Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Natječaj za popunu znanstvenih radnih mjesta, 31. 12. 2013.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19/I

raspisuje


N A T J E Č A J


za popunu sistematiziranih znanstvenih radnih mjesta:

1. znanstveni savjetnik prvi izbor, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – 1 znanstvenik
2. viši znanstveni suradnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest – 1 znanstvenik
3. viši znanstveni suradnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i antropologija – 1 znanstvenik

za popunu upražnjenih sistematiziranih znanstvenih radnih mjesta:

4. znanstveni suradnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest  – 1 znanstvenik
5. znanstveni suradnik, interdisciplinarno područje znanosti, znanstveno polje rodni studiji – 1 znanstvenik

Sva znanstvena radna mjesta zasnivaju se na neodređeno vrijeme s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto, s punim radnim vremenom.

Pristupnici moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13), moraju imati proveden izbor u traženom znanstvenom zvanju znanstvenog područja i polja te imati iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta.

Uz prijavu potrebno je priložiti: životopis (strukturirani Europass), dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, popis znanstvenih radova, odluku o provedenom izboru u traženom znanstvenom zvanju (traženom području/polju)  te potpisanu potvrdu o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (s naznakom naziva projekta, vremenskog razdoblja rada na projektu i imenom voditelja projekta).

Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave se podnose u tiskanom i digitalnom obliku.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave, odnosno do 30.01.2014.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom "za natječaj".
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Pregled: Natječaji u 2014. godini


- Natječaj za zapošljavanje doktoranda, 10. 10. 2014.
Natječaj za znanstveno radno mjesto, 28. 3. 2014.
- Natječaj za znanstvena radna mjesta, 21. 3. 2014.
- Natječaj za popunu znanstvenih radnih mjesta, 31. 12. 2013.Marulićev trg 19/I, Zagreb. Ulaz u Institut društvenih znanosti Ivo Pilar>>> ARHIVA NATJEČAJA>>> PREGLED: NOVOSTI / NATJEČAJI - PUNI TEKSTOVI:

Natječaj za izbor u znanstvena zvanja, 2. 10. 2013.

 

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 2 znanstvenika
2. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 2 znanstvenika

Uvjeti: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, doktorat znanosti u traženom znanstvenom polju

Uz prijavu za natječaj prilaže se: strukturirani životopis, dokaz o stečenom doktoratu znanosti, popis radova sukladno Pravilniku

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od objave na navedenu adresu.
O rezultatima natječaja za izbor u zvanje pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama br. 122 od 2. listopada 2013.

 

Pregled: Natječaji u 2015. godini

 

Natječaj za znanstvena radna mjesta u trajnom zvanju, 1. 10. 2015.
- Natječaj za znanstvena radna mjesta, 14. 5. 2015.
Natječaj za imenovanje ravnatelja Instituta Ivo Pilar, 9. 1. 2015.

 

 

Marulićev trg 19/I, Zagreb. Ulaz u Institut društvenih znanosti Ivo Pilar>>> ARHIVA NATJEČAJA>>> PREGLED: NOVOSTI / NATJEČAJI - PUNI TEKSTOVI:
Natječaj za izbor u zvanja i radna mjesta, 26. 4. 2013.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje


N A T J E Č A J

1. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika - prvi izbor, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 2 znanstvenika
2. za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 znanstvenik
3. za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 1 znanstvenik
4. za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 1 znanstvenik
5. za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto višeg asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 suradnik; rad u područnom centru Vukovar
6. za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto višeg asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 suradnik

Uvjeti za točku 1: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju, doktorat znanosti u traženom znanstvenom polju
Uvjeti za točke 2-3: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju, doktorat znanosti u traženom znanstvenom polju
Uvjeti za točku 4: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u suradničko zvanje višeg asistenta u traženom znanstvenom polju, doktorat znanosti u traženom znanstvenom polju
Uvjeti za točke 5-6.: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, doktorat znanosti u traženom znanstvenom polju

Uz prijavu na natječaj prilaže se:

• točke 1-3: životopis, popis radova, dokaz o stečenom znanstvenom zvanju u traženom polju, dokaz o stečenom doktoratu znanosti u traženom znanstvenom polju
• točka 4: životopis, popis radova, dokaz o stečenom suradničkom zvanju u traženom znanstvenom polju, dokaz o stečenom doktoratu znanosti u traženom znanstvenom polju
• točka 5-6: životopis, popis radova, dokaz o stečenom doktoratu znanosti u traženom znanstvenom polju

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na navedenu adresu.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama br. 49 od 26. travnja 2013.


Natječaj za izbor u znanstvena i suradničko zvanje, 13. 2. 2013.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest – 1 znanstvenik
2. za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 1 znanstvenik
3. za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 znanstvenik
4. za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto višeg asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija – 1 suradnik

Uvjeti za točke 1.-3: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju
Uvjeti za točku 4: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, stečen doktorat znanosti u traženom znanstvenom polju
Uz prijavu na natječaj prilaže se:
• točka 1-3: životopis, popis radova, dokaz o stečenom znanstvenom zvanju u traženom polju
• točka 4: životopis, popis radova, dokaz o stečenom doktoratu znanosti u traženom znanstvenom polju

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na navedenu adresu.
Pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama br. 17 od 13. veljače 2013.Natječaj za sistematizirano znanstveno radno mjesto, 8. 2. 2013.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, 50% radnog vremena – 1 znanstvenik

Uvjeti:
opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, doktorat znanosti, proveden izbor u traženo znanstveno zvanje, iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta.

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, popis radova, dokaz o izboru u traženo znanstveno zvanje, dokaz o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s  naznakom "za natječaj".
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama br. 16 od 8. veljače 2013.

Arhiva natječaja: 2009.-2016.Natječaji Instituta u 2016. godini
Natječaji Instituta u 2015. godini
- Natječaji Instituta u 2014. godini
- Natječaji Instituta u 2013. godini
- Natječaji Instituta u 2012. godini
Natječaji Instituta: prosinac 2011.
Natječaj za radna mjesta asistenata-znanstvenih novaka, 14.12.2011.
Natječaj za znanstvena radna mjesta, 5.12.2011.
Natječaj za drugi izbor i reizbor, 1.12. 2011.
Natječaj za izbor u zvanje i radno mjesto, 23.11.2011.
Natječaj za izbor u znanstvena zvanja, 12.10.2011.
Natječaj za izbor u znanstvena i suradnička zvanja, 22.7.2011.
Natječaj za izbor u suradničko zvanje, 20.4.2011.
Natječaji veljača - ožujak 2011.
Natječaj za izbor u znanstveno zvanje, 2.3.2011.
Natječaj za znanstvena radna mjesta, 2.3.2011.
Natječaj za znanstvena radna mjesta, 28.2.2011.
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta, 26.1.2011.
Natječaj za višeg asistenta, 26.1.2011.
Natječaj za znanstvena radna mjesta, 19.1.2011.
Natječaj za izbor u znanstveno zvanje, 15.12.2010.
Natječaj za izbor u znanstvena zvanja, 28.10.2010.
Natječaj za izbor u znanstveno i suradnička zvanja, 1.9.2010.
Natječaj za izbor u znanstvena zvanja, 13.5.2010.
Natječaj za znanstveni i suradnički izbor, 24.2.2010.
Natječaj za znanstveni izbor, 18.1.2010.
Natječaj za znanstvene izbore, 21.12.2009.
Natječaj za znanstvene izbore, 11.11.2009.
Natječaj za radno mjesto znanstvenog novaka, 30.10.2009.
Natječaj za znanstveno radno mjesto, 21.10.2009.
Natječaj za izbor u znanstvena zvanja, 7.10.2009.
Natječaj za izbor u suradnička zvanja, 5.10.2009.
Natječaj za rad u Područnom centru Pula, 5.10.2009.
Poništenje dijela natječaja od 11. rujna 2009., 21.9.2009.
Natječaj za znanstvene novake, 11.9.2009.

Natječaj za sistematizirana radna mjesta, 17. 1. 2013.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19/I

raspisuje

N A T J E Č A J

1. za popunu sistematiziranog znanstvenog radnog mjesta:
- viši znanstveni suradnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest – 1 znanstvenik
2. za popunu upražnjenog sistematiziranog stručnog radnog mjesta:
- stručni suradnik u znanosti – 1 djelatnik

Uvjeti: 
točka 1: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, uvjeti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, proveden izbor u traženom znanstvenom zvanju znanstvenog područja i polja, iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta.
točka 2: opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, diplomski sveučilišni studij društvenog smjera, aktivno znanje engleskog jezika, informatička pismenost, poznavanje ustrojstva i funkcioniranja Europske unije

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu:
točka 1: životopis (Europass), popis znanstvenih radova, dokaz o stečenom doktoratu znanosti, odluka o izboru u traženom znanstvenom zvanju  te dokaz o radu na znanstvenim projektima Instituta
točka 2: životopis (Europass), dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju, dokaz o znanju stranog jezika, dokaz o poznavanju rada EU

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom podnose se u roku od osam dana od objave na navedenu adresu, s naznakom "za natječaj".
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama br. 7 od 17. siječnja 2013.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro