Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Čestit Božić i uspješna nova 2016. godina


Bozic 2015 a


Posjetiteljima naših mrežnih stranica i svim suradnicima i kolegama želimo
čestit Božić i uspješnu novu 2016. godinu!
Sretan Uskrs 2016.!


Znanstvenicima i djelatnicima Instituta Ivo Pilar, suradnicima i prijateljima želimo sretan i blagoslovljen Uskrs!


Uskrs 2016


2016.


Čestit Božić i uspješna nova 2017. godinaBozic 2016Posjetiteljima naših mrežnih stranica i svim suradnicima i kolegama želimo čestit Božić i uspješnu novu 2017. godinu!


Institut Ivo Pilar

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS 2017.!


Uskrs 17b


Znanstvenicima i djelatnicima Instituta Ivo Pilar, suradnicima i prijateljima želimo sretan i blagoslovljen Uskrs!


Objavljen 21. broj časopisa PILAR


Iz tiska je izašao 21. broj Časopisa za društvene i humanističke studije PILAR. Uz rasprave Daniela Patafte, Tomislava Jonjića i Domagoja Čička broj donosi osvrte, priloge i prikaze Ivana Rogića, Vlatke Dugački, Tomasza Pudłockog, Ljiljane Dobrovšak, Nevena Kovačeva i Zlatka Matijevića

P-21 nasl PILAR - Časopis za društvene i humanističke studije
Godište XI. (2016.), broj 21(1)
Glavna urednica: Ivana ŽEBEC ŠILJ
Zamjenik glavne urednice: Ivan HRSTIĆ
Tajnica uredništva: Arijana KOLAK BOŠNJAK
O časopisu
Svi brojevi Časopisa Pilar
Sadržaj br. 21/2016.Sadržaj br. 21/2016.


Omot | Impresum | Sadržaj

Riječ glavne urednice

RASPRAVE

Daniel PATAFTA: Hrvatski liberalni tisak o reformnom pokretu dijela katoličkog nižeg klera (1918.-1923.)
Tomislav JONJIĆ: Ivo Pilar prema rasnom učenju i eugenici
Domagoj ČIČKO: Socioekonomski razvoj trgovišta Krapina i položaj njegovih stanovnika u XVII. stoljeću temeljem "Krapinskih zapisnika"

OSVRTI S POVODOM

Ivan ROGIĆ: Ivo Pilar i pitanja o modernizaciji hrvatskog društva

PRILOZI

Bibliografija časopisa Pilar 2006.-2015. (Vlatka Dugački)

OCJENE I PRIKAZI

Krakov Zagrebu. Album posvećen stradalnicima potresa 1880. godine / Kraków Zagrzebiowi. Album pos´wie˛cony ofiarom trze˛sienia ziemi z 1880 roku, ed. by Maciej Czerwin‘ski, Magdalena Najbar-Agičić, publ. by Srednja Europa, Zagreb 2011, 161 pages (T. Pudl´ocki)
Tematski broj Luciusa, časopisa studenata povijesti Hrvatskih studija posvećen povijesti nacionalnih manjina u Hrvatskoj, Zagreb, 2015. (Lj. Dobrošak)
Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu, god. XLIX (2016), br. 3-4, 144 str. (N. Kovačev)

OBLJETNICE

Zlatko MATIJEVIĆ: Deset godina časopisa Pilar: kronologija — ljudi — teme

KRONIKA

Otkrivanje spomen ploče Ivi Pilaru
Kolokvij Četiri lika Ive Pilara

Nova izdanja Instituta Ivo Pilar
Upute suradnicima


>>> Puni tekst časopisa PILAR, br. 21/2016.

>>> Časopis Pilar na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi
Sretan Uskrs!

Znanstvenicima i djelatnicima Instituta,
suradnicima i prijateljima
želimo sretan i blagoslovljen Uskrs!


Uskrs 2014 

 

2014.

124. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA


Iz tiska je izašao 124. netematski broj časopisa Društvena istraživanja. Broj donosi 5 izvornih znanstvenih radova, 2 prethodna priopćenja i 2 prikaza. Autori izvornih znanstveni radova su: Maja Ćukušić, Željko Garača, Mario Jadrić, Tena Velki, Gordana Kuterovac Jagodić, Morana Koludrović, Ina Reić Ercegovac, Katarina Bačić, Jelena Šišinački, Uroš Pinterič i Viera Žúborová

 

di 124

Sadržaj 124. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA "DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA" Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC Izvršna urednica: Gabrijela SABOL Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

124. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
124. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
O časopisu Društvena istraživanja

 
 

Sadržaj 124. broja

Impresum / Sadržaj - Contents

Ana Perišić: Multivarijatna klasifikacija jedinica lokalne i regionalne samouprave prema socioekonomskoj razvijenosti
Maja Ćukušić, Željko Garača, Mario Jadrić: Odrednice i pokazatelji uspješnosti visokih učilišta u Hrvatskoj
Tena Velki, Gordana Kuterovac Jagodić: Different Measurement Approaches as Sources of Differences in Data on the Prevalence of Peer Violence
Morana Koludrović, Ina Reić Ercegovac: Uloga razredno-nastavnog ozračja u objašnjenju ciljnih orijentacija učenika
Ajana Löw Stanić: Predrasuda i prikazivanje Roma u medijima: može li jedna televizijska emisija povećati međugrupnu toleranciju?
Katarina Bačić, Jelena Šišinački: Croatia's Potential for Polycentric Development
Uroš Pinterič, Viera Žúborová: Party Arenas in Slovenia and Slovakia

PRIKAZI

Stanislas Dehaene: ČITANJE U MOZGU. Znanost i evolucija ljudskog izuma (Snježana Kovačević)
Mladen Labus: KULTURA I DRUŠTVO: onto-antropološka i sociološka perspektiva (Esad Ćimić)

Upute suradnicima / Instructions for contributors
Nova izdanja

 

>>> 124. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> 124. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> O časopisu DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

 

Institutu Ivo Pilar priznanje HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Pilar HR logo Potpisivanjem Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača Institut društvenih znanosti Ivo Pilar priključio se projektu Human Resources Strategy for Researches te je po izvršenju propisanih koraka od Europske komisije dobio logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potvrdu o implementaciji projektnog sustava vrijednosti. - Dokumenti


EU-Povelja-istrazivaci

- Strategija ljudskih resursa za istraživače / The Human Resources Strategy for Researchers ( HRS4R )
- Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača
The European Charter for Researchers & the Code of Conduct for their Recruitment
HRS4R Acknowledged Institutions

 

Hodogram aktivnosti vezano uz Europsku povelju za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Europska je komisija 2005. godine usvojila europsku Povelju za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača. Cilj je tih dvaju dokumenata stvaranje privlačnog, otvorenog i održivog europskog tržišta rada za istraživače kroz kontinuirano unaprjeđivanje odnosa između istraživača, poslodavaca i osiguravatelja sredstava.

Potpisivanjem Povelje i Kodeksa 30. travnja 2010. godine, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar se priključuje projektu "Human Resources Strategy for Researches", kako bi po izvršenju propisanih koraka od Europske komisije dobio logo "HR Excellence in Researches", kao potvrdu o implementaciji projektnog sustava vrijednosti.

Projekt je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar proveden u sljedećim fazama:

1. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb potpisao je Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača 30. travnja 2010. godine.

2. Na temelju zaključka 2. sjednice Upravnog vijeća Instituta Pilar od 18. prosinca 2012. godine i potpisane Deklaracije o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača, 14. siječnja 2013. godine donijeta je Odluka o osnivanju Povjerenstva za izradu Upitnika, Strategije ljudskih resursa za istraživače i Akcijskog plana u svrhu dobivanja priznanja Europske komisije, u sastavu: Ida Čubelić, predsjednica, dr. sc. Ivan Balabanić, dr. sc. Danijel Vojak, Asja Valjevac (Pravna služba) i Blaženka Markeš (Ured ravnatelja).

3. Zadaća Povjerenstva je bila, temeljem potpisane Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača, ugraditi načela Povelje i Kodeksa u legislativu Instituta Pilar, što podrazumijeva: izradu upitnika kojim se ispituje koliko su prema zaposlenicima institucijske prakse u skladu s načelima Povelje; izradu Strategije ljudskih resursa za istraživače; izradu Akcijskog plana. Povjerenstvo je izradilo navedene dokumente u suradnji s članicom Upravnog vijeća Instituta Pilar doc. dr. sc. Karin Doolan sa Sveučilišta u Zadru, te u konzultaciji s Upravom Instituta Pilar.

4. Tijekom siječnja i veljače 2013. godine Povjerenstvo je pripremilo pisanu verziju Upitnika o evaluaciji kvalitete u istraživačkom radu i prilagodilo Upitnik nacionalnom i institucijskom zakonodavstvu. Upitnik je stavljen na web stranice Instituta Pilar te je istraživanje provedeno u razdoblju od 20. do 27. veljače 2013. godine. Metoda i tehnika istraživanja: on-line anketa putem web servisa limesurvey.srce.hr. Poveznica na upitnik poslana je na mail adrese svih zaposlenika Instituta – 107 zaposlenika.

5. Cilj istraživanja je bio utvrditi postojeću razinu implementacije načela Kodeksa i Povelje u Institutu Pilar. Instrument korišten u istraživanju: standardni upitnik predložen od strane EURAXESS-a. Upitnik je prilagođen institutskim obrascima rada u Hrvatskoj. Instrument je sadržavao četiri dimenzije (skupine) pitanja vezanih uz rad u Institutu definirane kroz sljedeće nazive: 1.) Sadržaj i transparentnost natječaja (poziva, oglasa); odabir i metoda za evaluaciju kandidata, 2.) Stabilnost i trajnost zaposlenja, 3.) Priznavanje profesije; nediskriminacija; istraživačka okolina, 4.) Profesionalni razvoj; planovi za usavršavanje i mobilnost; mentorstvo (supervizija); poučavanje.
Upitnik je ispunilo 52,3% od ukupnog broja zaposlenika.

6. U vremenu od ožujka do studenoga 2013. godine prema dobivenim podacima pristupilo se analizi. Objedinjavanjem podataka prikupljenih Upitnikom, kompletiran je Obrazac Strategije ljudskih resursa za istraživače, o kojem se u nekoliko navrata vodila rasprava na Znanstvenom vijeću Instituta Pilar, kao i na sjednicama Upravnog vijeća Instituta Pilar.

7. Na osnovi napravljene Strategije ljudskih resursa za istraživače kroz primjenu Povelje i Kodeksa definiran je i Akcijski plan u kojem su navedeni konkretni koraci.

8. U lipnju 2014. godine Upravno vijeće Instituta Pilar je usvojilo Strategiju ljudskih resursa za istraživače kroz primjenu Povelje i Kodeksa te Akcijski plan.

9. Do listopada 2014. godina Strategija i Akcijski plan prevedeni su na engleski jezik te se upućuju Europskoj komisiji radi dobivanja loga "HR Excellence in Research".

10. U srpnju 2015. godine Europska komisija dodijelila je Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH za uspješno sastavljanje Strategije ljudskih resursa za istraživače kroz primjenu Povelje i Kodeksa.

 
Dokumenti

- Hodogram aktivnosti | Work Plan of Activities
- Strategija ljudskih resursa za istraživače | A Human Resources Strategy for Researchers
- Akcijski plan | Action Plan>>> Institute of Social Sciences Ivo Pilar: HR EXCELLENCE IN RESEARCH


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro