Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Natječaj za doktoranda u suradničkom zvanju, 9. 9. 2016.


Institut društvenih znanosti »Ivo Pilar«
Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na temelju natječaja HRZZ-a »Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti« na određeno vrijeme prema uvjetima HRZZ.

Rad će se odvijati na projektu »Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti« IP-09-2014-4398.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski studij psihologije, prosjek ocjena tijekom preddiplomskog i diplomskog studija veći od 4.0, upisan ili zadovoljeni uvjeti za upis doktorskog studija psihologije, dobro poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu (za pristupnike nedržavljane RH), aktivno znanje engleskog jezika.

Dodatni kriteriji: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama, motiviranost i poznavanje metodologije longitudinalnih istraživanja.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: životopis (Europass), diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, dokaze o obveznim uvjetima i dodatnim kriterijima, potvrdu o upisanom doktorskom studiju ili potpisanu izjavu da će se studij upisati u akad. god. 2016./2017.

Sredstvima projekta je predviđeno pokriće dijela troškova školarine doktorskog studija, a obvezu plaćanja ukupnog troška školarina i obveza po doktorskom studiju ima doktorand.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave na adresu: Institut društvenih znanosti »Ivo Pilar«, Zagreb, Marulićev trg 19, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – doktorand«. Prijave s dokazima dostavljaju se u tiskanom i digitalnom obliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb

- http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/

(3689)

 

 

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro