Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Natječaj za radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti, 9.11.2016.


Institut društvenih znanosti »Ivo Pilar«

Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

NATJEČAJ

za sistematizirano radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, diplomski sveučilišni studij društvenog smjera, pet godina radnog staža, informatička pismenost, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na stručnim administrativnim i financijskim poslovima prijave i organizacije EU projekata i programa i znanstvenih istraživanja.

Uz prijavu na natječaj prilaže se: životopis (Europass), dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju, dokaz o radnom stažu, dokaz o znanju stranog jezika, dokaz o poznavanju rada na EU projektima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova. Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od objave na navedenu adresu s naznakom "za natječaj".
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama, br. 102 od 9. studenoga 2016.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro