Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Natječaj za radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti, 23. 12. 2016.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

raspisuje

NATJEČAJ

za sistematizirano stručno radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti – radno mjesto I. vrste, 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. u punom radnom vremenu

Pristupnici moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

• opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa,
• završen diplomski sveučilišni studij društvenog smjera – polje ekonomija,
• pet godina radnog staža,
• informatička pismenost,
• znanje engleskog jezika,
• iskustvo rada na stručnim administrativnim i financijskim poslovima prijave, organizacije i provedbe EU projekata i programa i znanstvenih istraživanja.

Uz potpisanu prijavu potrebno je priložiti:

• životopis (Europass format),
• dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju,
• dokaz o radnom stažu,
• dokaz o znanju stranog jezika,
• dokaz o sudjelovanju na EU projektima

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom "za natječaj".

Prijave s dokazima dostavljaju se u tiskanom i digitalnom obliku (stick, CD).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama br. 121 od 23. 12. 2016.

 

 

 

 

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro