Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Natječaj za znanstvena radna mjesta, 2.3.2011.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 277

raspisuje

N A T J E Č A J

za sistematizirana znanstvena radna mjesta:

1. znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 izvršitelj
2. znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filozofija – 1 izvršitelj
3. znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje politologija – 1 izvršitelj, rad u područnom centru Split

Uvjeti:
prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u znanstveno zvanje, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta

Na natječaj se prilaže: prijava na natječaj, životopis, popis radova, dokaz o stečenom znanstvenom zvanju, dokaz o radu na znanstvenim projektima Instituta
U prijavi je potrebno naznačiti točku natječaja na koju se prijava odnosi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s naznakom "za natječaj".
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA
BR. 26. OD 2. OŽUJKA 2011.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta, 26.1.2011.


Na temelju čl. 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i čl. 41. Statuta Instituta, Upravno vijeće Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta

Ravnatelj se bira na četiri godine.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja je državljanin RH te koja je:
- izabrana najmanje u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u području društvenih ili humanističkih znanosti,
- istaknuti znanstvenik u području djelatnosti Instituta s međunarodnim ugledom i/ili iskustvom u vođenju i upravljanju većim znanstvenim projektima i programima,
- predloži koncepciju razvoja i strateškog usmjerenja Instituta

Pristupnici su obvezni pisanoj prijavi priložiti izvornik ili ovjereni preslik sljedećih dokumenata:
- domovnica
- životopis
- odluku o izboru u znanstveno zvanje (točka 1. uvjeta)
- dokaze o ispunjavanju uvjeta vođenja i upravljanja većim znanstvenim projektima  i programima (točka 2. uvjeta)
- popis radova
- uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak
- prijedlog programa rada Instituta (koncepcija razvoja) u narednom četverogodišnjem razdoblju (točka 3. uvjeta)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, javnom glasilu i mrežnoj stranici Instituta.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima šalju se na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom "natječaj za ravnatelja Instituta".

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA
BR. 11. OD 26. SIJEČNJA 2011.
I
VJESNIKU OD 27. SIJEČNJA 2011.

Natječaj za znanstvena radna mjesta, 28.2.2011.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 277

raspisuje

N A T J E Č A J

za sistematizirana znanstvena radna mjesta:

1. znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika – trajni izbor, znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske znanosti – 1 izvršitelj
2. znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika – prvi izbor, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 izvršitelj
3. znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 2 izvršitelja

Uvjeti:
opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, provedeni izbori u odgovarajuća znanstvena zvanja, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta

Na natječaj se prilaže:
prijava na natječaj, životopis, popis radova (za točku 1. s naznakom radova objavljenih nakon posljednjeg izbora), dokaz o stečenom odgovarajućem znanstvenom zvanju, dokaz o radu na znanstvenim projektima Instituta.
U prijavi je potrebno naznačiti točku natječaja na koju se prijava odnosi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s naznakom „za natječaj“.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA
BR. 25. OD 28. VELJAČE 2011.

Natječaj za višeg asistenta, 26.1.2011.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19/I

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 1 djelatnik

Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, doktorat znanosti iz traženog znanstvenog polja, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta.

Na natječaj se prilaže: prijava, domovnica, životopis s dokazom o radu na znanstvenim projektima Instituta, dokaz o stečenom doktoratu znanosti, popis radova.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na navedenu adresu s naznakom "natječaj za višeg asistenta".

Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
   
NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA
BR. 11. OD 26. SIJEČNJA 2011
.

Natječaj za znanstvena radna mjesta, 19.1.2011.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 277

raspisuje

N A T J E Č A J

za sistematizirana znanstvena radna mjesta:

1. znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika – trajni izbor, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 izvršitelj
2. znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika – trajni izbor, 30% radnog vremena, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 izvršitelj
3. znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika – prvi izbor, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje teologija – 1 izvršitelj
4. znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, rad u područnom centru Dubrovnik – 1 izvršitelj

Uvjeti:
prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, provedeni izbori u odgovarajuća znanstvena zvanja, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta

Na natječaj se prilaže:
prijava na natječaj, životopis, popis radova (za točke 1. i 2. s naznakom radova objavljenih nakon posljednjeg izbora), dokaz o stečenom odgovarajućem znanstvenom zvanju, dokaz o radu na znanstvenim projektima Instituta.
U prijavi je potrebno naznačiti točku natječaja na koju se prijava odnosi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s naznakom „za natječaj“.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA
br. 8. od 19. siječnja 2011.

Natječaj za izbor u znanstvena zvanja, 28.10.2010.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19, p.p.277
raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika – prvi izbor, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 znanstvenik
2. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika – prvi izbor, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 1 znanstvenik
3. za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, interdisciplinarno područje, polje sociologija i ekonomija – 1 znanstvenik
4. za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 znanstvenik
5. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje demografija – 1 znanstvenik
6. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, interdisciplinarno područje, polje sociologija i teologija – 1 znanstvenik

Uvjeti:

- točke 1-2: uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u  zvanje višeg znanstvenog suradnika
- točke 3-4: uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u zvanje znanstvenog suradnika
- točke 5-6: uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u zvanje višeg asistenta

Na natječaj se prilaže:

- točke 1-4: prijava na natječaj, životopis, popis radova, dokaz o stečenom znanstvenom zvanju
- točke 5-6: prijava na natječaj, životopis, popis radova, dokaz o stečenom suradničkom zvanju, separati radova

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s naznakom "za natječaj".
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA
br. 121. od 28.10.2010.

Natječaj za izbor u znanstveno zvanje, 15.12.2010.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 277
raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest – 1 znanstvenik

Uvjeti: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u zvanje znanstvenog suradnika

Na natječaj se prilaže: prijava na natječaj, životopis, popis radova, dokaz o stečenom znanstvenom zvanju

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s naznakom „za natječaj“.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA
br. 141. od 15. prosinca 2010.

Natječaj za izbor u znanstvena zvanja, 13.5.2010.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19
raspisuje


N A T J E Č A J


1. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika – prvi izbor, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje teologija – 1 znanstvenik
2. za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest – 1 znanstvenik
3. za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 znanstvenik
4. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest – 1 znanstvenik

Uvjeti:
točka 1.: uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u  zvanje višeg znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju
točka 2.-3.: uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju
točka 4.: uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u zvanje višeg asistenta u traženom znanstvenom polju

Na natječaj se prilaže:
točka 1.-3: prijava, životopis, popis radova, dokaz o stečenom znanstvenom zvanju u traženom znanstvenom polju
točka 4.: prijava, životopis, popis radova, dokaz o stečenom suradničkom zvanju u traženom znanstvenom polju, sažeci i separati radova

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA
BR. 60. OD 13. SVIBNJA 2010.

Natječaj za znanstveni izbor, 18.1.2010.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19
raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 1 znanstvenik

Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u traženom znanstvenom polju, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta
Na natječaj se prilaže: prijava na natječaj, domovnica, životopis, popis radova, dokaz o provedenom izboru u traženo znanstveno zvanje, dokaz o iskustvu rada na znanstvenim projektima Instituta
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu Instituta.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA
br. 9. od 18. siječnja 2010.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro