Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto, 12. 9. 2012.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 277

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 izvršitelj.
Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, doktorat znanosti u traženom znanstvenom polju, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta
Uz prijavu za natječaj prilaže se: životopis, dokaz o radu na znanstvenim projektima Instituta, dokaz o stečenom doktoratu znanosti, popis radova
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s naznakom: »Za natječaj«.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama, br. 102 od 12. rujna 2012.


Natječaj za popunu znanstvenih radnih mjesta, 7. 12. 2012.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19/I

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu sistematiziranih znanstvenih radnih mjesta:

1. znanstveni savjetnik prvi izbor, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – 2 znanstvenika
2. viši znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – 1 znanstvenik
3. viši znanstveni suradnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje teologija – 1 znanstvenik, rad u područnom centru Split
4. znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – 2 znanstvenika
5. znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje demografija – 1 znanstvenik

Uvjeti:
opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u traženom znanstvenom zvanju znanstvenog područja i polja, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta.

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis (Europass), popis znanstvenih radova, dokaz o stečenom doktoratu znanosti, odluka o izboru u traženom znanstvenom zvanju  te dokaz o radu na znanstvenim projektima Instituta.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s naznakom "za natječaj".
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 136 od 7. prosinca 2012. i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora EURAXESS

 

Natječaj za izbor u znanstvena zvanja, 23. 11. 2012.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika – prvi izbor, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest – 1 znanstvenik
2. za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje politologija – 1 znanstvenik
3. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 znanstvenik

Uvjeti za točku 1: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom području i polju
Uvjeti za točku 2: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom području i polju
Uvjeti za točku 3: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u suradničko zvanje višeg asistenta

Uz prijavu na natječaj prilaže se:

točka 1: životopis (EU standard), popis radova, dokaz o stečenom znanstvenom zvanju višeg znanstvenog suradnika
točka 2: životopis (EU standard), popis radova, dokaz o stečenom znanstvenom zvanju 
točka 3: životopis, popis radova, sažetci radova, dokaz o stečenom suradničkom zvanju, dokaz o stečenom doktoratu znanosti

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na navedenu adresu s naznakom "za natječaj - izbor".
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama br. 129 od 23. studenoga 2012.

Natječaj za izbor u znanstveno zvanje, 26. 6. 2012.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILA
ZAGREB, Marulićev trg 19
raspisuje

NATJEČAJ

za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 2 znanstvenika.

Uvjeti: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u suradničko zvanje višeg asistenta

Uz prijavu na natječaj prilaže se: životopis, popis radova, sažetci radova, dokaz o stečenom suradničkom zvanju, dokaz o stečenom doktoratu znanosti

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na navedenu adresu s naznakom »za natječaj«.

Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen u NARODNIM NOVINAMA br. 68 od 26. lipnja 2012.

Natječaj za radno mjesto, 5. 9. 2012.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 277

raspisuje

N A T J E Č A J

za upražnjeno sistematizirano radno mjesto računovodstveni referent – radno mjesto III. vrste – 1 djelatnik
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s probnim rokom od mjesec dana.
Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, SSS ekonomskog smjera, iskustvo na poslovima računovodstva i knjigovodstva, informatička pismenost, probni rad 1 mjesec
Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: domovnicu, euro-strukturirani životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi traženoga smjera, kopija radne knjižice, potvrda o informatičkoj pismenosti (ukoliko je pristupnik ima).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s naznakom "za natječaj".
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen i u
Narodnim novinama br. 100  od 5. rujna 2012.

Natječaj za radno mjesto, 26.1.2012.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 277

raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto pomoćnog knjižničara – radno mjesto III. vrste, četiri sata dnevno – 1 djelatnik

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od godinu dana u polovici radnog vremena s probnim rokom od mjesec dana.
Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, SSS društvenog ili humanističkog smjera, informatička pismenost, znanje engleskog jezika, probni rad 1 mjesecPristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: domovnicu, strukturirani životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o znanju engleskog jezika
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s naznakom "za natječaj".
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 12. od 26. siječnja 2012.
Natječaj za izbor u znanstveno i suradničko zvanje, 26. 4. 2012.


Institut društvenih znanosti »Ivo Pilar«
Zagreb, Marulićev trg 19
raspisuje

NATJEČAJ

1. za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje antropologija – 1 izvršitelj
2. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 izvršitelj.

Uvjeti:
– točka 1.: uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika
– točka 2.: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, doktorat znanosti u traženom znanstvenom polju, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta.

Uz prijavu za natječaj prilaže se:
– točka 1.: životopis, popis radova, dokaz o stečenom traženom znanstvenom zvanju
– točka 2.: životopis, dokaz o radu na znanstvenim projektima Instituta, dokaz o stečenom doktoratu znanosti, popis radova

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s naznakom: »Za natječaj«.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

NARODNE NOVINE, br. 48., 26. TRAVNJA 2012.Natječaj za znanstveno radno mjesto, 30. 5. 2012.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19/I

raspisuje

N A T J E Č A J

za upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto:

- znanstveni suradnik, interdisciplinarno područje znanosti, znanstvena polja sociologije i teologije – 1 izvršitelj

Uvjeti:

opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom području i znanstvenim poljima, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta.

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, popis znanstvenih i stručnih radova, dokaz o akademskom stupnju i znanstvenom zvanju te dokaz o radu na znanstvenim projektima Instituta.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s naznakom "za natječaj".

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama, br. 60 od 30. svibnja 2012.

Natječaj za radna mjesta asistenata-znanstvenih novaka, 14.12.2011.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19/I
raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na suradničko radno mjesto asistenta – znanstvenog novaka:

1. suradničko radno mjesto asistent-znanstveni novak, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija, za rad na znanstvenom projektu „Društveni stavovi i međugrupni odnosi u hrvatskom društvu“ – 1 izvršitelj
2. suradničko radno mjesto asistent-znanstveni novak, znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za rad na znanstvenom projektu „Odnos kultura-društvo u hrvatskoj modernizaciji“ – 1 izvršitelj
3. suradničko radno mjesto asistent-znanstveni novak, interdisciplinarno područje znanosti, polje geografija, za rad na znanstvenom projektu „Društvena re/konstrukcija na ruralnom teritoriju: razvojna samoodrživost“, rad u područnom centru Gospić – 1 izvršitelj
4. suradničko radno mjesto asistent-znanstveni novak, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje teologija, za rad na znanstvenom projektu „Kulture konzumerizma i održivosti: globalni izazovi socio-kulturnom razvoju Hrvatske“, rad u područnom centru Osijek  – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u svrhu stjecanja doktorata znanosti.

Uvjeti:
opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i završen odgovarajući sveučilišni diplomski studij

Uz prijavu na natječaj prilaže se:
- domovnica
- strukturirani životopis
- dokaz o završenom sveučilišnom diplomskom studiju
- popis radova
- prijepis ocjena svih ispita na sveučilišnom studiju s obvezno izračunatom srednjom ocjenom studija bez ocjene diplome 
- potvrda visokog učilišta da je pristupnik diplomirao kao jedan od 10% najboljih studenata na godini ili kao jedan od 10 najboljih diplomiranih studenata ukoliko je broj studenata na smjeru manji od 100

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku osam dana od objave u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama Instituta i na EURAXESS portalu, na adresu Instituta, s naznakom „za natječaj novaka“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Pristupnici će o rezultatima izbora biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 144. od 14.12.2011.
i na središnjem EURAXESS portalu

Natječaj za znanstvena radna mjesta, 5.12.2011.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 277

raspisuje

N A T J E Č A J
za sistematizirana znanstvena radna mjesta:

1. znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 2 izvršitelja
2. znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 1 izvršitelj
3. znanstveni suradnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest – 1 izvršitelj
4. znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, polje edukacijsko-rehabilitacijske znanosti – 1 izvršitelj
5. znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, polje interdisciplinarne društvene znanosti (ekonomija, pravo), rad u područnom centru Osijek – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s obvezom provođenja reizbora ili izbora u više zvanje svakih pet godina.

Uvjeti:
opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u znanstveno zvanje, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, popis radova, dokaz o akademskom stupnju, dokaz o izboru u znanstveno zvanje, dokaz o radu na znanstvenim projektima Instituta.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s  naznakom "za natječaj".
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen u NARODNIM NOVINAMA br. 139.
od 5. prosinca 2011.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro