Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Predstavljanje zbornika KOGA (P)ODRŽAVA ODRŽIVI RAZVOJ?, 16. 2. 2018.


Institut Ivo Pilar - Područni centar u Gospiću poziva na predstavljanje zbornika KOGA (P)ODRŽAVA ODRŽIVI RAZVOJ? Prinosi promišljanju održivosti ruralnih područja u Hrvatskoj u petak, 16. veljače 2018. u 17 sati u Memorijalnom centru "Nikola Tesla", Smiljan 87/1, Smiljan. Zbornik su uredili Anita Bušljeta Tonković, Željko Holjevac, Ivan Brlić i Nikola Šimunić. - Pozivnica


Pozivnica OdrRaz s


- Pozivnica za predstavljanje zbornika KOGA (P)ODRŽAVA ODRŽIVI RAZVOJ?; Smiljan, 16. veljače 2018.


>>> PODRUČNI CENTAR GOSPIĆ
Natječaj za znanstvene savjetnike u trajnom zvanju, 7. 2. 2018.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje


NATJEČAJ

1. za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

2. za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje demografija, rad u područnom centru Instituta u Vukovaru – 1 izvršitelj.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju udovoljavati sljedećim uvjetima za oba radna mjesta pod točkom 1. i 2.:

– općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu

– odredbi čl. 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

– Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu

– iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta

– Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost za traženo znanstveno područje.

Uz prijavu potrebno je priložiti:

– životopis (EU format)

– popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost

– dokaz da je pristupnik najmanje pet godina bio u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu znanstvenog savjetnika (čl. 41. Zakona)

– dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju (dokaz nije obvezan, već se dostavlja samo ako je postupak izbora proveden sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja; Narodne novine br. 28/17)

– dokaze o udovoljavanju uvjeta za traženo radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu (čl. 7. i čl. 9. Pravilnika) – potvrda za svaki dokaz

– dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki dokaz).

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na internetskim stranicama Instituta: http://www.pilar.hr

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u papirnatom obliku (1 primjerak) te u digitalnom obliku (u ZIP formatu; na CD-u ili na sticku).

Prijave s dokazima dostavljaju se na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 277, s naznakom »Za natječaj«.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Institut društvenih
znanosti Ivo Pilar
Zagreb


- https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8240327.html

 Ston: KULTURNA BAŠTINA KAO PARADIGMA ODRŽIVOG RAZVOJA


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Područni cetra Dubrovnik i Općina Ston pozivaju na javnu tribinu KULTURNA BAŠTINA KAO PARADIGMA ODRŽIVOG RAZVOJA u sklopu projekta "Povijest na zrnu soli" koja će se održati 7. veljače 2018. u 11 sati u tvrđavi Kaštio, Ston. Cilj javne tribine je jačanje svijesti javnosti i lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja kulturne baštine i njezinih potencijala za gospodarski razvoj kraja. Na tribini sudjeluju: VINICIJE LUPIS, znanstveni savjetnik i voditelj Područnog centra Dubrovnik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, IVO KLAIĆ, pročelnik UO za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku Dubrovačko neretvanske županije, VEDRAN ANTUNICA, načelnik Općine Ston i STANE ĐIVANOVIĆ, voditeljica službe za gospodarstvo Ureda državne uprave. - Pozivnica


Pozivnica

- Pozivnica za tribinu KULTURNA BAŠTINA KAO PARADIGMA ODRŽIVOG RAZVOJA; Ston, 7. veljače 2018.


>>> PODRUČNI CENTAR DUBROVNIKZapočeli radovi na projektu Arheološki park Vižula


Na poluotoku Vižula 31. siječnja 2018. održana je konferencija za medije povodom početka pripremnih radova na projektu Arheološki park Vižula. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu, a voditeljica dionice je mr. sc. Kristina Džin. - Iz medija

 1 s  2 s  3 s
 0 s


Pronađen antički mozaik iz 1. st. poslije Krista. - Konferencija za medije; Vižula, 31. siječnja 2018.


O projektu


Projekt Arheološki park Vižula  odnosi se na integrirano ulaganje u uređenje poluotoka Vižule kao arheološkog parka za posjetitelje, te u razvoj turističkih sadržaja, infrastrukture i sustava upravljanja i promocije temeljenih na kulturnoj baštini.

Općina Medulin nositelj je i prijavitelj ovoga projekta, dok su partneri na projektu Turistička zajednica Općine Medulin, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Hrvatski restauratorski zavod te Javna ustanova Kamenjak. Projekt je Općina Medulin prijavila dana 7. travnja 2016. godine na Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine". Ukupna vrijednost projekta je 19.645.579,23 kune, od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj odobreno sufinanciranje u iznosu od 16.040.624,19 kuna. Dana 27. travnja 2017. godine službeno je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Projekt službeno započinje 1. rujna 2017. godine, a provedbene aktivnosti projekta trajat će 24 mjeseca do 1. rujna 2019. godine.

Osnovni cilj projekta Arheološki park Vižula je kroz tematski povezana ulaganja temeljenih na obnovi i valorizaciji kulturne baštine – arheološkog nalazišta iz doba antike, doprinijeti održivom društveno – gospodarskom razvoju Općine Medulin kao prepoznatljivog odredišta kulturnog i povijesnog turizma.

Specifični ciljevi projekta su:

•    Obnovom, prezentacijom i promocijom adekvatno valorizirati arheološko nalazište i time povećati broj posjetitelja kulturnoj baštini;
•    Atraktivnim kulturno-turističkim i edukativnim sadržajima temeljenih na temi/povijesnoj priči arheološkog nalazišta povećati broj posjetitelja i produžiti turističku sezonu  u Općini Medulin;
•    Razvojem sustava upravljanja Arheološkim parkom Vižula te ulaganjem u infrastrukturu i popratne sadržaje Arheološkog parka Vižula potaknuti otvaranje novih radnih mjesta i malih i srednjih poduzetnika te time ostvariti koristi za cijelu zajednicu.

Projektom je  obuhvaćeno  ulaganje u sljedeće grupe aktivnosti koje zajedno čine koherentni i integrirani program:

•    Zaštita, obnova, revitalizacija i interpretacija kopnenih i podvodnih arheoloških nalazišta;
•    Uređenje i opremanje šetnice za posjetitelje Vižule;
•    Razvoj kulturnih i turističkih sadržaja za posjetitelje utemeljenih na kulturnoj baštini;
•    Edukacija o održivom upravljanju i prezentaciji kulturne baštine;
•    Brendiranje, marketing i promocija Arheološkog parka Vižule i destinacije.


 

Iz medija


- http://www.tvistra.hr/video-opcini-medulin-za-arheoloski-park-vizula-dodijeljeno-16-milijuna-kuna-iz-eu-fondova/
- http://www.glasistre.hr/8c5cfee8-f739-4088-bb3d-dcc4dcdd23ea
- http://www.pilar.hr/novosti/sve-novosti/20-izdvojeno/956-natjecaj-za-rad-na-eu-projektu-arheoloski-park-vizula-1-12-2017
- http://www.pilar.hr/novosti/sve-novosti/20-izdvojeno/901-natjecaj-za-rad-na-projektu-arheoloski-park-vizula-16-6-2017
- http://medulin.hr/zapoceli-radovi-projektu-arheoloski-park-vizula/
- http://www.glasistre.hr/585bf623-8474-4222-b945-b17719d348bb
- http://www.regionalexpress.hr/site/more/zapoeli-radovi-na-projektu-arheoloki-park-viula
- http://www.istarski.hr/node/46931-zapoceli-radovi-na-projektu-arheoloski-park-vizula
- http://radio.hrt.hr/ep/kristina-dzin/242210/Znanstvenici Instituta počeli s radom na projektu 'ECDP' (Obzor 2020 EU)


Znanstvenici Instituta dr. sc. Renata Franc, dr. sc. Andreja Brajša Žganec, dr. sc. Toni Babarović i dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan sudjelovali su na početnom tzv. 'kick-off' sastanku projekta Razvoj europskog kohortnog istraživanja 'ECDP' (The European Cohort Development Project), Manchastser, 29.-30. siječnja 2018. - O projektu

LOGO Sastanak 2
Pilarovci 0


Znanstvenici Instituta počeli s radom na projektu 'ECDP' (Obzor 2020 EU); Manchastser, 29.-30. siječnja 2018.

Na početnom sastanku voditelji pojedinih dionica prezentirali su ciljeve i zadatke svake od dionica. Dr. sc. Toni Babarović prezentirao je dionicu projekta posvećene osmišljavanju dizajna i provedbe pilot istraživanja budućeg EuroCohort longitudinalnog istraživanja dobrobiti djece i mladih (WP9), a dr. Renata Franc dionicu o pripremi uključivanja djece i mladih u buduće EuroCohort istraživanje (WP6).  
Znanstvenici Instituta bit će domaćini idućeg sastanka ECDP projekta krajem travnja u Zagrebu.

- Projekt ECDP na Twitteru: Twittera @EuroCohort


>>> Institut Pilar u Projektu razvoja kohortnog istraživanja – ECDP

 
Znanstveno-stručni skup: GRAD OSIJEK U OBRANI HRVATSKOGA ISTOKA


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Područni centar Osijek, Odjel za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Ogranak Matice hrvatske Osijek organizirali su Četvrti interdisciplinarni znanstveno-stručni skup GRAD OSIJEK U OBRANI HRVATSKOGA ISTOKA koji se održao 30. siječnja 2017. u Auli Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3. - Pozivnica | Program skupa | Knjiga sažetaka


Pozivnica HI 2018


- POZIVNICA za Četvrti interdisciplinarni znanstveno-stručni skup GRAD OSIJEK U OBRANI HRVATSKOGA ISTOKA; Osijek, 30. siječnja 2017.
PROGRAM SKUPA za Četvrti interdisciplinarni znanstveno-stručni skup GRAD OSIJEK U OBRANI HRVATSKOGA ISTOKA; Osijek, 30. siječnja 2017.
KNJIGA SAŽETAKA za Četvrti interdisciplinarni znanstveno-stručni skup GRAD OSIJEK U OBRANI HRVATSKOGA ISTOKA; Osijek, 30. siječnja 2017.


>>> PODRUČNI CENTAR OSIJEK

Predstavljanje knjige INNOVATION CULTURE IN CRONY CAPITALISM


Predstavljanje knjige dr. sc. Jadranke Švarc, znan. savjetnice i prof. dr. sc. Jasminke Lažnjak "Innovation Culture in Crony Capitalism. Does Hofstede's Model Matter?" objavljene u biblioteci Studije Instituta Pilar održano je u suorganizaciji Sekcije "Društvo, ekonomija, rad" Hrvatskoga sociološkog društva i Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića u okviru izdanja serije pod naslovom "Sociologija dijaloga – društvene teme u srcu grada" u  srijedu 17. siječnja 2018. u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb. - Pozivnica | Prestavljači | Contents | Iz recenzija

Inn1s Inn2s
Inn0s


Predstavljanje knjige INNOVATION CULTURE IN CRONY CAPITALISM; Zagreb, 17. siječnja 2018.


Plakat DER 17 1 20181


- Pozivnica za predstavljanje knjige INNOVATION CULTURE IN CRONY CAPITALISM; Zagreb, 17. siječnja 2018.


inovacije nasl old
 


Knjigu su predstavili

Prof. dr. sc. Vjeran Katunarić; recenzent (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru, Zadar)
Prof. dr. sc. Slavica Singer, prof. emer.; recenzentica (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Osijek)
Doc. dr. sc. Ivan Burić (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb)
Izv. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak; autorica (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb)
Dr. sc. Jadranka Švarc, znan. savjetnica; autorica (Institut društvenih istraživanja Ivo Pilar, Zagreb)

 

Contents


Foreword
Acknowledgments
Introduction: What is the book about?

I. Theoretical background
1. Innovation
1.1. Innovation in the European context
1.2. The changing nature of innovation
1.3. Innovation in the service economy
1.4. From managed to entrepreneurial economy
2. Social determinants of innovation
2.1. Escape from technological determinism
2.2. Contribution from economics of innovation
2.3. Contribution from the social capital theory
3. Innovation culture
3.1. The general framework for studying innovation culture
3.2. The concept of organizational innovation culture
4. The concepts of the national culture
4.1. A brief overview of Inglehart’s theory with a reference to Croatia
4.2. A brief overview of Schwartz’s theory with a reference to Croatia
4.3. A brief overview of Trompenaars’ and Hampden-Turner’s theory with a reference to Croatia
4.4. A brief overview of the GLOBE project
4.5. A brief overview of Hofstede’s model
4.5.1. Apologists and critics
4.5.2. Hofstede’s dimensions in brief
4.5.3. Characteristics of Croatia according to Hofstede’s
cultural dimensions
4.6. National culture and the ability to innovate
5. Regional innovation culture
5.1. The role of regions in the European Union
5.2. The concept of the regional innovation system
5.3. The concept of regional innovation culture
5.4. Region as a unit of cross-cultural analyses
5.5. A note on the regions and regional cultural differences in Croatia

II. Empirical research
6. Introduction
6.1. Purpose and aim of research
6.2. Conceptual model
6.3. Methodology, data collection and sample
6.4. Results
6.4.1. Description of the regions by Hofstede’s dimensions of national culture
6.4.2. Description of the regions by pro-innovation and innovation-adverse cultural dimensions
6.4.3. Exploration of Hofstede’s cultural dimensions and innovation and entrepreneurship capacities of the regions
6.4.4. Dimensions of national culture by socio-demographic characteristics
6.5. Discussion and conclusions

III. An alternative approach to studying innovation culture
7. And now what? Let’s move beyond Hofstede’s model and see what Croatian scholars have to say
7.1. Path dependence theories
7.1.1 Egalitarian syndrome and imprinting theory
7.2. Croatian type of capitalism
7.3. A note about corruption
8. Epilogue: Is there a pilot in the plane?

Annex: Questions from the VSM 2013
References
About the authors
Index


 

Iz recenzija


W hile this book features among the best-written texts in the national context of Croatia, its strong critical stance towards the reception and application of Hofstede’s model of national and regional culture can hardly be matched on an international scale. Not surprisingly, as the authors, Jadranka Švarc and Jasminka Lažnjak, have been affirmed as first-rate researchers in the field of sociology and related interdisciplinary fields in a series of specific sociologies (sociology of science and knowledge society). Since they are an established scholarly tandem, their writing is characterised by a remarkable conceptual-theoretical coherence, stylistic uniformity and a comprehensive treatment of the vast content of topics close to the area. The book warns against reductionist explanations as inadequate, both as regards economy and culture. Its interdisciplinary approach (socio-economic above all) to innovative behaviour is an innovation in its own right. It establishes a brand new research niche.

• Professor Vjeran Katunarić, University of Zadar

I nnovation culture in its broader sense (beyond organizational behaviour of business systems) is of crucial importance for creating the energy for change. This book examines the wider context of innovation culture, which is usually neglected by scholars at both national and international levels. It makes a valuable threefold contribution: (1) the book gives an excellent overview of the current scientific discussion in the field of innovation culture; (2) it applies and critically reviews Hofstede’s model; and (3) it formulates new research questions for a better understanding of the ecosystem in which innovation culture is shaped.

• Professor Emeritus Slavica Singer, University of Osijek

Prof. dr. sc. Renata Franc i projekt DARE na Danu Obzora 2020


Znanstvenica Instituta prof. dr. sc. Renata Franc je na informativnom danu Obzora 2020 „Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljana društva“ u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije predstavila projekt DARE i iskustva Instituta Pilar s prijavama europskih Obzor projekata. Projekt DARE je drugi Obzor2020 europski projekt u kojem kao partner sudjeluje Institut Pilar. - Prezentacije info dana

DARE nasl1

- Prezentacija: Prof. dr. sc. Renata Franc - Obror 2020. projekt DARE
- OBZOR 2020. INFO DAN: Europa u promjenjivom svijetu


>>> DARE (Dialogue about Radicalisation and Equality) projekt

>>> Institut Ivo Pilar u još jednom EU HORIZON 2020 projektu - DARE

 


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro