Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Natječaj za izbor u znanstvena i suradničko zvanje, 13. 2. 2013.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest – 1 znanstvenik
2. za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 1 znanstvenik
3. za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 znanstvenik
4. za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto višeg asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 1 suradnik

Uvjeti za točke 1.-3: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju
Uvjeti za točku 4: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, stečen doktorat znanosti u traženom znanstvenom polju
Uz prijavu na natječaj prilaže se:
• točka 1-3: životopis, popis radova, dokaz o stečenom znanstvenom zvanju u traženom polju
• točka 4: životopis, popis radova, dokaz o stečenom doktoratu znanosti u traženom znanstvenom polju

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na navedenu adresu.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama br. 17 od 13. veljače 2013.Natječaj za sistematizirano znanstveno radno mjesto, 8. 2. 2013.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, 50% radnog vremena – 1 znanstvenik

Uvjeti:
opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, doktorat znanosti, proveden izbor u traženo znanstveno zvanje, iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta.

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, popis radova, dokaz o izboru u traženo znanstveno zvanje, dokaz o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s  naznakom "za natječaj".
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama br. 16 od 8. veljače 2013.

Arhiva natječaja: 2009.-2017.


- Natječaji Instituta u 2017. godini - I.
Natječaji Instituta u 2016. godini
Natječaji Instituta u 2015. godini
- Natječaji Instituta u 2014. godini
- Natječaji Instituta u 2013. godini
- Natječaji Instituta u 2012. godini
Natječaji Instituta: prosinac 2011.
Natječaj za radna mjesta asistenata-znanstvenih novaka, 14.12.2011.
Natječaj za znanstvena radna mjesta, 5.12.2011.
Natječaj za drugi izbor i reizbor, 1.12. 2011.
Natječaj za izbor u zvanje i radno mjesto, 23.11.2011.
Natječaj za izbor u znanstvena zvanja, 12.10.2011.
Natječaj za izbor u znanstvena i suradnička zvanja, 22.7.2011.
Natječaj za izbor u suradničko zvanje, 20.4.2011.
Natječaji veljača - ožujak 2011.
Natječaj za izbor u znanstveno zvanje, 2.3.2011.
Natječaj za znanstvena radna mjesta, 2.3.2011.
Natječaj za znanstvena radna mjesta, 28.2.2011.
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta, 26.1.2011.
Natječaj za višeg asistenta, 26.1.2011.
Natječaj za znanstvena radna mjesta, 19.1.2011.
Natječaj za izbor u znanstveno zvanje, 15.12.2010.
Natječaj za izbor u znanstvena zvanja, 28.10.2010.
Natječaj za izbor u znanstveno i suradnička zvanja, 1.9.2010.
Natječaj za izbor u znanstvena zvanja, 13.5.2010.
Natječaj za znanstveni i suradnički izbor, 24.2.2010.
Natječaj za znanstveni izbor, 18.1.2010.
Natječaj za znanstvene izbore, 21.12.2009.
Natječaj za znanstvene izbore, 11.11.2009.
Natječaj za radno mjesto znanstvenog novaka, 30.10.2009.
Natječaj za znanstveno radno mjesto, 21.10.2009.
Natječaj za izbor u znanstvena zvanja, 7.10.2009.
Natječaj za izbor u suradnička zvanja, 5.10.2009.
Natječaj za rad u Područnom centru Pula, 5.10.2009.
Poništenje dijela natječaja od 11. rujna 2009., 21.9.2009.
Natječaj za znanstvene novake, 11.9.2009.

Natječaj za sistematizirana radna mjesta, 17. 1. 2013.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19/I

raspisuje

N A T J E Č A J

1. za popunu sistematiziranog znanstvenog radnog mjesta:
- viši znanstveni suradnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest – 1 znanstvenik
2. za popunu upražnjenog sistematiziranog stručnog radnog mjesta:
- stručni suradnik u znanosti – 1 djelatnik

Uvjeti: 
točka 1: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u traženom znanstvenom zvanju znanstvenog područja i polja, iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta.
točka 2: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, diplomski sveučilišni studij društvenog smjera, aktivno znanje engleskog jezika, informatička pismenost, poznavanje ustrojstva i funkcioniranja Europske unije

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu:
točka 1: životopis (Europass), popis znanstvenih radova, dokaz o stečenom doktoratu znanosti, odluka o izboru u traženom znanstvenom zvanju  te dokaz o radu na znanstvenim projektima Instituta
točka 2: životopis (Europass), dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju, dokaz o znanju stranog jezika, dokaz o poznavanju rada EU

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s naznakom "za natječaj".
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama br. 7 od 17. siječnja 2013.

Natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto, 12. 9. 2012.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 277

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 izvršitelj.
Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, doktorat znanosti u traženom znanstvenom polju, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta
Uz prijavu za natječaj prilaže se: životopis, dokaz o radu na znanstvenim projektima Instituta, dokaz o stečenom doktoratu znanosti, popis radova
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s naznakom: »Za natječaj«.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama, br. 102 od 12. rujna 2012.


Natječaj za popunu znanstvenih radnih mjesta, 7. 12. 2012.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19/I

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu sistematiziranih znanstvenih radnih mjesta:

1. znanstveni savjetnik prvi izbor, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – 2 znanstvenika
2. viši znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – 1 znanstvenik
3. viši znanstveni suradnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje teologija – 1 znanstvenik, rad u područnom centru Split
4. znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – 2 znanstvenika
5. znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje demografija – 1 znanstvenik

Uvjeti:
opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u traženom znanstvenom zvanju znanstvenog područja i polja, iskustvo rada na znanstvenim projektima Instituta.

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis (Europass), popis znanstvenih radova, dokaz o stečenom doktoratu znanosti, odluka o izboru u traženom znanstvenom zvanju  te dokaz o radu na znanstvenim projektima Instituta.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s naznakom "za natječaj".
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 136 od 7. prosinca 2012. i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora EURAXESS

 

Natječaj za izbor u znanstvena zvanja, 23. 11. 2012.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika – prvi izbor, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest – 1 znanstvenik
2. za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje politologija – 1 znanstvenik
3. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 znanstvenik

Uvjeti za točku 1: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom području i polju
Uvjeti za točku 2: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom području i polju
Uvjeti za točku 3: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u suradničko zvanje višeg asistenta

Uz prijavu na natječaj prilaže se:

točka 1: životopis (EU standard), popis radova, dokaz o stečenom znanstvenom zvanju višeg znanstvenog suradnika
točka 2: životopis (EU standard), popis radova, dokaz o stečenom znanstvenom zvanju 
točka 3: životopis, popis radova, sažetci radova, dokaz o stečenom suradničkom zvanju, dokaz o stečenom doktoratu znanosti

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na navedenu adresu s naznakom "za natječaj - izbor".
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama br. 129 od 23. studenoga 2012.

Natječaj za izbor u znanstveno zvanje, 26. 6. 2012.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILA
ZAGREB, Marulićev trg 19
raspisuje

NATJEČAJ

za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 2 znanstvenika.

Uvjeti: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u suradničko zvanje višeg asistenta

Uz prijavu na natječaj prilaže se: životopis, popis radova, sažetci radova, dokaz o stečenom suradničkom zvanju, dokaz o stečenom doktoratu znanosti

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na navedenu adresu s naznakom »za natječaj«.

Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen u NARODNIM NOVINAMA br. 68 od 26. lipnja 2012.

Natječaj za radno mjesto, 5. 9. 2012.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 277

raspisuje

N A T J E Č A J

za upražnjeno sistematizirano radno mjesto računovodstveni referent – radno mjesto III. vrste – 1 djelatnik
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s probnim rokom od mjesec dana.
Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, SSS ekonomskog smjera, iskustvo na poslovima računovodstva i knjigovodstva, informatička pismenost, probni rad 1 mjesec
Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: domovnicu, euro-strukturirani životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi traženoga smjera, kopija radne knjižice, potvrda o informatičkoj pismenosti (ukoliko je pristupnik ima).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s naznakom "za natječaj".
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen i u
Narodnim novinama br. 100  od 5. rujna 2012.

Natječaj za radno mjesto, 26.1.2012.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 277

raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto pomoćnog knjižničara – radno mjesto III. vrste, četiri sata dnevno – 1 djelatnik

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od godinu dana u polovici radnog vremena s probnim rokom od mjesec dana.
Uvjeti: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, SSS društvenog ili humanističkog smjera, informatička pismenost, znanje engleskog jezika, probni rad 1 mjesecPristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: domovnicu, strukturirani životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o znanju engleskog jezika
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s naznakom "za natječaj".
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 12. od 26. siječnja 2012.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro