Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

GESIS-ov panel za istraživanja u društvenim znanostima, 14. 1. 2014.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u suradnji s Institutom društvenih znanosti GESIS iz Leibniza organizirao je 14. siječnja 2014. u Institutu Ivo Pilar u Zagrebu prezentaciju GESIS-ova panela za istraživanje u društvenim znanostima. Panel je vodio prof. dr. sc. Michael Bosnjak

Gesis 2s Gesis 3s Gesis 4s
Gesis 1s


Predstavljanje GESIS-ova panela u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, 14. siječnja 2014.


- Pozivnica za GESIS-ov panel za istraživanja u društvenim znanostima, Zagreb, 14. siječnja 2014.

gesis-pozivnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


>>> Kako iskoristiti GESIS panel za društvenoznanstvena istraživanja?

 

131. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA


Iz tiska je izašao 131. netematski broj časopisa Društvena istraživanja (1/2016). Broj donosi 4 izvorna znanstvena rada, 2 pregledna rada i 5 prikaza. Autori izvornih znanstveni radova su: Helena Smrtnik Vitulić, Simona Prosen, Aleksandra Huić, Ivana Smolčić, Tihana Hrkač, Rosanda Pahljina-Reinić, Vanja Putarek, Daria Rovan i Vesna Vlahović-Štetić

DI 131 nasl 

Sadržaj 131. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA "DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA" Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC Izvršna urednica: Gabrijela SABOL Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

131. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
131. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
O časopisu Društvena istraživanja


 
Sadržaj 131. broja

Impresum / Sadržaj - Contents

Andriana Benčić: Teorijska konceptualizacija kolektivnih sjećanja u sociologiji i srodnim društvenim znanostima
Ivana Dobrotić: Razvoj i poteškoće sustava skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj
Helena Smrtnik Vitulić, Simona Prosen: Coping and Emotion Regulation Strategies in Adulthood: Specificities Regarding Age, Gender and Level of Education
Aleksandra Huić, Ivana Smolčić: Strategije održavanja prijateljstva i zadovoljstvo istospolnim prijateljstvima – efekti aktera i partnera
Tihana Hrkač, Rosanda Pahljina-Reinić: Uloga ciljnih orijentacija u odnosu roditeljskoga ponašanja i emocija postignuća kod adolescenata
Vanja Putarek, Daria Rovan, Vesna Vlahović-Štetić: Odnos uključenosti u učenje fizike s ciljevima postignuća, subjektivnom vrijednosti i zavisnim samopoštovanjem

PRIKAZI

Nila Ginger Hofman: WOMEN AND CAPITALISM IN THE CROATIAN HINTERLAND. The Practice of Labor and Consumption (Lynette Šikić-Mićanović)
T. V. Reed: DIGITIZED LIVES. Culture, Power and Social Change in the Internet Era (Vedran Recher)
Maja Štambuk, Lynette Šikić-Mićanović (Ur.): RURALNA OPĆINA: SUTRA. Društvena re/konstrukcija na ruralnom teritoriju (Anita Bušljeta Tonković)
Michelle Kohler: TEACHERS AS MEDIATORS IN THE FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM (Iva Ivanković)
Robert Jackson: SIGNPOSTS – POLICY AND PRACTICE FOR TEACHING ABOUT RELIGIONS AND NON-RELIGIOUS WORLD VIEWS IN INTERCULTURAL EDUCATION (Ksenija Rukavina Kovačević)

Upute suradnicima | Instructions for contributors


>>> 131. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> 131. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> O časopisu DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA
Dr. sc. Inga Tomić Koludrović dobitnica Državne nagrade za znanost za 2015.


Dr. sc. Inga Tomić-Koludrović dobitnica je ovogodišnje Državne nagrade za znanost u području društvenih znanosti, i to kao jedina nagrađena u toj kategoriji. Priznanje je dobila za knjigu Pomak prema modernosti: žene u Hrvatskoj u razdoblju "zrele tranzicije" objavljenu 2015. godine u izdanju Naklade Jesenski i Turk iz Zagreba i Hrvatskoga sociološkog društva. Nagrada joj je uručena na svečanoj podjeli hrvatskih državnih nagrada za znanost u Maloj vijećnici Hrvatskoga sabora 29. prosinca 2016. - Odluka o podjeli državnih nagrada za znanost za 2015.

1 s 2 s 3 s
0 s


Dodjela Državne nagrade za znanost za 2015. dr. sc. Ingi Tomić Koludrović ; Zagreb, 29. prosinca 2016.


103867 7d195471a296ed91c825

Predstavljanje knjige prof. dr. sc. Inge Tomić-Koludrović POMAK PREMA MODERNOSTI u Splitu, 21. listopada 2015.

Recenzenti knjige Pomak prema modernosti: žene u Hrvatskoj u razdoblju "zrele tranzicije" procijenili su da je dr. sc. Tomić-Koludrović originalno pristupila zahtjevnoj analizi različitih primarnih i sekundarnih podataka u vrijednom komparativnom istraživanju društvenog položaja žena u nas. Pritom valja istaknuti da je interpretacije obrađivanih empirijskih podataka utemeljila na višedimenzionalnom teorijskom modelu, izgrađenom na najnovijim postavkama modernizacijskih teorija i teorija o strukturaciji roda. Na temelju tako konstruiranog teorijskog modela, u knjizi se iznose spoznaje o modernizacijskom potencijalu i tipologiji žena u tranzicijskoj Hrvatskoj, pri čemu istančanost analize empirijskog materijala i kompleksnost interpretativnog okvira omogućuju predvidjeti elemente daljnjih procesa demokratizacije položaja žena u hrvatskom društvu. Osobita je vrijednost knjige to što autorica uspješno povezuje povijesne procese s aktualnim socio-kulturnim kontekstom hrvatskog društva.

Ukratko, riječ je o ambicioznoj, teorijski promišljenoj i metodološki skrupulozno napisanoj knjizi. Središnja spoznaja kojom su rezultirale analize i interpretacije iznesene u radu jest da – suprotno uvriježenim pretpostavkama o "retradicionalizaciji" žena u tranzicijskom razdoblju – nalazi empirijskih istraživanja pokazuju da se u razdoblju tzv. kasne postsocijalističke tranzicije u Hrvatskoj (između 2005. i 2013. godine) dogodio "pomak prema modernosti" u vrijednostima istraživanih žena.

Drugim riječima, na temelju analiza i interpretacija iznesenih u knjizi može se zaključiti da su – unatoč snažnim izvanjskim pritiscima na žene da postanu tradicionalnije – one u tranzicijskom razdoblju bile jedan od rijetkih segmenata hrvatskog društva koji je doživio upravo suprotno: modernizaciju. Ovakvim zaključkom autorica je bacila novo svjetlo na procese u tranzicijskom razdoblju hrvatskog društva koji će značajno utjecati na buduće procese u njemu, što je – uz teorijsku i metodološku besprijekornost izvoda – svakako bio vrijedan povod za nagrađivanje knjige.Pomak nasl

Naslovna stranica knjige  dr. sc. Inge Tomić Koludrović POMAK PREMA MODERNOSTI. Žene u Hrvatskoj u razdoblju zrele tranzicije; Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2015.


Predstavljanja knjige

- Predstavljanje knjige Inge Tomić-Koludrović POMAK PREMA MODERNOSTI

- Nakon Splita promocija knjige INGE TOMIĆ-KOLUDROVIĆ i u Zagrebu

 


>>> PODRUČNI CENTAR SPLIT


Dr. sc. IVANA RADAČIĆ U RADNOJ SKUPINI UN-a O DISKRIMINACIJI ŽENA


ivana cv photo un

Dana 29. rujna 2017. Vijeće za ljudska prava UN-a imenovalo je dr. sc. Ivanu Radačić jednom od četiri nove članice Radne skupine UN-a o diskriminaciji žena u zakonima i praksi. Ta je radna skupina jedna od tzv. tematskih specijalnih procedura Vijeća za ljudska prava, koje je pak glavno tijelo UN-a za zaštitu ljudskih prava utemeljeno na Povelji UN-a. Radna skupina ima pet članica koje predstavljaju pet regionalnih grupa (afričke države, države Azije i Pacifika, države Istočne Europe, države Latinske Amerike i Kariba, države Zapadne Europe i ostale). Dr. sc. Radačić izabrana je kao predstavnica grupe istočnoeuropskih država

Mandat je te radne skupine identificirati i promovirati dobre prakse u eliminaciji diskriminacije žena u suradnji s državama, drugim tijelima UN-a i ostalim relevantnim dionicima. Radna skupina postavlja međunarodne standarde u ovom području, a ima tri osnovne funkcije: pisanje godišnjih izvješća na specifičnu temu iz područja diskriminacije žena, posjet državama članicama s ciljem analize situacije, identifikacije dobrih praksi i donošenja preporuka za poboljšanje te intervencija u slučaju pritužbi koje se odnose na diskriminacijske zakone i prakse ili pojedine slučajeve diskriminacije žena.

Dr. sc. Radačić za tu su poziciju nominirale Pučka pravobraniteljica, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i Kuća ljudskih prava.

-----------------

On 29 September 2017 the UN Human Rights Council appointed Dr. Ivana Radačić as one of four new members of the UN Working Group on Discrimination against Women in Law and Practice. The Working Group is one of the so called special thematic procedures of the Human Rights Council, which is the main Charter based UN body responsible for promotion of human rights. The Working Group has five members, who represent five regional groups (African, Asia-Pacific, Eastern Europe, Latin America and Caribbean, Western Europe and others). Dr. Radačić is a representative of the Eastern European states.

The mandate of this thematic special procedure of the HRC is 'to identify, promote and exchange views with states and other actors on good practices related to the elimination of laws that discriminate against women'. It is a standard setting body which has three main functions: writing annual report on the specific topic related to its mandate, conducting country visits in order to examine the situation, identify good practices and make recommendations for improvement of situation, and intervening with the Governments on allegations of violations of human rights that come within their mandates by means of letters which include urgent appeals and other communications.

Dr. Radačić was jointly nominated for this position by the Ombudsperson, Ombudsperson for Gender Equality and Human Rights House.


>>> Nomination, Selection and Appointment of Mandate Holders

>>> Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice

>>> Dr. sc. Ivana Radačić

 

DR. SC. DRAGO ČENGIĆ DOBITNIK DRŽAVNE NAGRADE ZA ZNANOST


drago cengic


Dr. sc. Drago Čengić  dobitnik je Državne nagrade za znanost u području društvenih znanosti za 2016. godinu. Priznanje je dobio za knjigu Ekonomska elita. Vladar iz sjene? objavljenu u nakladi Instituta Ivo Pilar

>>> Odluka o dodjeli Državnih nagrada za znanost za 2016. godinu

"Dr. sc. Drago Čengić, znanstveni savjetnik u Institutu Ivo Pilar u Zagrebu, znanstveno polje sociologija, tijekom 2016. godine ostvario je znanstveni doprinos u ekonomskoj sociologiji objavivši rezultate opsežnoga empirijskog i teorijskog znanstvenog istraživanja u knjizi Ekonomska elita. Vladar iz sjene. Povezivanjem tradicionalnih teorija elita sa socijalno-ekonomskom raščlambom tranzicije iz planske u tržišnu ekonomiju omogućio je inovativan i znanstveno relevantan prilog objašnjenju hrvatskih specifičnosti tijekom tranzicijskoga procesa." (Iz Obrazloženja)


>>> Objavljena knjiga EKONOMSKA ELITA: VLADAR IZ SJENE?

 

 

121. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA


Iz tiska je listopada 2013. izašao 121. netematski broj časopisa Društvena istraživanja. Broj donosi pet izvornih znanstvenih radova i dva pregledna rada te dva prikaza. Autori izvornih zanstvenih radova su: Toni Babarović, Iva Šverko, Marina Kotrla Topić, Daria Rovan, Nina Pavlin-Bernardić, Vesna Vlahović-Štetić, Benjamin Perasović, Irena Pavela, Benjamin Banai i Nataša Šimić 
 
DI121-nasl

Sadržaj 121. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA "DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA" Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC Izvršna urednica: Gabrijela SABOL Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

121. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi
121. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi
O časopisu Društvena istraživanja

 

 
Sadržaj 121. broja
Impresum / Sadržaj - Contents

ČLANCI

Toni Babarović, Iva Šverko: The HEXACO Personality Domains in the Croatian Sample
Maša Tonković Grabovac: Povijest proučavanja i pregled konceptualizacija socijalno poželjnog odgovaranja na upitnicima ličnosti
Anamarija Žic Ralić, Marina Ljubas: Prihvaćenost i prijateljstvo djece i mladih s teškoćama u razvoju
Marina Kotrla Topić: Povezanost dječjega govora o mentalnim stanjima s nekim obilježjima obitelji te roditeljskim govorom o mentalnim stanjima
Daria Rovan, Nina Pavlin-Bernardić, Vesna Vlahović-Štetić: Struktura motivacijskih uvjerenja u matematici i njihova povezanost s obrazovnim ishodima
Benjamin Perasović: Teorijske implikacije empirijskog istraživanja punk-scene u Hrvatskoj
Irena Pavela, Benjamin Banai, Nataša Šimić: Reproduktivne strategije i ljubomora muškaraca i žena

PRIKAZI

Ioanna Palaiologou (ur.): Ethical Practice in Early Childhood (Ana Širanović)
Okrugli stol: Akademska čestitost (Jelena Budak)

Upute suradnicima / Instructions for contributors
Nova izdanja

 

>>> 121. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> 121. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> O časopisu DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

 

Otkrivanje spomen-ploče IVI PILARU, Zmaju Tuzlanskom; 28. 9. 2016.


Družba "Braća Hrvatskog Zmaja" i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u prigodnoj su svečanosti otkrili spomen-ploču dr. Ivi Pilaru, Zmaju Tuzlanskom, u srijedu 28. rujna 2016. na adresi Berislavićeva 6, Zagreb. Spomen-ploča postavljena je na pročelju zgrade u kojoj se svojedobno nalazio odvjetnički ured dr. Ive Pilara. - Fotogalerija

DSC 0046 s DSC 0047 s DSC 0048 s
DSC 0057 s
DSC 0016 s DSC 0023 s DSC 0024 s
DSC 0104 s DSC 0107 s


Otkrivanje spomen-ploče IVI PILARU, Zmaju Tuzlanskom; Zagreb, 28. rujna 2016.

Prigodno slovo o dr. Ivi Pilaru u povodu otkrivanja spomen-ploče održali su veliki meštar Družbe "Braća Hrvatskoga Zmaja" Zmaj od Istre prof. dr. sc. Nevio Šetić i ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Zmaj od Modrog jezera prof. dr. sc. Vlado Šakić. U svečanoj prigodi govornici su uzvanike i predstavnike medija upoznali s potankostima inicijative za postavljanje spomen-ploče te ocrtali društveni i povijesni kontekst u kojemu je dr. Ivo Pilar djelovao kao publicist, odvjetnik i angažirani intelektualac.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar od samog osnutka prije četvrt stoljeća sustavno istražuje i znanstveno-kritički proučava ostavštinu dr. Ive Pilara koja je dobrotom obitelji darovana Institutu Ivo Pilar. Danas je rukopisna ostavština dr. Ive Pilara trajno pohranjena u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. O tome svjedoči niz kritičkih izdanja njegovih djela, tematskih brojeva godišnjaka i časopisa "Pilar" u izdanju Instituta te znanstvenih radova iz različitih područja u kojima se tematiziraju prilozi koje je dr. Ivo Pilar dao svojim bogatim opusom i javnim djelovanjem.

Nakon svečanosti otkrivanja spomen-ploče, u sjedištu Družbe "Braća Hrvatskoga Zmaja", u Kamenitoj 3, u svečanoj dvorani Kule nad Kamenitim vratima s početkom u 19 sati održano je prigodno predavanje dr. sc. Tomislava Jonjića Ivo Pilar – Lik i djelo.>>> Fotogalerija s otkrivanja spomen-ploče Ivi Pilaru; Zagreb, 28. rujna 2016.


Pozivnica za svečanost otkrivanja spomen-ploče IVI PILARU, Zmaju Tuzlanskom; Zagreb, 28. rujna 2016.

Spomen-ploca PILAR1 

>>> Životopis dr. Ive Pilara
>>> Bibliografija radova i neobjavljena građa
>>> Literatura o Ivi Pilaru
>>> Sporazum o suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice i Instituta Ivo Pilar

 
 

 

PROSLAVA 25. OBLJETNICE INSTITUTA IVO PILAR U VUKOVARU


Dana 26. studenoga 2016. godine navršilo se punih 25 godina od osnutka Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, tada pod nazivom Institut za primijenjena društvena istraživanja. Utemeljen na motu "istraživanjem do činjenica" te polazeći od premise da je "hrvatsko društvo neistraženo društvo", Institut Pilar i njegovi znanstvenici i vanjski suradnici ispunili su mnoge činjenične i spoznajne praznine o Hrvatskoj i hrvatskome društvu

1 DSC00202 s 2 DSC00150 s 3 DSC00218 s
0 DSC00162 s
4 DSC00238 s 5 DSC00231 s


Proslava 25. obljetnice Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar; Vukovar, 25.-26. studenoga 2016. 

Kroz brojne projekte, znanstvene studije i istraživačke elaborate Institut je prikupio i velikim dijelom objavio bogato empirijsko, demografsko i dokumentarno gradivo te istražio i objasnio niz ključnih društvenih, demografskih, povijesnih, političkih, kulturoloških i drugih fenomena i paradigmi bez čijeg je poznavanja nemoguć ili značajno otežan sveobuhvatan uvid u složen i tegoban proces uspostave neovisne i demokratske hrvatske države te oblikovanja modernog hrvatskog nacionalnog i kulturnog identiteta. To ne bi mogao bez velikog zalaganja svojih djelatnika: znanstvenika, stručnog osoblja i uprave, ali ni bez suradnje brojnih znanstvenika, znanstvenih i visokoobrazovnih institucija te prijatelja i podupiratelja iz različitih segmenata javnoga života i rada u Hrvatskoj i izvan nje.

Institut Pilar i Vukovar

Institut Pilar i Vukovar vežu brojne spone, ne samo profesionalne nego i ljudske. U trenutcima kada je Vukovar gorio, kada su njegovi branitelji i civili proživljavali najteže trenutke u svojoj povijesti, rađao se znanstveni institut koji je velik dio svojih znanstvenih potencijala i inicijativa posvetio i posvećuje istraživanjima vukovarske 1991. Stoga je bilo posve prirodno da su se djelatnici Instituta na 25. godišnjicu svojega "rođenja" uputili u Vukovar, da u njemu iskažu svoju zahvalnost, prije svega hrvatskim braniteljima, što imaju prigodu raditi i živjeti u miru i slobodi. Obilježavanje 25. godišnjice rada Instituta Pilar održavalo se pod pokroviteljstvom Grada Vukovara, ali i uz ljubazno gostoprimstvo vukovarskih ustanova i institucija te brojnih pojedinaca koji su djelatnicima Instituta pristiglim iz Zagreba i područnih centara iskazali iskrenu dobrodošlicu.


Program proslave obljetnice

U sklopu dvodnevnoga programa djelatnici Instituta prvi dan položili su vijence i zapalili svijeće kod spomen-križa na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata i kod masovne grobnice na Ovčari, odajući na taj način poštovanje onima koji su svoje živote ugradili u temelje slobodne i neovisne hrvatske države. U protokolarni posjet djelatnike Instituta primio je u Gradskoj vijećnici vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, a izaslanstvo Instituta predvođeno ravnateljem i župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić sa suradnicima. U popodnevnom dijelu prvoga dana djelatnici Instituta posjetili su Područni centar Instituta u Vukovaru gdje su im gostoprimstvo, uz prigodno osvježenje, iskazali vukovarski kolege. Središnji program obilježavanja Dana Instituta održan je u kasnim popodnevnim satima u reprezentativnoj Mramornoj dvorani Gradskoga muzeja Vukovar, gdje su se uz djelatnike Instituta okupili brojni uzvanici i gosti. Pozdravne su riječi uputili voditelj Područnoga centra u Vukovaru dr. sc. Dražen Živić, ravnateljica Gradskoga muzeja Vukovar Ruža Marić, gvardijan franjevačkog samostana u Vukovaru fra Ivica Jagodić, pročelnik za kulturu Vukovarsko-srijemske županije Viktor Lukačević i zamjenik vukovarskog gradonačelnika Marijan Pavliček. 25 godina rada Instituta Pilar predstavio je ravnatelj Instituta dr. sc. Vlado Šakić. U glazbenom dijelu programa sudjelovali su učenici glazbenih odjela OŠ Dragutina Tadijanovića Vukovar i Glazbene škole Franjo Kuhač iz Osijeka, koji su svojim dojmljivim nastupom oduševili nazočne. U znak zahvalnosti na dosadašnjoj suradnji Gradu Vukovaru, Vukovarsko-srijemskoj županiji, Gradskom muzeju Vukovar i Franjevačkom samostanu Vukovar uručene su prigodne zahvalnice i Medalja s likom dr. Ive Pilara. Svečana večera upriličena je na salašu Goldschmidtu nedaleko od Vukovara.

Drugoga dana boravka u Vukovaru djelatnici Instituta, u pratnji gvardijana fra Ivice Jagodića i fra Marijana Glamočaka, obišli su pastoralni centar sv. Bone, franjevačku crkvu sv. Filipa i Jakova, novoobnovljenu kriptu i veličanstvenu samostansku knjižnicu. Svojevrsni vrhunac boravka u Vukovaru bio je posjet Humanitarnoj udruzi Duga i Socijalnoj samoposluzi pri kojemu je voditeljici projekta skrbi o siromašnima u Vukovaru predana donacija u hrani i higijenskim potrepštinama u protuvrijednosti od 8.500,00 kuna koju su u humanitarnoj akciji prikupili djelatnici Instituta. Od voditeljice projekta djelatnici Instituta doznali su puno o potrebnima u Gradu Vukovaru, što je pokrenulo i novu akciju prikupljanja pomoći. U znak zahvalnosti Institutu je predana umjetnička slika jednog od korisnika programa, što je bio osobito emotivan trenutak. Boravak u Vukovaru djelatnici Instituta nastavili su panoramskom plovidbom Dunavom na Waterbusu Bajadera, uz prigodno vođenje gđe Zrinke Šesto i njezinoga supruga Zorana. Potom je slijedio posjet Muzeju vučedolske kulture, u svijetu jedinstvenom muzeju posvećenom samo jednoj prapovijesnoj kulturi, a nalazi se na samom arheološkom nalazištu. Uređenje i postav Muzeja svjetska su senzacija koju je u samo godinu dana posjetilo gotovo 90 tisuća zaljubljenika u arheologiju i povijest iz cijeloga svijeta. Kad se uredi cijeli Arheološki park Vučedol to će biti posebno mjesto i iznimna iskaznica Vukovara te pozivnica svima koji žele posjetili ovaj dio naše Domovine. Vukovar je doista mjesto prebogate povijesne i kulturne baštine – na puno načina "hrvatska kulturna metropola na Dunavu". Posljednji dio programa obilježavanja Dana Instituta Pilar u Vukovaru bio je zajednički objed u restoranu Nada. Svi su bili složni u jednome: vidimo se u Vukovaru na 30. obljetnicu Instituta Pilar!

(D. Živić)

 

>>> Povijest Instituta Ivo Pilar 

 

 

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro