Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Kolokvij: SLOJEVI SJEĆANJA I IDENTITET VUKOVARA U 20. STOLJEĆU

1s2s3s4s5s
slojevi sjecanja

Područni centar Instituta Pilar u Vukovaru, u partnerstvu sa Ogrankom Matice hrvatske u Vukovaru, Državnim arhivom u Vukovaru i Gradskim muzejom Vukovar, organizirao je 15. rujna 2017. u Vlastelinskoj dvora dvorca Eltz u Vukovaru znanstveno-stručni kolokvij na temu: "Slojevi sjećanja - identitet Vukovara u dvadesetom stoljeću". - Program kolokvija

Na skupu je svojim izlaganjima sudjelovalo 8 govornika koji su osvijetlili samo neke aspekte formiranja i razvoja identiteta Vukovara u proteklih stotinu godina, sa željom da kolokvij potakne akademsku i širu raspravu o Vukovaru i njegovu identitetu kroz protekla stoljeća kontinuiranog života i rada čovjeka na tim prostorima. Uz znanstvenike iz Instituta Pilar na skupu su govorili i Mirela Hutinec, ravnateljica Muzeja vučedolske kulture, Petar Elez, ravnatelj Državnoga arhiva u Vukovaru i Toni Roca, kustos Gradskog muzeja Vukovar. Nakon izloženih priopćenja uslijedila je duga i živa rasprava posebno usmjerena na pitanja (re)simbolizacije mjesta sjećanja povezanih uz Domovinski rat i Vukovarsku bitku. Pozdravne su riječi na početku skupa izrekli prof. dr. sc. Dražen Živić, voditelj Područnoga centra i dr. sc. Mateo Žanić, predsjednik Organizacijskoga odbora kolokvija.


Iz medija

- Hrvatski radio Vukovar: "Slojevi sjećanja - identitet Vukovara u 20. stoljeću", 15. rujna 2017.

- Program znanstveno-stručnog kolokvija SLOJEVI SJEĆANJA I IDENTITET VUKOVARA U DVADESETOM STOLJEĆU


>>> PODRUČNI CENTAR VUKOVARInstitut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro