Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Natječaj za znanstvene izbore, 21.12.2009.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19
raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor u znanstveno zvanje i na znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika – prvi izbor, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 znanstvenik
2. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 1 znanstvenik

Uvjeti:
točka 1.: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta
točka 2.: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u suradničko zvanje višeg asistenta, doktorat znanosti iz traženog znanstvenog polja

Na natječaj se prilaže:
točka 1.: prijava na natječaj, domovnica, životopis, popis radova, dokaz o stečenom zvanju višeg znanstvenog suradnika, dokaz o iskustvu rada na znanstvenim projektima Instituta
točka 2.: prijava na natječaj, domovnica, životopis, popis radova, dokaz o stečenom zvanju višeg asistenta, dokaz o stečenom doktoratu znanosti, separati radova

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu Instituta.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA
BR. 153. od 21. prosinca 2009.

 

Natječaj za izbor u suradnička zvanja, 5.10.2009.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19
raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 1 djelatnik
2. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje pravo – 1 djelatnik

Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, doktorat znanosti iz traženog znanstvenog područja i polja, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta
Na natječaj se prilaže: prijava, domovnica, strukturirani životopis s dokazom o radu na znanstvenim projektima Instituta, dokaz o stečenom doktoratu znanosti, popis radova
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na navedenu adresu s naznakom „za višeg asistenta“.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA BR. 120. OD 05. LISTOPADA 2009.

Natječaj za rad u Područnom centru Pula, 5.10.2009.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19
raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija – rad u područnom centru Pula
2. za izbor u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručnog suradnika u znanosti, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija – rad u područnom centru Pula

Uvjeti:
točka 1: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, doktorat znanosti iz navedenog znanstvenog polja, proveden izbor u zvanje znanstvenog suradnika u traženom području i polju, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta
točka 2: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, završen sveučilišni diplomski studij traženog područja i polja, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta

Na natječaj se prilaže:
točka 1: prijava, domovnica, strukturirani životopis s dokazom o radu na znanstvenim projektima Instituta, dokaz o stečenom doktoratu znanosti, odluka o izboru u zvanje znanstvenog suradnika, popis radova
točka 2: prijava, domovnica, strukturirani životopis s dokazom o radu na znanstvenim projektima Instituta, dokaz o završenom studiju, dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na gornju adresu, s naznakom „zapošljavanje Centar Pula“.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA
BR. 120. OD 5. LISTOPADA 2009.

Natječaj za znanstveno radno mjesto, 21.10.2009.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J
za znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, rad s 30% radnog vremena – 1 znanstvenik

Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta
Na natječaj se prilaže: prijava, domovnica, strukturirani životopis, popis radova, dokaz o radu na znanstvenim projektima Instituta, dokaz o provedenom izboru u traženo znanstveno zvanje
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave na navedenu adresu.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA
BR. 126. OD 21. LISTOPADA 2009.

Natječaj za znanstveni i suradnički izbor, 24.2.2010.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19
raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 znanstvenik
2. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest – 1 djelatnik
3. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 djelatnik

Uvjeti:
točka 1.: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u suradničko zvanje višeg asistenta, doktorat znanosti
točka 2.-3.: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, doktorat znanosti iz traženog znanstvenog polja, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta

Na natječaj se prilaže:
točka 1.: prijava, domovnica, životopis, dokaz o stečenom zvanju višeg asistenta, popis radova, dokaz o stečenom doktoratu znanosti, separati radova
točka 2.-3.: prijava, domovnica, životopis, dokaz o stečenom doktoratu znanosti, popis radova, dokaz o radu na znanstvenim projektima Instituta

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA
BR. 25. OD 24. VELJAČE 2010.

Natječaj za znanstvene izbore, 11.11.2009.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor u znanstveno zvanje i na znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika – prvi izbor, znanstveno područje društvenih znanosti, polje demografija – 1 znanstvenik
2. za izbor u znanstveno zvanje i na znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 znanstvenik
3. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 1 znanstvenik
4. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje pravo – 1 znanstvenik
5. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filozofija – 1 znanstvenik

Uvjeti:
točka 1.: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta
točka 2.: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta
točka 3.-5.: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u suradničko zvanje višeg asistenta, doktorat znanosti iz traženog znanstvenog polja, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta

Na natječaj se prilaže:
točka 1: prijava na natječaj, domovnica, životopis, popis radova, dokaz o stečenom zvanju višeg znanstvenog suradnika, dokaz o iskustvu rada na znanstvenim projektima Instituta
točka 2: prijava na natječaj, domovnica, životopis, popis radova, dokaz o stečenom zvanju znanstvenog suradnika, dokaz o iskustvu rada na znanstvenim projektima Instituta
točka 3.-5: prijava na natječaj, domovnica, životopis, popis radova, dokaz o stečenom zvanju višeg asistenta, dokaz o stečenom doktoratu znanosti, separati radova

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu Instituta.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA
br. 135. OD 11. STUDENOG 2009.

Poništenje dijela natječaja od 11. rujna 2009., 21.9.2009.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19

objavljuje

P O N I Š T E N J E  D I J E L A  N A T J E Č A J A

objavljenog u Narodnim novinama broj 108. od 11. rujna 2009.

Poništava se točka 2. natječaja za izbor i radno mjesto znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje antropologija i etnologija, za rad na projektu „Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi socio-kulturnom razvoju Hrvatske“ (194-1941560-1549)

U ostalom dijelu natječaj ostaje nepromijenjen.

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA OBJAVLJENO JE U NARODNIM NOVINAMA
BR. 113. OD 21. RUJNA 2009.

Natječaj za izbor u znanstvena zvanja, 7.10.2009.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19
raspisuje

 

N A T J E Č A J

1. za izbor u znanstveno zvanje i na znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 1 znanstvenik
2. za izbor u znanstveno zvanje i na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 znanstvenik
3. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 znanstvenik
4. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje edukacijsko-rehabilitacijske znanosti – 1 znanstvenik

Uvjeti:
točka 1: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta
točka 2: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u suradničko zvanje višeg asistenta, doktorat znanosti, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta
točke 3.-4: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u suradničko zvanje višeg asistenta, doktorat znanosti iz traženog znanstvenog polja

Na natječaj se prilaže:
točka 1: prijava na natječaj, domovnica, strukturirani životopis, popis radova, dokaz o stečenom zvanju znanstvenog suradnika, dokaz o iskustvu rada na znanstvenim projektima Instituta
točka 2: prijava na natječaj, domovnica, strukturirani životopis, popis radova, dokaz o stečenom zvanju višeg asistenta, dokaz o stečenom doktoratu znanosti, dokaz o iskustvu rada na znanstvenim projektima Instituta, separati radova
točke 3.-4: prijava na natječaj, domovnica, strukturirani životopis, popis radova, dokaz o stečenom zvanju višeg asistenta, dokaz o stečenom doktoratu znanosti, separati radova

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu Instituta.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA
BR. 121. OD 7. LISTOPADA 2009.

Natječaj za izbor u znanstveno i suradnička zvanja, 1.9.2010.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19
raspisuje


N A T J E Č A J


1. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 znanstvenik
2. za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto višeg asistenta, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje religijske znanosti – 1 suradnik
3. za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto višeg asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje demografija – 1 suradnik


Uvjeti:
točka 1.: uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u  zvanje višeg asistenta u traženom znanstvenom polju
točka 2.-3.: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, doktorat znanosti iz traženog znanstvenog polja, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta

Na natječaj se prilaže:
točka 1.: prijava, životopis, popis radova, dokaz o stečenom suradničkom zvanju u traženom znanstvenom polju, separati radova
točka 2.-3.: prijava, životopis, popis radova, dokaz o stečenom doktoratu znanosti, popis radova, dokaz o radu na znanstvenim projektima Instituta

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA
BR. 104. OD 01. 09. 2010.

Natječaj za znanstvene novake, 11.9.2009.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19/I
raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na radno mjesto:

1. dva znanstvena novaka u suradničkom zvanju asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija, za rad na znanstvenom projektu „Odrednice rizičnih i devijantnih ponašanja u nacionalnom i globalnom kontekstu“ (194-1941558-1520)
2. znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje antropologija i etnologija, za rad na znanstvenom projektu „Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi socio-kulturnom razvoju Hrvatske“ (194-1941560-1549)

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u svrhu stjecanja doktorata znanosti.
Uvjeti:
- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
-  uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Naputku Ministarstva za odobrenje znanstvenih novaka i provedbu natječajnog postupka
- pristupnik mora biti jedan od 10% najboljih studenata u godini diplomiranja, odnosno jedan od 10 najboljih diplomiranih studenata ako je broj studenata na smjeru manji od 100

Na natječaj se prilaže:
- molba na natječaj (vlastoručno potpisana),
- domovnica (preslik),
- strukturirani životopis,
- dokaz o završenom sveučilišnom studiju tražene struke (preslik),
- prijepis ocjena svih ispita na sveučilišnom studiju s obvezno izračunatom srednjom ocjenom studija bez ocjene diplome (izvornik),
- potvrda visokog učilišta da je pristupnik diplomirao kao jedan od 10% najboljih studenata u godini diplomiranja (ne starija od 30 dana, izvornik)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Pristupnici će o rezultatima izbora biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku osam dana od objave natječaja na adresu Instituta, s naznakom „za natječaj novaka“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA
BR. 108. OD 11. RUJNA 2009.

- Poništenje dijela natječaja

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro