Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

132. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA


Iz tiska je izašao 132. netematski broj časopisa Društvena istraživanja (2/2016). Broj donosi 2 izvorna znanstvena rada, 3 pregledna rada i 4 prikaza. Autori izvornih znanstveni radova su: Katarina Bačić, Zoran Aralica, Ivo Turk, Nikola Šimunić i Dražen Živić

DI 132 nasl

Sadržaj 132. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA "DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA" Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC Izvršna urednica: Gabrijela SABOL Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

132. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
132. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
O časopisu Društvena istraživanja


 
Sadržaj 132. broja

Impresum | Sadržaj - Contents

Katarina Bačić, Zoran Aralica: Innovation Systems in Croatian Regions
Barbara Kušević: Zainteresirani roditelji uvijek nađu vremena za dolazak u školu! Suradnja obitelji i škole u kontekstu reprodukcije društvenih nejednakosti
Shing-Chung Jonathan Yam: Survival Guide to Grand Theorizing and the Central Dogma of Social Science
Tereza Rogić Lugarić: Porezni savjetnici: zamagljen identitet, velika očekivanja
Ivo Turk, Nikola Šimunić, Dražen Živić: Prometna dostupnost kao čimbenik depopulacije i razvojnoga zaostajanja: primjer Žumberka

PRIKAZI

Jacques Defourny, Lars Hulgĺrd, Victor Pestoff (Ur.): Social Enterprise and the Third Sector. Changing European Landscapes in a Comparative Perspective (Danijel Baturina)
Dan Woodman i Johanna Wyn: Youth and Generation. Rethinking Change and Inequality in the Lives of Young People (Augustin Derado)
Daniel Franklin i John Andrews (Prir.): Megapromjena. Kako će izgledati svijet 2050. (Krešimir Peračković)
Jadranka Lasić-Lazić (Ur.): Informacijska tehnologija u obrazovanju. Znanstvena monografija (Snježana Kovačević)

Upute suradnicima | Instructions for contributors
Nova izdanja Instituta Ivo Pilar


>>> 132. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> 132. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> O časopisu DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJADr. sc. Viniciju B. Lupisu Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića


Odlukom predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar Kitarović, znanstveniku Instituta Ivo Pilar i književniku Viniciju B. Lupisu dodijeljeno je odlikovanje Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za kulturu i njezino promicanje u Republici Hrvatskoj i svijetu. Svečano uručenje odlikovanja održalo se 5. prosinca 2016. godine u Zagrebu. - Vinicije B. Lupis

vinicije1 s vinicije2 s vinicije3 s


Dr. sc. Viniciju B. Lupisu Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića; Zagreb, 5. prosinca 2016.

- Prije svega zahvaljujem predsjednici Kolindi Grabar Kitarović koja dodjeljuje nagradu i koja je prepoznala moj rad. To je, prije svega, nagrada koja se odnosi na moj sadašnji rad. Jedini sam iz ovog dijela Hrvatske koji je nakon više godina uopće dobio tu nagradu. Drago mi je da sam u društvu vrlo uvaženih kolega, hrvatskih znanstvenika, kulturnih djelatnika, to je osobita čast. Ovdje treba izdvojiti moj dio kao književnika i znanstvenika. Prije svega znanstvenika koji je godinama stvarao veze s drugim zemljama. Tu je moj dugogodišnji rad s dvije knjige na hrvatskom i poljskom jeziku s Poljacima, s Bugarima, s Mađarima, zatim sa Talijanima i Armencima, to jest, s drugim narodima. Dubrovnik je ipak jedan grad koji je vrata Europe Hrvatske i taj je književni i znanstveni rad urodio plodom iznači da sam prepoznat od nekakvog kulturnog vrha, kazao je Lupis.

- Dubrovački vjesnik: ZA OSOBITE ZASLUGE ZA KULTURU Viniciju B. Lupisu Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića, 30. studenoga 2016.

 

 
Vinicije B. Lupis

Vinicije B. Lupis diplomirao je 1992. na dvopredmetnom studiju povijesti i arheologije u Zadru, a drugi put je, također u Zadru, diplomirao 1995. na studiju povijesti i teorije umjetnosti. Magistrirao je 1998. s temom Liturgijsko srebro Stona do 1600. godine, a doktorirao je 2004. u Zadru s temom Moćnik dubrovačke prvostolnice. Svoj rad u struci započeo je 1992. kao konzervator arheolog u Regionalnom zavodu u Splitu, a sljedeće godine radi kao konzervator povjesničar umjetnosti u Zavodu za zaštitu spomenika Dubrovnik. Godine 1992. kao arheolog konzervator Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Split vodio je arheološka istraživanja na lokalitetima Sv. Petra u Makarskoj i Sv. Jure u Tučepima. U svojstvu konzervatora povjesničara umjetnosti u Državnoj upravi za zaštitu spomenika kulture u Dubrovniku 1993. godine vodio je popis pokretne baštine i arheološka istraživanja na Veljem Vrhu na otoku Šipanu.

Godine 1993. pohađao je Dubrovačku medievističku radionicu, a 1995. godine položio je državni ispit iz arhivistike. U Državnom arhivu u Dubrovniku obavljao je posao arhivista specijalista i voditelja Odjela nove građe XIX. i XX. stoljeća. Tijekom dosadašnjega interdisciplinarnog rada, koji se zahtijeva u suvremenoj znanosti, povezivao je više humanističkih disciplina: povijest, povijest umjetnosti, arheologiju i arhivistiku. Od 2007. radi u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, a od 2008. voditelj je Područnog centra Dubrovnik toga instituta. Objavio je stotinjak znanstvenih radova i više knjiga s temom sakralne baštine, povijesti i povijesti umjetnosti dubrovačkog kraja i Boke kotorske. Urednik je više časopisa i zbornika, a kao vanjski suradnik HRT-a dao je svoj prilog za cijeli niz dokumentarnih emisija o povijesti i baštini Dubrovnika. Bio je autorom cijelog niza zapaženih izložbi u Dubrovniku i Korčuli, od kojih su najpoznatije: Križni put Johanna Andreasa Pfeffela iz župne crkve u Blatu (2006.), Stogodišnjica groblja sv. Križa u Blatu 1905.–2005. (2005.), Josip Kosirić Teodošević biskup korčulanski (1787.–1802.) (2005.), Izložba u spomen L. M. Rogowskog iz Fonda Državnog arhiva u Dubrovniku (1998.) u suorganizaciji s Veleposlanstvom Republike Poljske, Emajlni reljefi na moćnicima sv. Vlaha (2001.), i Izložba povodom 75. godišnjice Dubrovačkog simfonijskog orkestra.

Dobitnik je plakete Društva dubrovačke starine 2000. godine za prinos istraživanju povijesti Dubrovnika; iste godine dobio je i zahvalnicu Dubrovačkoga simfonijskog orkestra za uspješnu suradnju i doprinos promicanju njegovog rada. Dobitnik je zlatne povelje Matice hrvatske za knjigu Sakralna baština Stona i okolice 2002. godine, i srebrne povelje Matice hrvatske 1997. za knjigu Ston u trešnji. Godine 2002. dobio je diplomu Općine Orebić za višegodišnji rad na istraživanju i publiciranju povijesti Pelješca. Godine 2006. dobio je nagradu Dubrovačko-neretvanske županije za postignuća u kulturi. Općina Blato dodijelila mu je 2011. srebrni grb za postignuća na području istraživanja povijesti i kulture Blata. Godine 2010. dobio je srebrnu povelju Matice hrvatske za knjigu Doprinos Petra Kanavelića hrvatskoj pasionskoj baštini, u suautorstvu s Hrvojkom Mihanović-Salopek. Aktivni je član Predsjedništva Matice hrvatske-ogranak Dubrovnik, Velikog vijeća Društva prijatelja dubrovačke starine, Hrvatskoga arheološkog društva, Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, Hrvatskoga mariološkog instituta, Odbora za kulturu Hrvatsko-austrijskog društva Dubrovnik, Hrvatsko-armenskog društva u Dubrovniku i Društva hrvatskih književnika.


>>> PODRUČNI CENTAR DUBROVNIKObjavljen 14. broj časopisa PILAR


Iz tiska je izašao 14. broj Časopisa za društvene i humanističke studije PILAR. Uz rasprave Ante Škegre, Marka Rimca, Suzane Martinović i Mislava Gabelice broj u Prilozima donosi, uz bilješku I. Markešića, članak Ive Pilara "O Svetom Savi i njegovu znamenovanju", a Gradivo donosi "Pabirke iz korespondencije Ive Pilara i Fritza Byloffa (1926.—1933.)". U Dodatku broja objavljeni su Memoari Stjepan Srkulja uz skicu za njegov životopis iz pera S. Matkovića

P 14 nasl PILAR - Časopis za društvene i humanističke studije
Godište VII. (2012.), broj 2 (14)
Glavni urednik: Zlatko MATIJEVIĆ
Zamjenik glavnog urednika: Zlatko HASANBEGOVIĆ 
Tajnica uredništva: Ivana ŽEBEC ŠILJ
O časopisu
Svi brojevi Časopisa Pilar
Sadržaj br. 14/2012.

 

 
Sadržaj br. 14/2012.


Naslovnica / Impresum / Sadržaj

RASPRAVE

Ante ŠKEGRO — Marko RIMAC — Suzana MARTINOVIĆ: Diplomatski spor zbog jednoga katoličkog krštenja u Splitu 1745. godine
Mislav GABELICA: Katolički svećenici u banskoj Hrvatskoj na izbornim listama frankovačkih pravaša (1895.—1914.)

PRILOZI

Čime je sv. Sava "opčarao" Ivu Pilara (I. Markešić)
Ivo PILAR, O Svetom Savi i njegovu znamenovanju

GRADIVO

Pabirci iz korespondencije Ive Pilara i Fritza Byloffa (1926.—1933.)

OSVRT S POVODOM

Zlatko KUDELIĆ: Intelektualci na marginama visoke politike
Jure KRIŠTO: Od nesnalaženja do pravilnoga izbora — Političko prilagođavanje (nekih) franjevaca Bosne Srebrene u komunizmu i nakon njegova sloma

OCJENE I PRIKAZI

Dr. Franjo Tuđman u okviru hrvatske historiografije, Zagreb, 2011. (I. Žebec Šilj)
Ivica Zvonar, Mons. dr. Fran Barac (1872.—1940.). Život i djelo, Zagreb, 2011. (M. Matijević)
Hrvoje Petrić, Pogranična društva i okoliš. Varaždinski generalat i Križevačka županija u 17. stoljeću, Samobor — Zagreb, 2012. (I. Zvonar)

KRONIKA

Ivo Pilar u Zmajskoj kuli (z. m.)

IN MEMORIAM

Rene Lovrenčić (1928.—2012.)
Mirjana Gross (1922.—2012.)

DODATAK

Stjepan SRKULJ: Memoari
Skica za životopis Stjepana Srkulja (S. Matković)


>>> Puni tekst časopisa PILAR, br. 14/2012.

 

Časopis MOSTARIENSIA u sunakladništvu Instituta Ivo Pilar


Časopis Sveučilišta u Mostaru za humanističke znanosti MOSTARIENSIA pokrenut 1994. godine pod novim uredništvom i u sunakladništvu Instituta Ivo Pilar od 2014. nastavlja s izlaženjem kao časopis za društvene i humanističke znanosti. U prvom dvobroju 7 znanstvenika Instituta objavilo je 4 izvorna znanstvena te 1 pregledni članak: Josip Jurčević, Tatjana Tomaić, Dražen Živić, Ivo Turk, Nenad Pokos, Nikola Šimunić i Anita Bušljeta Tonković

18 1-2 MOSTARIENSIA – časopis za društvene i humanističke znanosti
God. 18, br. 1-2, Mostar, prosinac 2014.
Osnivač i nakladnik: Sveučilište u Mostaru
Sunakladnik: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Za nakladnika: Ljerka Ostojić
Glavni urednik: Ivica Musić
Uredništvo: Sanja Bijakšić (Mostar), Miljenko Brekalo (Osijek), Vesna Kazazić (Mostar), Pavao Knezović (Zagreb), Stipe Kutleša (Zagreb), Ante Pavlović (Mostar), Ivan Sivrić (Mostar), Vlado Šakić (Zagreb), Mario Vasilj (Mostar)
Adresa uredništva: Sveučilište u Mostaru, Trg hrvatskih velikana 1, 88000 Mostar, BiH;
tel: +387 36 310778; faks: +387 36 320885; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Časopis izlazi dva puta godišnje.
ISSN 1023-8638
Sadržaj

Naslovnica | Impresum | Sadržaj

Ivica Musić: Uvodna riječ
Stjepan Šterc, Monika Komušanac: Prostor kao temelj identiteta u nadgradnji
Ugo Vlaisavljević: Etnički identitet kao strateški modus preživljavanja
Božo Skoko: Identitet i imidž Bosne i Hercegovine iz perspektive njezinih triju naroda – istraživanje mogućnosti i prepreka na putu brendiranja
Zlata Živaković-Kerže: Utjecaj ratnih posljedica na gospodarstvo Slavonije i Srijema
Josip Jurčević: Koncepcija i djelovanje jugoslavenske komunističke strukture za osvajanje obrazovnoga i kulturnoga sustava u Hrvatskoj 1944. i 1945. godine
Tatjana Tomaić: Povezanost istarskoga identiteta i Istarskoga demokratskog sabora: analiza programskoga sadržaja i tekstova objavljenih u Glasu Istre od 1989. do 1993. godine
Ružica Pšihistal: Via crucis poetica. Križni put u hrvatskome pjesništvu 20. stoljeća
Šimun Musa: A. B. Šimić kao likovni kritičar
Nevio Šetić: Hrvatska kulturna i politička stvarnost s kraja 19. i početka 20. stoljeća u poeziji Rikarda Katalinića Jeretova
Tihomir Živić: A heritage for the future: Hawthornesque unfettering of the "Iron men"
Brano Markić, Sanja Bijakšić, Arnela Bevanda: Upravljanje znanjem u marketingu za mala i srednja poduzeća
Zvjezdana Penava Brekalo: Priprema za marketing posloprimatelja u visokoškolskome poslovnom obrazovanju
Danijel Labaš, Kristina Koščević: Etička pitanja i manipulacija u oglašavanju
Dražen Živić, Ivo Turk, Nenad Pokos: Regionalni aspekti depopulacije Hrvatske (1991.-2011.)
Marta Jovanić, Ivo Turk, Nikola Šimunić: Promjene u dobnome sastavu stanovništva otoka Krka u razdoblju 1961.-2011. godine
Anita Bušljeta Tonković: Suvremeni terorizam – globalna sigurnosna prijetnja i/ili oblik antiglobalizacijskoga djelovanja
Mira Pehar: Mostariensia, 1-31: Bibliografija

AKTUALNOSTI

Ljerka Ostojić: Rektoričin govor na svečanosti Dana Sveučilišta u Mostaru 5. prosinca 2014.
Vlado Majstorović: Bolonjski proces u BiH: stanje i očekivanja

PRIKAZI I OSVRTI

Mate Penava: Hrvatski doprinosi svjetskoj riznici znanja
Zoran Pervan: Dizajn ili evolucija?
Ivan Sivrić: Osvrt na jednu međugorsku kroniku

Upute autorima | Instructions for authors"Bez obzira na međusobnu različitost i konzistentnost vlastitih metodoloških zahvata te istraživačkih pregnuća, neprijeporna je povijesna i suvremena povezanost humanističkih i društvenih znanstvenih interesa koji baštine zajedničku antropološku osnovicu. To poglavito dolazi do izražaja u doba kada se sve snažnije osjeća nesnalaženje u vrijednosnim orijentacijama, odnosno kada prevagu odnosi noetička (faktička) nad etičkom (vrijednosnom) dimenzijom. A što je društvo bez vrijednosti, bez toga vrelišta krepčine i jamstva zdrave budućnosti?" − Iz Uvodne riječi br. 1-2/2014.>>> SPORAZUM O SURADNJI SVEUČILIŠTA U MOSTARU I INSTITUTA IVO PILAR
130. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA


Iz tiska je izašao 130. netematski broj časopisa Društvena istraživanja (4/2015). Broj donosi 4 izvorna znanstvena rada, 1 pregledni rad i 5 prikaza. Autori izvornih znanstveni radova su: Željko Rački, Ivana Macuka, Irena Burić, Kristina Mazalin, Maja Parmač Kovačić, Ivan Dević, Filip Majetić i Rašeljka Krnić

DI 130 nasl

Sadržaj 130. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA "DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA" Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC Izvršna urednica: Gabrijela SABOL Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

130. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
130. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
O časopisu Društvena istraživanja


 
Sadržaj 130. broja

Impresum / Sadržaj - Contents

Željko Rački: Domain, Gender and Age Differences in the Creative Behavior of Children
Ivana Macuka, Irena Burić: Školski uspjeh mlađih adolescenata: važnost uloge osobnih i obiteljskih čimbenika
Kristina Mazalin, Maja Parmač Kovačić: Odrednice percipirane zapošljivosti studenata
Maša Tonković Grabovac: Pregled modela odrednica lažiranja odgovora na upitnicima ličnosti u selekciji za posao
Ivan Dević, Filip Majetić, Rašeljka Krnić: Vrijednosne preferencije hrvatskih građana kao odrednice materijalizma

PRIKAZI

Carolyn M. Callahan i Holly L. Hertberg-Davis (Ur.): Fundamentals of Gifted Education. Considering Multiple Perspectives (Jasna Arrigoni)
Ellen Winner, Thalia R. Goldstein i Stéphan Vincent-Lancrin: Art for Art's Sake? The Impact of Arts Education (Senka Gazibara)
Rašeljka Krnić i Benjamin Perasović: Sociologija i party scena (Vanja Dergić)
Anita Dremel (Ur.): Što žena umije: Zagorka, rad, rod, kulturna proizvodnja i potrošnja i vizualne reprodukcije književnosti (Marija Ott Franolić)
Zdravka Jelaska Marijan i Zlatko Matijević (Ur.): Pravaštvo u hrvatskome političkom i kulturnom životu u sučelju dvaju stoljeća (Velimir Veselinović)

Upute suradnicima | Instructions for contributors
Nova izdanja


>>> 130. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> 130. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> O časopisu DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

 


Dr. sc. Vinicije B. Lupis odlikovan Redom Danice hrvatske s likom M. Marulića


Viši znanstveni suradnik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i voditelj Područnog centra Dubrovnik dr. sc. Vinicije B. Lupis odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za kulturu i njeno promicanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu. - Iz medija


pc du 2 Odlikovanje


- Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za kulturu i njeno promicanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu, Narodne novine br. 73, 10. kolovoza 2016. 
Iz medija

- Dalmatinski portal: Predsjednica odlikovala Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića čak šest Splićana, 16. kolovoza 2016.>>> PODRUČNI CENTAR DUBROVNIKPodručnom centru Vukovar zahvalnica HKG društva "Dunav"


Na prigodnoj svečanoj skupštini Hrvatskoga kulturno-glazbenog društva "Dunav" Vukovar, održanoj u Hrvatskom domu u Vukovaru ožujka 2014., Područnom centru Instituta Pilar u Vukovaru uručena je Zahvalnica povodom obilježavanja 20 godina obnove rada društva. Zahvalnica je Područnom centru dodijeljena "za potporu i doprinos radu društva 'Dunav' Vukovar na očuvanju hrvatske tradicijske kulture". - O Društvu "Dunav" utemeljenom 1867. godine

dunav zahvalnica

Zahvalnica Područnom centru Instituta Ivo Pilar Vukovar povodom obilježavanja 20 godina obnove rada HKG društva "Dunav"


>>> PODRUČNI CENTAR VUKOVAR

 

Institute of Social Sciences Ivo Pilar: HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Pilar HR logo By signing the Charter and Codex on April 30, 2010, the Ivo Pilar Institute of Social Sciences joined the project Human Resources Strategy for Researches and upon completing the steps prescribed by the European Commission it received the HR EXCELLENCE IN RESEARCH logo in acknowledgement of the implementation of the project's value system. - Documents

 

EU-Povelja-istrazivaci


The Human Resources Strategy for Researchers ( HRS4R )
The European Charter for Researchers & the Code of Conduct for their Recruitment
HRS4R Acknowledged Institutions

WORK PLAN OF ACTIVITIES RELATED TO THE EUROPEAN CHARTER FOR RESEARCHERS AND THE CODE OF CONDUCT FOR THE RECRUITMENT OF RESEARCHERS


In 2005, the European Commission adopted the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. The objective of these two documents is to create an attractive, open and sustainable labor market for researchers, employers and funders.

By signing the Charter and Codex on April 30, 2010, the Ivo Pilar Institute of Social Sciences joined the project Human Resources Strategy for Researchers, so that upon completing the steps prescribed by the European Commission it would receive the HR Excellence in Research logo in acknowledgement of the implementation of the project's value system.

The project was conducted at the Ivo Pilar Institute of Social Sciences in the following phases:

1. The Ivo Pilar Institute of Social Sciences signed the Declaration of Commitment to the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers on April 30, 2010.

2. On the basis of the conclusions of the Second Session of the Governing Board of the Pilar Institute, December 18, 2012, and the signed Declaration of Commitment to the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, the Decision on the Establishment of a Commission for the Preparation of a questionnaire, Human Resources Strategy for Researchers and Plan of Action for Obtaining Recognition by the European Commission, consisting of Ida Čubelić, President, Dr. Ivan Balabanić, Dr. Danijel Vojak, Asja Valjevac, Legal Services, and Blaženka Markeš, Office of the Director, was adopted on January 14, 2013.

3. The task of the Commission, pursuant to the signed European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, was to incorporate the principles of the Charter and Code into the legislation of the Pilar Institute, including the preparation of a questionnaire for determining the extent to which the institutional practices toward employees were in compliance with the principles of the Charter; prepare a Human Resources Strategy for Researchers; and prepare a Plan of Action. The Commission prepared said documents in cooperation with a member of the Governing Board of the Pilar Institute, Associate Professor Dr. Karin Doolan of the University of Zadar, and in consultation with the Administration of the Ivo Pilar Institute.

4. During January and February 2013, the Commission prepared a written version of the Questionnaire on the Evaluation of Quality in Research and adapted it to the national and institutional legislation. The questionnaire was posted on the website of the Pilar Institute and the study was conducted from February 20 to 27, 2013. The method and technique of the study involved an on-line survey via the web service limesurvey.srce.hr. The link to the questionnaire was sent to the e-mail addresses of all 107 employees of the Ivo Pilar Institute.

5. The objective of the study was to determine the current level of the implementation of the principles of the Codex and Charter at the Pilar Institute. The instrument used in the study is the standard questionnaire proposed by EURAXESS. The questionnaire was adapted to the institute's forms of work in Croatia. It consisted of four dimensions (groups) of questions connected with work at the Pilar Institute as defined by the following headings: 1) Content and transparency of the competitions; (calls for applications, advertisements); selection and method for the evaluation of candidates, 2) Stability and permanence of employment, 3) Recognition of the profession; nondiscrimination, research environment and 4) Professional development; plans for training and mobility; mentorship (supervision), instruction. The questionnaire was completed by 52.3% of the total number of employees.

6. During the period from March to November 2013, the data obtained were analyzed. Through the consolidation of the data collected with the questionnaire, the Form for Human Resources Strategy for Researchers was completed, which was discussed on several occasions by the Research Council of the Pilar Institute, as well as at meetings of the Governing Board of the Pilar Institute.

7. On the basis of the prepared Human Resources Strategy for Researchers through the application of the Charter and Codex, the Plan of Action has been defined in which concrete steps are specified.

8. In June 2014, the Governing Board of the Pilar Institute adopted the Human Resources Strategy for Researchers through the Application of the Charter and Codex, as well as the Plan of Action.

9. By October 2014, the Strategy and Plan of Action had been translated into English and sent to the European Commission in order to obtain the HR Excellence in Research logo.

10. On July 2015 Institute of Social Sciences Ivo Pilar received te official acknowledgment from the European Commission for its A Human Resources Strategy for Researchers incorporating the Charter and Code and is now entitled to use the special logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH.


 
Documents

Work Plan of Activities
A Human Resources Strategy for Researchers
Action Plan


>>> Institutu Ivo Pilar priznanje HR EXCELLENCE IN RESEARCHInstitut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro