Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Reforma znanosti u Hrvatskoj u kontekstu promjene razvojne paradigme


Istraživanje polazi od pretpostavke da je u Hrvatskoj na djelu nova razvojna paradigma usmjerena na poticanje nacionalnog poduzetničkog sustava u čijem je središtu mali poduzetnik umjesto dosadašnjeg nacionalnog sustava inovacija koji se oslanja uglavnom na velika i tehnološki složena poduzeća, te znanstvena istraživanja. Ovakva promjena paradigme dio je globalnih procesa urušavanja industrijskog društva i prerastanja tzv. dirigirane ekonomije u poduzetničku zbog niza procesa kao što su globalizacija, servisizacija i digitalizacija ekonomije. U sklopu poduzetničke ekonomije dolazi do promjene razvojne paradigme, te se težište razvojnih i javnih politike premješta sa inovacije i društva znanja na razvoj poduzetništva i poduzetničkih kompetencija.

Promjena razvojne paradigme prisutna je u Hrvatskoj niz godina što se očituje ponajprije u raspadu veliki proizvodnih sistema i slabljenju znanstvenog sustava u posljednjem desetljeću. Međutim, utjecaj nove razvojne paradigme na znanstveni sustav intenzivira se tek zadnjih nekoliko godina, očituje se posredno preko usmjerenja javnih politika na (1) reformu znanstvenog sustava započetu 2013. godine, (2) prihvaćanju Strategije pametne specijalizacije (S3) kao jednog od temeljnih koncepata u razvoju znanosti u čijem je središtu poduzetnik, te (3) u usmjerenju na Europske strukturne i investicijske fondove (ESIF) kao alternativni izvor financiranja znanosti umjesto budžetskih sredstava.

Iako je orijentacija na jačanje poduzetništva neophodna zbog niskog poduzetničkog kapaciteta Hrvatske te činjenice da se znanstvena istraživanja i inovacije ne mogu opredmetiti i kapitalizirati bez poduzetnika, početna je teza istraživanja da je reforma znanstvenog sustava kao i orijentacija na S3 i ESIF izvršena na štetu znanstvenih istraživanja. Na taj način, reforma znanosti dovela je do slabljenja znanstvene izvrsnosti umjesto njenog jačanja što je bio cilj znanstvene reforme.

U tom kontekstu cilj je istraživanja utvrditi da li je reforma znanosti, te promjena diskursa koja se ogleda u orijentaciji na S3 i ESIF utjecala na strukturu znanstvenoistraživačkog rada i time na opće stanje znanosti u Hrvatskoj. Središnji dio istraživanja čini empirijsko istraživanje o percepcijama znanstvenika o promjenama u strukturi znanstvenoistraživačkog rada pod utjecajem orijentacije na poduzetništvo i Europske fondove, te percepcije uloge poduzetništva u akademskoj sferi. Empirijsko istraživanje će se provesti on line anketom na kvotnom uzorku prema područjima znanstvenoistraživačkog rada.

Promjena razvojne paradigme i njene posljedice na stanje i ulogu znanstvenog sustava konceptualno je nova tema koja nije do sada istraživana. Očekuje se da će rezultati ovog istraživanja činiti jedinstveni doprinos u području sociologije znanosti/ekonomske sociologije u aspektu koji razmatra utjecaj "nevidljive ruke" institucionalnog sustava na razvoj znanstvenih potencijala i poduzetništva, te razumijevanja njihove interakcije u sklopu nove poduzetničke razvojne paradigme. Pored ovih teorijskih doprinosa razvoju područja, očekuje se da će istraživanje imati i praktične implikacije na javne politike u domeni znanosti i inovacija.

● Voditeljica projekta: dr. sc. Jadranka Švarc


>>> Uloga znanstvenih istraživanja u kontekstu nove razvojne paradigme - 13. ESA, Atena 29. 8. - 1. 9. 2017.


COST-TN1302


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu The Voice of Research Administrators – Building a Network of Administrative Excellence (BESTPRAC) (COST-TN1302)

34


Cilj je projekta umrežiti administratore istraživačkih projekata (uključujući pravno, administrativno i financijsko osoblje na sveučilištima i drugim istraživačkim institucijama) kako bi se prevladala izolacija, poticala mobilnost i potaknula profesionalni razvoj i napredovanje, zadržavanje i zapošljavanje administratora projekta te povećala važnost profesije administriranja projekata.

Glavni je cilj projekta promovirati bolje i dosljednije administriranje transnacionalnih istraživačkih projekata, čime se podupire izvrsnost u istraživanju.

Projekt je započeo u listopadu 2013. godine i trajat će do listopada 2015. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 32 zemlje.

Administratori Instituta Pilar Antun Plenković ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ) i Mirela Crljen ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ) članovi su upravnog odbora projekta te ujedno predstavnici Republike Hrvatske.

Više informacija:  http://www.bestprac.eu/home/

COST-TD Action TD1306


Institut društvenih znanosti sudjeluje u projektu New Frontiers of Peer Review (PEERE) (COST-ISCH Action TD1306)

171820-33


Cilj projekta je poboljšati efikasnost, transparentnost i odgovornost unutar procesa recenziranja u znanosti uz trans-disciplinarnu i među-sektorsku suradnju. To se može postići kroz: a) kvalitativnu i kvantitativnu analizu dvostrukog anonimnog recenziranja unutar različitih znanstvenih područja na način da se u analizu uključi i nova eksperimentalna i kompjuterska metodologija; b) evaluaciju različitih modela recenziranja i pronalaženje nove strukture poticaja; c) poticanje članova znanstvene zajednice za dijeljenje podataka; d) prikupljanje empirijskih podataka koji bi bili podloga za reformu procesa recenziranja.

Projekt je započeo u svibnju 2014. godine te traje do svibnja 2018. godine. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 27 zemalja.

Znanstvenica Instituta Pilar Gabrijela Sabol ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ) članica je upravnog odbora projekta te ujedno predstavnica Republike Hrvatske.

Više informacija:  http://www.cost.eu/domains_actions/TDP/Actions/TD1306? COST-TN1301


nstitut društvenih znanosti sudjeluje u projektu Sci-GENERATION – Next Generation of Young Scientist: Towards a Contemporary Spirit of R&I (COST-TN1301)

171820-33


Cilj je projekta okupiti izvrsne mlade znanstvenike iz bilo kojeg područja znanosti i kulture, i bilo koje regije, sa zadatkom umrežavanja mladih izvanrednih istraživača te stvaranja europske platforme kako bi istraživači mogli lakše izmjenjivati i razrađivati nove znanstvene ideje.

Projekt je započeo u studenom 2013. godine i traje do studenog 2015. godine. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 25 zemalja.

Znanstvenik Instituta Pilar dr. Geran-Marko Miletić ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ) član je upravnog odbora projekta i ujedno predstavnik Republike Hrvatske u njemu.

Više informacija:  http://www.scigeneration.eu/en/ 
COST-TUD Action TU1306


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu Fostering knowledge about the relationship between Information and Communication Technologies and Public Spaces supported by strategies to improve their use and attractiveness (CYBERPARKS) (COST-ISCH Action TU1306)

171820-33


Glavni je cilj stvoriti istraživačku platformu temeljenu na odnosu između informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) i proizvodnje javnih otvorenih prostora te njihovoj važnosti za održivi urbani razvoj. Učinci tog odnosa proučavat će se iz društvene, ekološke i urbanističke perspektive.

Projekt je započeo u travnju 2014. godine i trajat će do travnja 2018. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 25 zemalja.

Znanstvenici Instituta Pilar dr. sc. Filip Majetić ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ) i dr. sc. Tihana Brkljačić ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ) članovi su upravnog odbora projekta te ujedno predstavnici Republike Hrvatske.

Više informacija:  http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TU1306? 
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro