Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Natječaj za doktoranda - JOBSTEM projekt, 18. 7. 2016.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje


NATJEČAJ

za izbor:

doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na temelju natječaja HRZZ-a "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti" na određeno vrijeme prema uvjetima HRZZ.

Rad će se odvijati na projektu:

"Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja (JOBSTEM)." - IP-09-2014-9250

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski studij psihologije, prosjek ocjena tijekom preddiplomskog i diplomskog studija veći od 4.0, upisan ili zadovoljeni uvjeti za upis doktorskog studija psihologije, dobro poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu (za pristupnike koji nisu državljani RH), aktivno znanje engleskog jezika u govoru, pismu i razumijevanju razine naprednog korisnika, poznavanje rada u statističkom paketu SPSS na naprednoj razini.

Dodatni kriteriji su: dosadašnja priznanja, nagrade i potvrde za izvrsnost u studiranju i u istraživačkom radu, kvaliteta dosadašnjeg sudjelovanja u znanstveno-istraživačkom radu, projektno iskustvo u pripremi i realizaciji međunarodnih projekata, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama, motiviranost za obrazovna istraživanja, poznavanje metodologije longitudinalnih obrazovnih istraživanja, uspješnost u rješavanju problemskih situacija vezanih uz obrazovnu istraživačku metodologiju.

Uz prijavu za Natječaj potrebno je priložiti: životopis (u Europassu), diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, dokaze o obveznim uvjetima i dodatnim kriterijima.

Sredstvima JOBSTEM projekta je predviđeno pokriće dijela troškova školarine doktorskog studija, a obvezu plaćanja ukupnog troška školarina i obveza po doktorskom studiju ima doktorand.

1) Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave Natječaja na web stranici Instituta na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19, 10 000 Zagreb, Pravna služba, (s naznakom "Za natječaj-doktorand" i oznakom JOBSTEM projekt).
2) Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
3) Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
4) O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

U Zagrebu, 18. srpnja 2016.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro