Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Reforma znanosti u Hrvatskoj u kontekstu promjene razvojne paradigme


Istraživanje polazi od pretpostavke da je u Hrvatskoj na djelu nova razvojna paradigma usmjerena na poticanje nacionalnog poduzetničkog sustava u čijem je središtu mali poduzetnik umjesto dosadašnjeg nacionalnog sustava inovacija koji se oslanja uglavnom na velika i tehnološki složena poduzeća, te znanstvena istraživanja. Ovakva promjena paradigme dio je globalnih procesa urušavanja industrijskog društva i prerastanja tzv. dirigirane ekonomije u poduzetničku zbog niza procesa kao što su globalizacija, servisizacija i digitalizacija ekonomije. U sklopu poduzetničke ekonomije dolazi do promjene razvojne paradigme, te se težište razvojnih i javnih politike premješta sa inovacije i društva znanja na razvoj poduzetništva i poduzetničkih kompetencija.

Promjena razvojne paradigme prisutna je u Hrvatskoj niz godina što se očituje ponajprije u raspadu veliki proizvodnih sistema i slabljenju znanstvenog sustava u posljednjem desetljeću. Međutim, utjecaj nove razvojne paradigme na znanstveni sustav intenzivira se tek zadnjih nekoliko godina, očituje se posredno preko usmjerenja javnih politika na (1) reformu znanstvenog sustava započetu 2013. godine, (2) prihvaćanju Strategije pametne specijalizacije (S3) kao jednog od temeljnih koncepata u razvoju znanosti u čijem je središtu poduzetnik, te (3) u usmjerenju na Europske strukturne i investicijske fondove (ESIF) kao alternativni izvor financiranja znanosti umjesto budžetskih sredstava.

Iako je orijentacija na jačanje poduzetništva neophodna zbog niskog poduzetničkog kapaciteta Hrvatske te činjenice da se znanstvena istraživanja i inovacije ne mogu opredmetiti i kapitalizirati bez poduzetnika, početna je teza istraživanja da je reforma znanstvenog sustava kao i orijentacija na S3 i ESIF izvršena na štetu znanstvenih istraživanja. Na taj način, reforma znanosti dovela je do slabljenja znanstvene izvrsnosti umjesto njenog jačanja što je bio cilj znanstvene reforme.

U tom kontekstu cilj je istraživanja utvrditi da li je reforma znanosti, te promjena diskursa koja se ogleda u orijentaciji na S3 i ESIF utjecala na strukturu znanstvenoistraživačkog rada i time na opće stanje znanosti u Hrvatskoj. Središnji dio istraživanja čini empirijsko istraživanje o percepcijama znanstvenika o promjenama u strukturi znanstvenoistraživačkog rada pod utjecajem orijentacije na poduzetništvo i Europske fondove, te percepcije uloge poduzetništva u akademskoj sferi. Empirijsko istraživanje će se provesti on line anketom na kvotnom uzorku prema područjima znanstvenoistraživačkog rada.

Promjena razvojne paradigme i njene posljedice na stanje i ulogu znanstvenog sustava konceptualno je nova tema koja nije do sada istraživana. Očekuje se da će rezultati ovog istraživanja činiti jedinstveni doprinos u području sociologije znanosti/ekonomske sociologije u aspektu koji razmatra utjecaj "nevidljive ruke" institucionalnog sustava na razvoj znanstvenih potencijala i poduzetništva, te razumijevanja njihove interakcije u sklopu nove poduzetničke razvojne paradigme. Pored ovih teorijskih doprinosa razvoju područja, očekuje se da će istraživanje imati i praktične implikacije na javne politike u domeni znanosti i inovacija.

● Voditeljica projekta: dr. sc. Jadranka Švarc


>>> Uloga znanstvenih istraživanja u kontekstu nove razvojne paradigme - 13. ESA, Atena 29. 8. - 1. 9. 2017.


COST-TN1302


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar sudjeluje u projektu The Voice of Research Administrators – Building a Network of Administrative Excellence (BESTPRAC) (COST-TN1302)

34


Cilj je projekta umrežiti administratore istraživačkih projekata (uključujući pravno, administrativno i financijsko osoblje na sveučilištima i drugim istraživačkim institucijama) kako bi se prevladala izolacija, poticala mobilnost i potaknula profesionalni razvoj i napredovanje, zadržavanje i zapošljavanje administratora projekta te povećala važnost profesije administriranja projekata.

Glavni je cilj projekta promovirati bolje i dosljednije administriranje transnacionalnih istraživačkih projekata, čime se podupire izvrsnost u istraživanju.

Projekt je započeo u listopadu 2013. godine i trajat će do listopada 2015. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 32 zemlje.

Administratori Instituta Pilar Antun Plenković ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ) i Mirela Crljen ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ) članovi su upravnog odbora projekta te ujedno predstavnici Republike Hrvatske.

Više informacija:  http://www.bestprac.eu/home/

COST-TN1301


nstitut društvenih znanosti sudjeluje u projektu Sci-GENERATION – Next Generation of Young Scientist: Towards a Contemporary Spirit of R&I (COST-TN1301)

171820-33


Cilj je projekta okupiti izvrsne mlade znanstvenike iz bilo kojeg područja znanosti i kulture, i bilo koje regije, sa zadatkom umrežavanja mladih izvanrednih istraživača te stvaranja europske platforme kako bi istraživači mogli lakše izmjenjivati i razrađivati nove znanstvene ideje.

Projekt je započeo u studenom 2013. godine i traje do studenog 2015. godine. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 25 zemalja.

Znanstvenik Instituta Pilar dr. Geran-Marko Miletić ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ) član je upravnog odbora projekta i ujedno predstavnik Republike Hrvatske u njemu.

Više informacija:  http://www.scigeneration.eu/en/ 
Institut Pilar u Projektu razvoja kohortnog istraživanja - ECDP


Institut Ivo Pilar partner je u novom EU Obzor2020 Projektu razvoja kohortnog istraživanja: The European Cohort Development Project (ECDP)


- O projektu ECDP


Prvog siječnja 2018. godine započeo je Projekt razvoja kohortnog istraživanja ECDP (The European Cohort Development Project). ECDP je međunarodni kompetitivni projekt koji financira EU u okviru programa Obzor 2020. Projekt traje 18 mjeseci. Koordinator projekta je prof. Gary Pollock sa Sveučilišta Manchester Metropolitan (MMU).
Projekt je okupio partnere širom i izvan Europe s iskustvima i stručnošću u području metodologije komparativnih i longitudinalnih anketnih istraživanja, osiguranja političke i financijske podrške, te provođenja složenih anketna istraživanja u izazovnim okolnostima. ECDP je usmjeren je na razvoj modela nove europske istraživačke infrastrukture (European Research Infrastructure) za koordinaciju i provedbu budućeg velikog europskog kohortnog 25 godišnjeg longitudinalnog istraživanja  o dobrobiti djece i mladih, pod nazivom EuroCohort.


Članovi tima iz Instituta Pilar

Članovi tima projekta iz Instituta Pilar - Renata Franc, Toni Babarović, Andreja Brajša Žganec, Ivan Dević, Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Vlado Šakić i Maja Tadić - su-voditelji su dvije dionice ECDP projekta:
(1) posvećene uključivanju djece i mladih u proces budućeg istraživanja i savjetovanje s djecom i mladima pri izradi dizajna istraživanja (WP6) te
(2) vezane uz dizajn i provedbu pilot istraživanja (WP9).
Dodatno članovi tima sudjelovat će u radu na ostalim dionicima projekta usmjerenima na razvoj anketnog upitnika, osiguranje političke i financijske podrške, etička pitanja budućeg EuroCohort istraživanja te izradu istraživačkog nacrta.


Partneri projekta

Uz Institut Pilar, partneri u projektu su i sljedeće institucije odnosno istraživačke infrastrukture: Tallinn University, Universitaet Bremen, Agencia Catalana De Le Juventud, Panteio Panepistimio Koinonikon Kaipolitikon Epistimon, Debreceni Egyetem, University Of Essex, Univerzita Sv Cyrila A Metoda V Trnave, Daugvapils Universitate, Instituto Universitario De Lisboa, Jyvaskylan Yliopisto, Alma Mater Studorium – Universita Di Bologna, University College London, Koninklijke Nederlandse Akademie Van Wetenschappen Knaw, European Social Survey European Research Infrastructure Consortium.
Ovo je treći Obzor 2020 projekt u kojem je Institut Pilar partner. - Više o Obzor2020 projektima Instituta može se naći na europskoj stranici OpenAIR


Informacije o projektu

Prof. dr. sc. Renata Franc, voditeljica hrvatskog istraživačkog tima ECDP projekta
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
MARULIĆEV TRG 19/1
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 14886817
Fax: +38514828296


O projektu ECDP

Danas ne postoje odgovarajući izvori podataka potrebni za komparativne analize razvojnih aspekata dobrobiti djece i valjano osmišljavanje politika usmjerenih na unaprjeđenje dobrobiti djece. Buduće EuroCohort istraživanje će, kao komparativno i longitudinalno istraživanje, omogućit pokazatelje o posljedicama nacionalnih politika na dobrobit djece i mladih kao i prepoznavanje potreba za buduće mjere usmjerene na unaprjeđenje dobrobiti djece i mladih.  
Projekt ECDP usmjeren je na osiguravanje tri dimenzije nužne za uspostavu uspješne istraživačke infrastrukture i budućeg EuroCohort istraživanja, točnije na osiguranje:
- političke podrške,
- operacionalne stabilnosti i
- znanstvene izvrsnosti.
ECDP projekt stoga će:
1. Razvijati podršku među ključnim donositeljima politika te nacionalnim agencijama zaduženima za financiranje istraživačkih infrastruktura i anketnih prikupljanja podataka;
2. Razviti znanstveno izvrstan dizajn budućeg longitudinalnog anketnog istraživanja;
3. Uspostaviti stabilan operativni okvir koji jamči logističku opstojnost budućeg EuroCohort istraživanja.
Kako bi se kroz ECDP projekt ostvarila politička i financijska podrška za uspostavu i provedbu EuroCohort longitudinalnog istraživanja bitan element projekta je informiranje ključnih dionika o prednostima europskog longitudinalnog istraživanja dobrobiti djece i mladih te o preciznim strateškim i financijskim potrebama znanstvene zajednice za provođenje takvog istraživanja. Stoga će se u projektu precizno izračunati realni troškovi europskog longitudinalnog 25 godišnjeg istraživanja, specificirati očekivane koristi za politike te finalizirati svi elementi istraživačkog nacrta budućeg EuroCohort istraživanja.
Projekt razvoja kohortnog longitudinanog istraživanja svojevrsno je proširenje i nastavak ranijeg EU FP7 MYWEB projekta u kojem je Institut Pilar bio partner: Mjerenje dobrobiti djece i mladih | Measuring Youth Well-Being 


>>> O projektu na stranici koordinatora MMUCOST-TD Action TD1306


Institut društvenih znanosti sudjeluje u projektu New Frontiers of Peer Review (PEERE) (COST-ISCH Action TD1306)

171820-33


Cilj projekta je poboljšati efikasnost, transparentnost i odgovornost unutar procesa recenziranja u znanosti uz trans-disciplinarnu i među-sektorsku suradnju. To se može postići kroz: a) kvalitativnu i kvantitativnu analizu dvostrukog anonimnog recenziranja unutar različitih znanstvenih područja na način da se u analizu uključi i nova eksperimentalna i kompjuterska metodologija; b) evaluaciju različitih modela recenziranja i pronalaženje nove strukture poticaja; c) poticanje članova znanstvene zajednice za dijeljenje podataka; d) prikupljanje empirijskih podataka koji bi bili podloga za reformu procesa recenziranja.

Projekt je započeo u svibnju 2014. godine te traje do svibnja 2018. godine. Financira ga organizacija COST (European Cooperation in Science and Technology). U projektu sudjeluju predstavnici 27 zemalja.

Znanstvenica Instituta Pilar Gabrijela Sabol ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ) članica je upravnog odbora projekta te ujedno predstavnica Republike Hrvatske.

Više informacija:  http://www.cost.eu/domains_actions/TDP/Actions/TD1306? Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro