 100. rođendana akademika Vladimira Iblera / Speech of professor emeritus Željko Horvatić on the occasion of academician Vladimir Ibler’s 100th birthday
11. Govor predsjednika Republike Ive Josipovića / Speech of Mr. Ivo Josipović, the President of the
Republic of Croatia
12. Glazbeni nastup Mješovitog pjevačkoga zbora Lira / Musical program of the Mixed Singing Choir Lira
13. Prizori sa svečanosti / More photos from the celebration

 

HDK ravnatelj Prof. dr. sc. Vlado Šakić, ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar utemeljenog prije više od dvadeset godina na dvjema krilaticama – istraživanjem do činjenica i hrvatsko društvo je neistraženo društvo

 


>>> Puni tekst predavanja prof. dr. sc. Vlade Šakića


Ivo Pilar: SVJETSKI RAT I HRVATI. Pokus orijentacije…


Knjiga Ive Pilara SVJETSKI RAT I HRVATI. Pokus orijentacije hrvatskoga naroda još prije svršetka rata prva je knjiga u novopokrenutoj biblioteci Instituta Ivo Pilar pod nazivom "Biblioteka Pilar". Knjiga izlazi sto godina nakon početka Prvoga svjetskog rata, razdoblja u kojemu je Pilar u različitim okolnostima i na različitim mjestima objavljivao svoja najvažnija djela. Uz objavljivanje novih izdanja Pilarovih tekstova u Biblioteci će se prezentirati i znanstveni radovi suvremenih autora koji istražuju društveno-humanistićke teme iz hrvatske kulturne, političke i društvene povijesti

SRH 1s

Uredništvo časopisa Pilar pokušalo je rekonstruirati tekst Svjetski rat i Hrvati usporedbom prvoga i drugoga ratnog izdanja… Ovo izdanje brošure priređeno je za tisak na temelju originalnog Pilarova rukopisa koji se nalazio u posjedu obitelji Jančiković, autorovih nasljednika. Danas se rukopis čuva u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu


Ivo Pilar

SVJETSKI RAT I HRVATI. Pokus orijentacije hrvatskoga naroda još prije svršetka rata
Biblioteka Pilar – Knjiga prva
Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar" i Družba "Braća Hrvatskog Zmaja"
Zagreb, 2014. – Str. 154.
ISBN 978-953-7964-05-4

- Sadržaj / Rukopis i prva izdanja / Životopis, bibliografija i literatura 

Sadržaj

- Korice / Impresum / Sadržaj
Dr. Ivo Pilar u časničkoj odori austrougarske vojske
Predgovor
I. Uzroci rata
II. Uspjeh rata
III. Posljedice rata
IV. Rat i Hrvati
V. Uzroci stanja u Hrvatskoj prije rata
VI. Iskorišćenje rata
Ivo Pilar na udaru austrougarske ratne cenzure
Dr. Ivo Pilar — oris života i djela
Imensko kazalo
Biblioteka Pilar


 
Originalni rukopis, prvo i drugo izdanje brošure

SRH orig SRH 1izd SRH 2izd
Originalni rukopis 1. izdanje iz 1915. 2. izdanje iz 1917.


- O rukopisu i prvim izdanjima: Pogovor "Ivo Pilar na udaru austrougarske ratne cenzure"

Pilar je bio neumjereno napadan i plijenjen, a isto tako neusporedivo hvaljen i kriomice čitan. Često se o njegovu djelu i o njemu govorilo i pisalo napamet, širila bijela i crna legenda. Vrijeme je da se kritički izdaju njegova djela i relevantni dijelovi ostavštine. Pilar to zaslužuje kao jedan od naših najboljih političkih pisaca.

dr. sc. Trpimir Macan


U našoj doista bogatoj povijesno-političkoj publicistici ne znam da smo ikada imali bistrijeg čovjeka i lucidnije pero među onima, koji politiku nisu stvarali nego su je tumačili i komentirali.

akademik Dubravko Jelčić


Dr. Ivo Pilar u časničkoj odori austrougarske vojske

SRH 6s


 
Životopis dr. Ive Pilara, bibliografija i literatura

- Životopis dr. Ive Pilara
- Bibliografija radova i neobjavljena građa
- Literatura o Ivi Pilaru

 

>>> GODIŠNJAK PILAR - Prinosi za proučavanje života i djela dra Ive Pilara

>>> PILAR - časopis za društvene i humanističke studije

 

Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih zajednica u Hrvatskoj


Dana 29. rujna 2014. godine u Institutu Ivo Pilar u Zagrebu održan je sastanak suradnika na projektu SEKUNDARNO STANOVANJE I SOCIJALNA ODRŽIVOST LOKALNIH ZAJEDNICA U HRVATSKOJ (Second Homes and Social Sustainability of Local Communities in Croatia)

sl 1s sl 2s sl 3s


Prvi sastanak suradnika na projektu "Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih zajednica u Hrvatskoj", Zagreb, 29. rujna 2014.

Riječ je o istraživačkom projektu financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost. Na sastanku je prezentiran projektni zadatak te dogovoren plan aktivnosti u prvoj godini projekta.

- Prezentacija:
 Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih zajednica u Hrvatskoj - 1. sastanak projektnog tima Zagreb, 29. rujan 2014.

 

>>> PROJEKT: Second Homes and Social Sustainability of Local Communities in Croatia

>>> CENTAR ZA URBANE I RURALNE STUDIJE

Objavljena knjiga dr. sc. Darka Polšeka CONTRA PAEDAGOGICOS


Kao 20. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga dr. sc. Darka Polšeka CONTRA PAEDAGOGICOS. Ideja o liberalnom obrazovanju. Premda se knjiga može svrstati u "akademsku ladicu sociologije obrazovanja", prema autorovim riječima, "knjigu treba čitati kao preispitivanje uloge nastavnika, profesora i znanstvenika u širem javnom kontekstu..." - Iz recenzija

Contra nasl  

"... glavni krivac za stanje u visokom školstvu naše zemlje nisu ni globalizacija ni navodno korumpirana vlast, već potpuna nesposobnost naše akademske „zajednice“ i javnosti da realistično procijeni trenutačno i dugoročno socijalno stanje Hrvatske i ulogu visokoga školstva u njezinom razvoju, nesposobnost samoorganizacije, upravljanja i donošenja ispravnih dugoročnih rješenja u vlastitom sektoru, a potom i u Hrvatskoj u cjelini..."
- dr. sc. Darko Polšek


Darko Polšek
CONTRA PAEDAGOGICOS. Ideja o liberalnom obrazovanju
Biblioteka STUDIJE – Knjiga 20.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2015. – Str. 230.
ISBN 978-953-6666-92-8

Omot / Impresum / Sadržaj / Iz recenzija


 
Sadržaj


Omot / Impresum / Sadržaj 

Uvod

SVJETSKI I EUROPSKI KONTEKST RASPADA ŠKOLSTVA
Je li "društvo znanja" bila iluzija?
Uloga društva znanja u stvaranju europske krize
Zašto ne možemo izići iz obrazovne krize?

BOLOGNA, MON AMOUR
Kriza sveučilišta
Nenamjeravane posljedice "bolonje": birokracija važnija od nastave
Novi izazovi visokog obrazovanja
Trostruka uzvojnica akademske (ne)odgovornosti

TRŽIŠTE, NEREDI, ŠKOLARINE
Neredi i školarine: nova nelagoda u kulturi
Studentski protest i stanje visokog školstva u Hrvatskoj
Uzroci studentskih protesta u Europi i kod nas
Nečastivi na Filozofskom fakultetu
Nekoliko teza u povodu prosvjeda studenata na Filozofskom fakultetu
Što je akademsko tržište?
Kako bi izgledalo neoliberalno školstvo (da ga imamo)?

POSLANICE BOLONJCIMA

LIBERALNA IDEJA ŠKOLSTVA
Liberalna ideja školstva
Gdje su djeca liberalne filozofije?
Prema trećoj generaciji sveučilišta

RIJEČ NA KRAJU

Zahvale
Summary
About the Author

>>> Puni tekst knjige

 

 
Iz recenzija

Autorove teze o liberalizaciji i privatizaciji školstva, kompetitivnosti znanja i obrazovanja te odgovornosti nižih institucionalnih razina u izvođenju nužnih promjena oduvijek su bile kontroverzne ali i potrebne kako bi šira i znanstvena javnost mogle donijeti pravilniju procjenu kakvo nam je školstvo potrebno. Iz tekstova je vidljivo da sporovi o smjerovima reformi u visokome obrazovanju nisu isključivo hrvatska boljka. Polšekova je teza da današnja akademska nelagoda potječe iz neslaganja oko zadaća znanosti, znanja i obrazovanja, i to u svjetskim razmjerima.

Vjekoslav Afrić

Polšek je provokativan, naročito kad zagovara liberalizaciju i deregulaciju školstva, kao i u kritici velikih europskih programa ostvarenja društva znanja. U tekstovima se jasno detektira opća nelagoda domaće i svjetske akademske javnosti zbog neuspjeha reformskih procesa, koja velikim dijelom potječe iz situacije u kojoj komercijalizacija znanja postaje sve istaknutiji imperativ. Autor se usredotočuje na domaće institucije i njihovu razmjerno nejaku sposobnost adaptacije koja stvara dodatne probleme u ostvarivanju realističnih ciljeva kao što su odgovornost prema javnosti i poreznim obveznicima. Problemi koje često smatramo "domaćima", drži autor, predstavljaju izazove i za mnogo razvijenije akademske zajednice. U tom je smislu knjiga Contra paedagogicos iznimno aktualna i relevantna.

Stjepan Jagić

Autor pojašnjava kako se obrazovna sredstva često troše neracionalno, kako je povrat obrazovnih investicija često nedovoljan i kako se obrazovanju pristupa kao da administrativne mjere same po sebi donose željen učinak. Danas se često misli kako su bolonjski proces i "neoliberalizacija obrazovanja" najveći krivci za neuspjeh hrvatskog i europskog visokog školstva, no Polšek argumentirano dokazuje suprotno. Riječ je o vrlo zanimljivoj, korisnoj i vrijednoj knjizi autora koji odlično poznaje problematiku. 

Predrag Bejaković

 

 

Objavljena knjiga dr. sc. Vesne Lamze Posavec MJERENJE JAVNOSTI


Kao 21. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga dr. sc. Vesne Lamze Posavec MJERENJE JAVNOSTI. Metodologijski i analitički pristupi istraživanju javnoga mnijenja. Prema riječima autorice, "u više od dva desetljeća koliko sam se bavila istraživanjem javnoga mnijenja svoj sam znanstveni interes uglavnom usmjerila na dvije skupine tema: metodologiju istraživanja i socijalno-psihološku pozadinu izbornog ponašanja..." - Iz recenzija

Mjerenje nasl

"Planirajući sadržaj ove knjige nastojala sam što je moguće iscrpnije obuhvatiti metodologijske probleme s kojima se suočavaju istraživači javnoga mnijenja, osobito u hrvatskim uvjetima u kojima se, inače dragocjena, svjetska iskustva ne mogu u svakoj prilici izravno primijeniti..."
- dr. sc. Vesna Lamza PosavecVesna Lamza Posavec
MJERENJE JAVNOSTI. Metodologijski i analitički pristupi istraživanju javnoga mnijenja
Biblioteka STUDIJE – Knjiga 21.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2015. - Str. 338.
ISBN 978-953-7964-12-2

Omot / Impresum / Sadržaj / Iz recenzija


 
Sadržaj


Omot / Impresum / Sadržaj 

Predgovor

1. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA JAVNOGA MNIJENJA
Mogućnosti validacije predizbornih istraživanja javnoga mnijenja
Odbijanje ankete u istraživanjima javnoga mnijenja
Problem neizjašnjavanja o namjerama glasovanja
Pokušaji identificiranja „vjerojatnih glasača“
Pogreška pokrivenosti u istraživanjima putem telefona
Primjena tehnike telefonskog anketiranja u predizbornom istraživanju: studija slučaja
Istraživanje javnoga mnijenja putem interneta
Izlazne ankete u svijetu i u Hrvatskoj

2. JAVNO MNIJENJE I IZBORNO PONAŠANJE: NEKA OD MOGUĆIH EMPIRIJSKIH OBJAŠNJENJA
Pokušaj objašnjenja izbornih rezultata temeljem longitudinalnog istraživanja javnoga mnijenja: studija slučaja
Motivacijska struktura glasovanja: primjer predsjedničkih izbora 2000. godine
Izborna apstinencija: tko i zašto se ne odaziva izborima?
Nacionalni ponos i otvorenost prema europskim integracijama
Utječu li rezultati predizbornih anketa na izborno ponašanje birača?

Literatura
Bilješke o izvorima
Summary
O autorici

>>> Puni tekst knjige


 
Iz recenzija

Na tragu najboljih izdavačkih tradicija, ovo djelo objedinjuje i sistematizira spoznajem u određenom istraživačkom području. Autorica piše znanstvenički precizno, teorijski i konstruktno rafinirano te pokazuje vrsno poznavanje pitanja kojima se bavi. Svi su njezini zaključci jasni i ne ostavljaju nikakve sumnje alternativnim tumačenjima i interpretacijama, što je osigurano striktnim slijeđenjem ishoda provedenih analiza. Siguran sam da će knjiga naići na velik interes znanstvenika u području društvenih znanosti te vrlo brzo naći mjesto unutar sveučilišne nastave, posebice doktorskih programa, kao nezaobilazan tekst u studioznom proučavanju i svladavanju istraživačke metodologije. Osobito će biti na cijeni u specijaliziranim krugovima koji se bave istraživanjem javnoga mnijenja i analizom izbornog ponašanja.

Izv. prof. dr. sc. Josip Burušić

Autorica propituje neke od važnih elemenata znanstveno utemeljenog istraživanja javnoga mnijenja i mogućnosti prilagođavanja svjetskih mtodologijskih iskustava hrvatskim duštvenim uvjetima te analizira neke od važnih odrednica izbornog odlučivanja. U obje spomenute cjeline otvorila je i u našim uvjetima prvi put obradila važne teme znanstvenog istraživanja javnoga mnijenja te promovirala neke nove pristupe njihovu proučavanju. Izabranom tematikom i znanstvenom razinom obrade i interpretacije ova je knjiga vrijedan doprinos razvitku znanstveno utemeljenih anketnih istraživanja i razumijevanju izbornog ponašanja u Hrvatskoj. Zbog toga, osim znanstvenog, ima nesumnjiv značaj i za širu društvenu zajednicu.

Prof. dr. sc. Smiljana Leinert Novosel

Ovom knjigom Hrvatska napokon dobiva suvremen i precizan instrumentarij za procjenu znanstvene kvalitete i spoznajnih dosega pojedinog anketnog istraživanja. Osim snažne usredotočenosti na ključna metodološka pitanja istraživanja javnoga mnijenja, knjiga znanosti nudi veoma važne uvide u determinantne glasačkog ponašanja koje autorica pokušava objasniti rabeći isključivo strogo znanstvene, empirijski utemeljene dokazne postupke, suprotstavljajući se tako uvriježenim, ali netočnim laičkim prosudbama, predrasudama i pseudoznanstvenim promišljanjima. Knjiga se, pored toga, odlikuje izvrsnim stilom, što će zainteresiranoj publici olakšati praćenje inače vrlo složene problematike koja se u njoj obrađuje.

Prof. dr. sc. Goran Milas

 
Zbornik NACIONALNE MANJINE U HRVATSKOJ I HRVATI KAO MANJINA

 

Zbornik NACIONALNE MANJINE U HRVATSKOJ I HRVATI KAO MANJINA – EUROPSKI IZAZOVI objavljen je srpnja 2015. kao 47. knjiga Biblioteke Zbornici Instituta Ivo Pilar. Zbornik su uredile Ljiljana Dobrovšak i Ivana Žebec Šilj a donosi radove s istoimenog znanstveno-stručnog skupa Annales Pilar 2012. koji su organizirali Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Hrvatski institut za povijest u lipnju 2012. godine

Manjine nasl

"… namjera nam je bila napraviti prvi korak u povezivanju i razumijevanju zajedničke problematike nacionalnih manjina u Hrvatskoj i hrvatske manjine u susjednim zemljama u kontekstu ulaska Hrvatske u Europsku uniju." – Iz Predgovora 

NACIONALNE MANJINE U HRVATSKOJ I HRVATI KAO MANJINA – EUROPSKI IZAZOVI
Uredile: Ljiljana Dobrovšak i Ivana Žebec Šilj
Biblioteka ZBORNICI – Knjiga 47.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2015. – Str. 392.
ISBN 978-953-7964-11-5

- Omot / Impresum / Sadržaj / Predgovor / O autorimaSadržaj


Omot / Impresum / Sadržaj

Predgovor

I. NACIONALNE MANJINE U HRVATSKOJ

Albert Bing: Nacionalne manjine i državno osamostaljenje Hrvatske
Antonija Petričušić: Dvadeset godina manjinske politike u Hrvatskoj: kako i kamo dalje?
Zoran Janjetović: Nacionalne manjine u Jugoslaviji 1945.-1955.
Vladimir Geiger: Spomen-obilježja (spomenici) poslijeratnih logorskih stradanja hrvatskih Nijemaca, 1945.-1947.
Renata Trischler: Njemačka manjina u Hrvatskoj – prošlost i perspektive
Vlatka Dugački: Češka i slovačka manjina preko prepreka socijalizma do izazova globalizma
Filip Škiljan: Slovenci u Zagrebu i djelovanje društva Slovenski dom u Zagrebu s posebnim osvrtom na pokušaj osnivanja slovenske škole 1946. godine
Naida Mihal Brandl: Židovski identitet/i u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata: kratak pregled
Danijel Vojak: Romi u Hrvatskoj od 1990-ih do danas: marginalna skupina ili...
Slaven Kale : Poljska manjina u Hrvatskoj 1945.-2015.
Dragutin Babić: Nacionalne manjine i članstvo Hrvatske u EU-u
Stanko Rihtar, Ljiljana Dobrovšak, Renata Franc: Udio nacionalnih manjina u javnom sektoru Republike Hrvatske: stanje 2011.

II. HRVATI KAO MANJINA

Dražen Živić: Hrvati u Srbiji – osnovne značajke demografske (biološke) strukture
Tomislav Žigmanov: Hrvati u Vojvodini nakon 2000. godine kao teme znanstvenih i publicističkih radnji u Srbiji i Hrvatskoj – osnovne činjenice i sadržajne sastavnice
Mario Bara: Transnacionalni etnički aktivizam: slučaj Hrvata u Srbiji
Zlatko Šram: Nacionalna svijest i ideološki sindrom "protektivnog socijalizma" bunjevačkih Hrvata u Vojvodini
Sanja Vulić: Hrvatska manjina u Slovačkoj i hrvatski jezik očima Petra Tažkoga
Castilia Manea-Grgin: Nekoliko kontroverzi u vezi s rumunjskim Hrvatima od početka 1990-ih do danas

Sažetak
Summary
O autorima

>>> Puni tekst

 

Iz Predgovora

Od dvadeset i dva predavanja održana na skupu Annales Pilar 2012. o manjinama za ovaj je Zbornik priređeno osamnaest tekstova na temu nacionalnih manjina u Hrvatskoj i hrvatske manjine izvan Hrvatske. Dvanaest radova bavi se problematikom nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Pet radova problematizira općenito položaj nacionalnih manjina u bivšoj Jugoslaviji, odnosno u Republici Hrvatskoj. U šest radova analizira se položaj hrvatske manjine u drugim zemljama – Srbiji (četiri rada), Slovačkoj i Rumunjskoj. Svaki tekst daje kratak pregled povijesti pojedine nacionalne manjine na području Hrvatske, odnosno hrvatske manjine izvan Hrvatske. Osobitost Zbornika čine radovi koji se bave položajem nacionalnih manjina u bivšoj Jugoslaviji, a potom u Republici Hrvatskoj, te utjecajem EU-a na Hrvatsku u pogledu pitanja nacionalnih manjina. Budući da se većina pripadnika hrvatske manjine nalazi u zemljama Europske unije, posebna pažnja posvećena je hrvatskoj manjini na teritoriju Republike Srbije, koja se zbog različitih povijesnih, društvenih i političkih okolnosti nalazi u specifičnom položaju… Premda u Zborniku nisu obrađene sve nacionalne manjine u Hrvatskoj, smatramo da on predstavlja korak prema daljnjem istraživanju nacionalnih manjina. Nadamo se da će se i u budućnosti pojaviti istraživanja koja će razjasniti položaj i povijest nacionalnih manjina nakon 1945. godine i pružiti nam novu sliku manjinske povijesti.

Urednice
Ljiljana Dobrovšak
Ivana Žebec Šilj


Objavljena knjiga ZAGREB U POSTINDUSTRIJSKO DOBA


Kao 25. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga dr. sc. Filipa Majetića ZAGREB U POSTINDUSTRIJSKO DOBA. – Osim znanstvenog doprinosa području sociologije koje nije u Hrvatskoj dovoljno istraženo, knjiga predstavlja i vrijedan praktični doprinos kao referentno djelo za izradu razvojnih strategija. – Iz recenzija

PostZG nasl

Temeljni je cilj knjige istražiti ima li stanovništvo Zagreba neka od ključnih obilježja postindustrijskog društva… Rezultati istraživanja otkrivaju kako ključna obilježja izloženih društvenih promjena na području Zagreba odgovaraju nekim važnijim obilježjima društva u postindustrijsko doba… - Iz SažetkaFilip Majetić
ZAGREB U POSTINDUSTRIJSKO DOBA
Biblioteka STUDIJE. – Knjiga 25.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2015. – Str. 224.
ISBN 978-953-7964-22-1

Omot | Impresum | Sadržaj | Iz recenzija


 
Sadržaj

- Omot | Impresum | Sadržaj

1. UVOD
1.1. Predmet istraživanja i ciljevi rada
1.2. Struktura rada

2. POSTINDUSTRIJSKO DRUŠTVO
2.1. Dolazak postindustrijskog društva
2.2. Obilježja postindustrijskog društva
2.2.1. Klasa informacijskog rada
2.2.2. Nova podjela rada
2.2.3. Nematerijalna proizvodnja

3. HRVATSKA IZMEĐU INDUSTRIJSKOG I POSTINDUSTRIJSKOG DOBA
3.1. Socijalistička modernizacija
3.2. Postsocijalistička modernizacija

4. SOCIOEKONOMSKI RAZVOJ ZAGREBA
4.1. Zagreb od početaka do kraja Drugog svjetskog rata
4.2. Socijalistička i postsocijalistička modernizacija
4.2.1. Socijalistička modernizacija
4.2.2. Postsocijalistička modernizacija

5. TRANSFORMACIJA OBRAZOVNE I EKONOMSKE STRUKTURE STANOVNIŠTVA ZAGREBA
5.1. Metodološke napomene
5.1.1. Izvori podataka
5.1.2. Metoda istraživanja
5.1.3. Indikatori promjene u obrazovnoj i ekonomskoj strukturi stanovništva
5.1.4. Teritorijalni obuhvat istraživanja
5.1.4.1. Teritorijalni obuhvat užeg područja Zagreba
5.1.4.2. Teritorijalni obuhvat administrativnog Zagreba
5.1.5. Ostale metodološke napomene
5.2. Hipoteze
5.3. Transformacija obrazovne strukture stanovništva Zagreba
5.3.1. Struktura stanovništva na užem području Zagreba prema školskoj spremi i spolu
5.3.2. Struktura stanovništva na području administrativnog Zagreba prema školskoj spremi i spolu
5.4. Transformacija ekonomske strukture stanovništva Zagreba
5.4.1. Struktura stanovništva u zemlji prema aktivnosti i spolu
5.4.1.1. Struktura stanovništva u zemlji na užem području Zagreba prema aktivnosti i spolu
5.4.1.2. Struktura stanovništva u zemlji na području administrativnog Zagreba prema aktivnosti i spolu
5.4.2. Struktura aktivnog stanovništva u zemlji prema djelatnosti i spolu
5.4.2.1. Struktura aktivnog stanovništva u zemlji na užem području Zagreba prema djelatnosti i spolu
5.4.2.2. Struktura aktivnog stanovništva u zemlji na području administrativnog Zagreba prema djelatnosti i spolu
5.4.3. Struktura aktivnog stanovništva u zemlji prema zanimanju i spolu
5.4.3.1. Struktura aktivnog stanovništva u zemlji na užem području Zagreba prema zanimanju i spolu
5.4.3.2. Struktura aktivnog stanovništva u zemlji na području administrativnog Zagreba prema zanimanju i spolu

6. TRANSFORMACIJA EKONOMSKE I OBRAZOVNE STRUKTURE OSOBA ZAPOSLENIH NA PODRUČJU ZAGREBA
6.1. Metodološke napomene
6.1.1. Izvor podataka
6.1.2. Vremenski i teritorijalni obuhvat istraživanja
6.1.3. Metoda istraživanja
6.1.4. Indikatori promjene u obrazovnoj i ekonomskoj strukturi zaposlenih na području Zagreba
6.1.5. Ostale metodološke napomene
6.2. Hipoteze
6.3. Transformacija ekonomske strukture zaposlenih na području Zagreba
6.3.1. Struktura zaposlenih osoba prema djelatnosti i spolu
6.4. Transformacija obrazovne strukture zaposlenih na području Zagreba
6.4.1. Struktura zaposlenih osoba prema stupnju stručnog obrazovanja

7. ZAKLJUČAK

Literatura
Sažetak
Summary
O autoru
About the Author

>>> Puni tekst knjige

 
Iz recenzija


Osim znanstvenog doprinosa području sociologije koje nije u Hrvatskoj dovoljno istraženo, knjiga Filipa Majetića predstavlja i vrijedan praktični doprinos kao referentno djelo za izradu razvojnih strategija. O uvažavanju interdisciplinarnog pristupa svjedoči i literatura iz različitih znanstvenih područja, pa tako osim sociološke, autor koristi i reference iz područja ekonomije, povijesti i geografije. Stoga se može očekivati da će knjiga postati referentno djelo za sociologe, ali i za druge struke koje su zainteresirane za ovo područje istraživanja.

Prof. dr. sc. Anka Mišetić

Djelo je vrijedan prinos istraživanju ne samo urbane transformacije Zagreba, nego i cijeloga hrvatskog društva. Naime, transformacija društvene podjele rada ima snažan utjecaj na promjene u velikom broju društvenih podsustava, a s obzirom na to da je Zagreb zbog dominantnog položaja unutar Hrvatske ishodište tih transformacijskih procesa u nacionalnim okvirima, te se promjene reflektiraju i na hrvatsko društvo u cjelini. S obzirom na nedostatak radova iz ovog područja, ponuđeni teorijski i empirijski uvidi od iznimne su važnosti te čine knjigu Zagreb u postindustrijsko doba jedinstvenom u hrvatskim okvirima.

Dr. sc. Geran-Marko Miletić
Institut Ivo Pilar u novom EU HORIZON 2020 projektu PROMISE


Institut Ivo Pilar jedan je od 12 istraživačkih institucija-partnera projekta PROMISE započetog 1. svibnja 2016. s trajanjem do 30. travnja 2019. i ukupnim proračunom od 2,5 milijuna eura. PROMISE je veliki istraživački projekt, financiran unutar novog programa Europske Unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020 (Horizon 2020), u sklopu teme Mlade generacije u inovativnoj, uključivoj i održivoj Europi - YOUNG [http://cordis.europa.eu/project/rcn/202648_en.html]. - Sažetak projekta

PROMISE (PROMoting youth Involvement and Social Engagement: opportunities and challenges for 'conflicted' young people across Europe) - Promicanje uključenosti i društvenog sudjelovanja mladih: mogućnosti i izazovi za "konfliktne" mlade u Europskim zemljama

 

Promise Promise Kick

 

Znanstvenici Instituta prof. dr. sc. Benjamin Perasović, voditelj hrvatskog tima i prof. dr. Renata Franc, te dr.sc. Marko Mustapić sudjelovali su na početnom tzv. 'kick-off' sastanku projekta 'PROMISE' (Manchastser, 13. do 16 lipnja)

 

Opći cilj projekta PROMISE jest istražiti ulogu mladih ljudi u oblikovanju društva; prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Mladi su ljudi često začetnici društvenih, kulturalnih i političkih inovacija, motivirani energijom i kreativnošću ali i frustriranošću i nezadovoljstvom zbog izazova s kojima se suočavaju. U PROMISE projektu istražiti će se reakcije mladih ljudi na izazove s kojima se suočavaju, reakcije koje su često negativne, te utvrditi načine kako takve negativne reakcije promijeniti u pozitivna društvena postignuća mladih. Kroz razumijevanje iskustava vrijednosti i stavova mladih u Europi PROMISE će doći do izvora barijera i mogućnosti za društvenu uključenost mladih.

Koordinator projekta je University of Manchester, voditeljica: prof. dr. Jo Deakin. Hrvatski tim čine prof. dr. sc. Benjamin Perasović, voditelj tima, te prof. dr. Renata Franc, dr. sc Marko Mustapić i dr. sc. Ines Sučić.

U projektu sudjeluju timovi iz 10 europskih zemalja:

Promise karta


 

Sažetak projekta

Izazovi s kojima se suočavaju mladi ljudi u Europi u fokusu su javnih, političkih i akademskih rasprava na lokalnim, nacionalnim i međunarodnim razinama. Teški izbori s kojima se mladi suočavaju u ključnim područjima društvenog života; od strukturalnih pitanja nezaposlenosti, problema pri stambenom osamostaljivanju, problema dugova, do preopterećenosti informacijama o velikim pitanjima poput okoliša, identiteta, vjere, radikalizacije i odnosa prema moralnim izazovima ilegalnih tržišta i povećane seksualiziranosti društvenih medija, izravno su povezane sa sudjelovanjem mladih u društvu ili njihovom marginaliziranošću. Iako unutar i između zemalja postoje velike varijacije u mogućnostima i izazovima za mlade, mladi se ljudi pri orijentiranju u suvremenom moralnom labirintu suočavaju s teškim izborima.

Projekt PROMISE će istraživati kako često negativne reakcije mladih ljudi na ove probleme, izazivaju konflikt, te kako one umjesto konflikta mogu omogućiti pozitivnu društvenu uključenost. Usmjeravajući se na iskustva, vrijednosti i stavove mladih u Europi, koji se čine sukobljenima sa starijih generacijama, autoritetima i društvenim normama PROMISE projekt će doći do izvora prepreka i mogućnosti za društvenu uključenost.

U projektu će se primijeniti raznovrsne metode prikupljanja i analize podataka (primarnih i sekundarnih) na kros nacionalnoj razini, uz komparativne etnografske studije slučaja koje će se približiti iskustvima “konfliktnih” mladih unutar konteksta i društvene povijesti svake zemlje. Svaka studija slučaja promatrati će mjesto sukoba i stigmatizacije kao (moguće) mjesto inovacija i društvene promjene. Kroz ovaj će proces mladi ljudi sudjelovati u određivanju prioriteta, dokumentiranju svoje situacije te artikuliranju svojih potreba. PROMISE će rezultirati komparativnim etnografijama mladih ljudi u 10 europskih zemalja, komparativnom kvantitativnom analizom stavova, vrijednosti i kontrole, kao i publikacijama za donositelje političkih odluka, i promicanje pozitivne društvene uključenosti mladih.>>> Projekt PROMISE

>>> Projekt PROMISE: 2. sastanak konzorcija EU HORIZON 2020

>>> PROMISE: Osnivanje "Nacionalne mreže za javne politike i rad s mladima"

>>> PROMISE: Evaluacija prve godine projekta u Bruxellesu, 3. 7. 2017.

>>> Dr. sc. B. Perasović i dr. sc. M. Mustapić na konferenciji u Sloveniji, 21.-23. 9 2017.

>>> Sastanak sudionika H2020 projekta PROMISE u Zagrebu, 28.-29. 9. 2017.

Objavljena knjiga ŽIVJETI S INVALIDITETOM U URBANOJ SREDINI


Kao 30. knjiga Biblioteke Studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je knjiga Marka Marinića i Stanka Rihtara ŽIVJETI S INVALIDITETOM U URBANOJ SREDINI. Analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu. – "Knjiga je nastala prvenstveno zahvaljujući istraživanju kvalitete života osoba s invaliditetom u Zagrebu. Svi potrebni rezultati dobiveni su u sklopu projekta 'Empirijska analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu' koji je 2015./2016. godine realiziran u suradnji Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.…" – Iz Riječi prije

Invalides nasl

Problemi s kojima se susreću, ali i općenito kvaliteta života osoba s invaliditetom, postaje sve više i predmetom znanstvenih istraživanja, posebice u razvijenim zemljama… Rezultati takvih studija trebali bi dati svoj doprinos kvalitetnom strateškom planiranju i poduzimanju konkretnih aktivnosti društvene zajednice radi konačnog postizanja istih mogućnosti za sve građane…

 

Marko Marinić, Stanko Rihtar
ŽIVJETI S INVALIDITETOM U URBANOJ SREDINI
Analiza kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu
Biblioteka STUDIJE – Knjiga 30.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2016. – Str. 142.
ISBN 978-953-7964-47-4

Omot | Impresum | Sadržaj | Iz Sažetka 

Sadržaj

Omot | Impresum | Sadržaj

Riječ prije

1. TEORIJSKI OKVIR
1.1. Problematika terminologije
1.2. Pokušaj određenja i definiranja pojmova
1.3. Zastupljenost osoba s invaliditetom u općoj populaciji
1.4. Izjednačivanje mogućnosti
1.5. Osobe s invaliditetom u urbanoj sredini – primjer Grada Zagreba
1.6. O ovom istraživanju

2. METODOLOGIJA
2.1. Termini i okolnosti istraživanja
2.2. Metoda: fokus-grupa
2.3. Metoda: anketa

3. REZULTATI
3.1. Fokus-grupa
3.2. Anketa
Sociodemografska obilježja
Tjelesni status i potreba za pomoći
Upotreba usluga i pomoći
Samoprocjena zdravlja i nošenje s oštećenjima
Institucionalna skrb
Ocjena područja obuhvaćenih Zagrebačkom strategijom
Participacija i ocjena rada matične udruge
Glavni problemi
Socijalni odnosi i podrška
Diskriminacija i nasilje
Zadovoljstvo životom
Slobodno vrijeme
Samopoštovanje i optimizam
Religioznost
(Bio)etička pitanja

Prilog: TABLIČNI PREGLED ANKETNIH REZULTATA

Sažetak
Summary
O autorima

>>> Puni tekst knjige

 

Iz Sažetka

Problemi s kojima se susreću, ali i općenito kvaliteta života osoba s invaliditetom, postaje sve više i predmetom znanstvenih istraživanja, posebice u razvijenim zemljama. Nastoje se utvrditi specifičnosti života s invaliditetom, objektivni i subjektivni parametri kvalitete života, a rezultati takvih studija trebali bi dati svoj doprinos kvalitetnom strateškom planiranju i poduzimanju konkretnih aktivnosti društvene zajednice radi konačnog postizanja istih mogućnosti za sve građane.

U tom uvjerenju nastala je i ova knjiga koju bi sadržajno mogli podijeliti na dva dijela – teorijski i empirijski.

U prvom, teorijskom dijelu govorimo općenito o osobama s invaliditetom, problematici terminologije koja se koristi pri govoru o toj populaciji, a onda nastojimo donijeti i svojevrsna "određenja invaliditeta" – što invalidnost jest a što nije, odnosno što znači biti "osoba s invaliditetom". Donosimo i statističke podatke o udjelu osoba s invaliditetom u općoj populaciji, s posebnim osvrtom na Grad Zagreb te ukazujemo na niz službenih domaćih i međunarodnih dokumenata kojima se propisuju postupci i obaveze društvene zajednice radi izjednačivanja mogućnosti. I pri tome se ponovno stavlja poseban naglasak na Grad Zagreb koji je, očito, poduzeo niz koraka (posebice u teorijsko/zakonsko/strateškom smislu) radi podizanja kvalitete života i izjednačivanja mogućnosti osoba s invaliditetom. Koliko je sve to doista zaživjelo u praksi, odnosno koliko te korake doista osjećaju oni na koje se odnose, predmet je drugog dijela rada.

Empirijski dio započinjemo opisom metodologije terenskog istraživanja kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu. Istraživanje je, u suradnji Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, provedeno u drugoj polovici 2015. godine. Koristila se kombinacija kvalitativnih (fokus-grupa) i kvantitativnih (anketa) istraživačkih metoda. U fokus-grupi sudjelovali su predsjednici/predstavnici raznih udruga osoba s invaliditetom u Zagrebu (Društvo distrofičara Zagreb, Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb, Društvo multiple skleroze Grada Zagreba, Društvo tjelesnih invalida Zagreb, Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba, Spinalne ozljede Zagreb, Udruga slijepih Zagreb), a anketno ispitivanje provedeno je među članovima spomenutih udruga. Ukupno su ispitane 684 osobe s invaliditetom.

Poglavlje "Rezultati" donosi cjelovit prikaz dobivenih rezultata… U pitanju otvorenoga tipa u kojemu su ispitanici mogli navesti do tri svoja najveća problema, najčešće su bili spomenuti otežano funkcioniranje i nesamostalnost, manjak materijalnih prava i materijalni standard općenito, socijalni problemi, strah od budućnosti, neprilagođenost fizičkog i komunikacijskog okoliša, zapošljavanje te brojni drugi.

Marko Marinić i Stanko Rihtar

 

 

 

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro