Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Natječaj za radno mjesto znanstvenog novaka, 30.10.2009.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19/I
raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na radno mjesto znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, za rad na znanstvenom projektu „Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi socio-kulturnom razvoju Hrvatske“ 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u svrhu stjecanja doktorata znanosti.
Uvjeti:
opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Naputku Ministarstva za odobrenje znanstvenih novaka i provedbu natječajnog postupka, pristupnik mora biti jedan od 10% najboljih studenata u godini diplomiranja, odnosno jedan od 10 najboljih diplomiranih studenata ako je broj studenata na smjeru manji od 100

Na natječaj se prilaže:
- molba na natječaj (vlastoručno potpisana)
- domovnica 
- strukturirani životopis
- dokaz o završenom sveučilišnom studiju tražene struke
- prijepis ocjena svih ispita na sveučilišnom studiju s obvezno izračunatom srednjom ocjenom studija bez ocjene diplome 
- potvrda visokog učilišta da je pristupnik diplomirao kao jedan od 10% najboljih studenata u godini diplomiranja

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Pristupnici će o rezultatima izbora biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku osam dana od objave natječaja na adresu Instituta, s naznakom „za natječaj novaka“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA
BR. 130. OD 30. LISTOPADA 2009.

 

 

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro