Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Natječaj za izbore u zvanja i radna mjesta, 15.2.2012.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 277

raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika ili više znanstveno zvanje, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 2 izvršitelja
2. za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 izvršitelj
3. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, interdisciplinarno područje znanosti, polje kognitivne znanosti  – 1 izvršitelj
4. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest – 1 izvršitelj

Uvjeti:
- točka 1-2: uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u znanstveno zvanje
- točka 3-4: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, doktorat znanosti u traženom znanstvenom polju, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta

Uz prijavu za natječaj prilaže se:
- točka 1-2: životopis, popis radova, dokaz o stečenom znanstvenom zvanju
- točka 3-4: životopis, dokaz o radu na znanstvenim projektima Instituta, dokaz o stečenom doktoratu znanosti, popis radova

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s naznakom "za natječaj".
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 18. od 15. veljače 2012.

Natječaj za drugi izbor i reizbor, 1.12. 2011.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 277
raspisuje

N A T J E Č A J
za sistematizirana znanstvena radna mjesta:

1. znanstveni savjetnik – drugi izbor, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj
2. viši znanstveni suradnik - reizbor, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna geografija i demografija – 1 izvršitelj

Uvjeti:
opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, provedeni izbori u odgovarajuća znanstvena zvanja, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta.

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, popis radova (za točku 1. s naznakom radova objavljenih nakon posljednjeg izbora), dokaz o odgovarajućem znanstvenom zvanju i dokaz o radu na znanstvenim projektima Instituta

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s naznakom "za natječaj".
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen u NARODNIM NOVINAMA br. 138.
od 1. prosinca 2011.

Natječaj za izbor u znanstvena zvanja, 12.10.2011.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest – 1 znanstvenik
2. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, interdisciplinarna područja znanosti, polje geografija 8.02. – 1 znanstvenik

Uvjeti: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u suradničko zvanje višeg asistenta

Uz prijavu na natječaj prilaže se: životopis, popis radova, sažetci radova, dokaz o stečenom suradničkom zvanju

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na navedenu adresu s naznakom „za natječaj“.

Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen u NARODNIM NOVINAMA br. 115
od 12. listopada 2011.

Natječaj za izbor u znanstvena i suradnička zvanja, 22.7.2011.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 277
raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika – prvi izbor, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 znanstvenik
2. za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje teologija – 1 znanstvenik
3. za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 1 znanstvenik
4. za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest – 1 znanstvenik
5. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 znanstvenik
6. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje socijalna geografija i demografija – 1 izvršitelj
7. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest – 2 izvršitelja
8. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 1 izvršitelj

Uvjeti:
- točka 1: uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u zvanje višeg znanstvenog suradnika
- točke 2-4: uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u zvanje znanstvenog suradnika
- točka 5: uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u zvanje višeg asistenta
- točke 6-8: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, doktorat znanosti u traženom znanstvenom polju, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta

Uz prijavu za natječaj prilaže se:
- točke 1-4: životopis, popis radova, dokaz o stečenom znanstvenom zvanju
- točka 5: životopis, popis radova, sažetci radova, dokaz o stečenom suradničkom zvanju
- točke 6-8: životopis, dokaz o radu na znanstvenim projektima Instituta, dokaz o stečenom doktoratu znanosti, popis radova

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave na navedenu adresu, s naznakom "za natječaj".
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA
BR. 85. OD 22. SRPNJA. 2011.

Natječaj za znanstveno radno mjesto, 16.3.2011.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 277

raspisuje

N A T J E Č A J

za sistematizirano znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika - reizbor, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 izvršitelj

Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u traženo znanstveno zvanje, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti: životopis, popis radova, dokaz o znanstvenom zvanju i dokaz o radu na znanstvenim projektima Instituta

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s naznakom "za natječaj".
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA
BR. 31. OD 16. OŽUJKA 2011.

Natječaj za izbor u znanstveno zvanje, 2.3.2011.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest – 1 izvršitelj

Uvjeti: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u zvanje znanstvenog suradnika

Na natječaj se prilaže: prijava, životopis, popis radova, dokaz o stečenom znanstvenom zvanju

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na navedenu adresu s naznakom "natječaj za višeg znanstvenog suradnika".

Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA
BR. 26. OD 2. OŽUJKA 2011.

Natječaj za izbor u zvanje i radno mjesto, 23.11.2011.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 277

raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 1 izvršitelj
2. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest – 1 izvršitelj
3. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 1 izvršitelj

Uvjeti:

- točka 1: uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u zvanje znanstvenog suradnika
- točka 2: uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u zvanje višeg asistenta
- točka 3: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, doktorat znanosti u traženom znanstvenom polju, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta

Uz prijavu za natječaj prilaže se:

- točka 1: životopis, popis radova, dokaz o stečenom znanstvenom zvanju
- točka 2: životopis, popis radova, sažetci radova, dokaz o stečenom suradničkom zvanju
- točka 3: životopis, dokaz o radu na znanstvenim projektima Instituta, dokaz o stečenom doktoratu znanosti, popis radova

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave na navedenu adresu, s naznakom "za natječaj".
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 134. od 23. studenoga 2011.

Natječaj za izbor u suradničko zvanje, 20.4.2011.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 277

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 izvršitelj

Uvjeti:
opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, doktorat znanosti u traženom znanstvenom polju, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta.

Uz prijavu za natječaj prilaže se: životopis, dokaz o radu na znanstvenim projektima Instituta, dokaz o stečenom doktoratu znanosti, popis radova.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave na navedenu adresu, s naznakom "za natječaj".
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA
BR. 45. OD 20. TRAVNJA 2011.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro