Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Natječaj za radno mjesto višeg znanstvenog suradnika, 1. 3. 2017.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, 

interdisciplinarno područje znanosti (ekonomija, pravo)
- 1 izvršitelj
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, mjesto rada područni centar u Osijeku.
Pristupnici moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:
• općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa
• odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost za traženo znanstveno
područje
• Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
• iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta
• poznavanje hrvatskog jezika, razina B2 (za strance)
Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis (Europass format)
2. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
Nacionalnog vijeća za znanost
3. dokaz o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom području i znanstvenim
poljima
4. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na
znanstvena radna mjesta u Institutu (potvrda za svaki dokaz)
5. dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki projekt)
6. za strance dokaz o poznavanju hrvatskog jezika tražene razine

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na mrežnim stranicama Instituta:
http://www.pilar.hr
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u digitalnom obliku (stick, CD) i u tiskanom obliku na
adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom „za natječaj“.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Instituta 1. 3.2017.
Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama br. 18 od 1. 3.2017.

Natječaj za rad na EU projektu "Arheološki park Vižula", 1. 12. 2017.


INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
10000 Zagreb, Marulićev trg 19,

raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radnim mjestima:
1.    zamjenik voditelja projekta – stručni suradnik struke (2 izvršitelja)
2.    arheolog-dokumentarist – stručni suradnik struke (1 izvršitelj)
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme i to za radna mjesta točka 1. za vremensko razdoblje od 02.01.2018. do 31.07.2019. a za radno mjesto točka 2. za razdoblje od 02.01.2018. do 31.08.2019.
Radni odnos zasniva se za rad na  EU projektu „Arheološki park Vižula“ K.K.06.1.1.01.0059
Mjesto rada je područni centar Instituta u Puli.
Uvjeti za radna mjesta:

točka 1:
-    opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa
-    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski studij, humanistički smjer, polje arheologija, specijalizacija iz antičke arheologije
-    najmanje 2 godina radnog iskustva na poslovima iste stručnosti koja se traži
-    iskustvo rada na poslovima terenskog istraživanja i vođenja primarne terenske dokumentacije i vođenja popisa nalaza
-    poznavanje rada na računalu
-    poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
-    ostali uvjeti: izgrađen osjećaj odgovornosti i terenski rad, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom
-    vozačka dozvola B kategorije

točka 2:   
-    opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa
-    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski studij, humanistički smjer, polje arheologija
-    najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima iste stručnosti koja se traži
-    poznavanje rada na računalu
-    iskustvo rada na poslovima terenskog istraživanja i vođenja primarne terenske dokumentacije i vođenja popisa nalaza, ručno i digitalno crtanje i obrada podataka u odgovarajućim računalnim programima, fotogrametrijsko snimanje i obrada podataka, fotografiranje i obrada fotografija, korištenje nivelira i totalne stanice,  vođenja popisa nalaza.
-    poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
-    ostali uvjeti: izgrađen osjećaj odgovornosti i terenski rad, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom
-    vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu potrebno je priložiti:
-    životopis (EU standard)
-    dokaz o završenom diplomskom studiju
-    potvrda o radnom stažu iz matične evidencije HZMO
-    dokaz o znanju stranih jezika
-    dokaz o iskustvu na poslovima pod 1. i 2.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Prijave s dokazima podnose se u roku od 8 dana na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, ili elektroničkim putem na e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (PDF dokumenti).
Nakon provedbe selekcije užeg izbora kandidata s istima će se provesti intervjui (u Zagrebu, odnosno Puli).
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni elektroničkim putem u zakonskom roku.

Zagreb, 1. prosinca 2017.Natječaj za znanstvenog suradnika - Gospić, 20. 12. 2017.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija
- 1 izvršitelj, mjesto rada Gospić
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, mjesto rada područni centar u Gospiću.
Pristupnici moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:
• općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o radu
• odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• Pravilniku o uvjetima izbora u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost za traženo znanstveno područje
• Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
• iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta
Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis (EU format)
2. dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti u traženom znanstvenom području i polju
3. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja za područje društvenih znanosti Nacionalnog vijeća za znanost
4. dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom području i polju
5. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu  - čl. 7. i 9. Pravilnika (potvrda za svaki dokaz)
6. dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki dokaz)

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na mrežnim stranicama Instituta: http://www.pilar.hr
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u tiskanom i digitalnom obliku (stick, CD) na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama i na Euraxess Jobs portalu.
Pregled: Natječaji u 2017. godini - I.

 
Natječaj za radno mjesto višeg znanstvenog suradnika - Split, 31. 5. 2017.
Natječaj za radno mjesto znanstvenog suradnika, 1. 3. 2017.
Natječaj za radno mjesto višeg znanstvenog suradnika, 1. 3. 2017.

 

Marulićev trg 19/I, Zagreb. Ulaz u Institut društvenih znanosti Ivo Pilar


>>> ARHIVA NATJEČAJA

 


>>> PREGLED: NOVOSTI / NATJEČAJI - PUNI TEKSTOVI:


Natječaj za radno mjesto znanstvenog suradnika, 1. 3. 2017.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, 

znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest
- 1 izvršitelj
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, mjesto rada središnjica Zagreb.
Pristupnici moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:
• općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa
• odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• Pravilniku o uvjetima izbora u znanstvena zvanja u području humanističkih znanosti Nacionalnog vijeća za
znanost
• Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
• iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta
• poznavanje hrvatskog jezika, razina B2 (za strance)
Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis (Europass format)
2. dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti u traženom znanstvenom području i polju
3. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja za
područje humanističkih znanosti Nacionalnog vijeća za znanost
4. dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom području i polju
5. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na
znanstvena radna mjesta u Institutu (potvrda za svaki dokaz)
6. dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki projekt potpisana od
voditelja projekta)
7. za strance dokaz o poznavanju hrvatskog jezika tražene razine

S pristupnicima će se obaviti intervju.
Prednost će imati kandidati čije je znanstveno polje djelovanja u uskoj vezi s prioritetima Strategije Instituta.
Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na mrežnim stranicama Instituta:
http://www.pilar.hr
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u tiskanom i digitalnom obliku (stick, CD) na
adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom „za natječaj“.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Datum objave na internetskim stranicama Instituta 1. 3.2017.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama br. 18 od 1. 3.2017.
Natječaj za rad na projektu Arheološki park Vižula, 16. 6. 2017.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na stručno radno mjesto – stručni savjetnik u sustavu znanosti, za rad na projektu Arheološki park Vižula K.K.06.1.1.01.0059 - 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se u punom radnom vremenu na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta (1.9.2017.- 31.8.2019). Mjesto rada je područni centar Instituta u Puli.

Pristupnici moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

• opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski studij, humanistički smjer, polje arheologija, specijalizacija iz antičke arheologije
• najmanje pet godina radnog staža na poslovima iste stručnosti koja se traži
• iskustvo rada u samostalnom vođenju arheoloških istraživanja, elaborati proizašli iz vođenja arheoloških nalazišta, suradnja na arheološko-povijesnim studijama, iskustvo u prijavama i izvješćivanjima za razne programe s području kulturnih i znanstvenih djelatnosti, posebice zaštite i očuvanja kulturne baštine, priprema i vođenje dokumentacije za EU fondove, poznavanje arheološkog fotografiranja i dokumentacije, stručne i znanstvene objave rezultata istraživanja
• poznavanje rada na računalu
• poznavanje talijanskog i engleskog jezika u govoru i pismu
• vozačka dozvola B kategorije
• ostali uvjeti: izgrađen osjećaj odgovornosti, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost za suradnju, organiziranost, interes za usavršavanjem i prenošenjem znanja

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

• životopis
• dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju
• popis objavljenih radova
• dokaz o radnom stažu
• dokaz o znanju stranih jezika
• izjava pristupnika o radu na projektima

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom "za natječaj Vižula". Prijave se dostavljaju u tiskanom i digitalnom obliku (CD, stick).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni elektroničkim putem u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 58 od 16.06.2017. i na međunarodnom Euraxess jobs portalu.

 

 

 

 

 

Natječaj za radna mjesta znanstvenih suradnika, 23. 12. 2016.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor na razvojno znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 izvršitelj

2. za izbor na razvojno znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija – 1 izvršitelj, rad u područnom centru Instituta u Vukovaru

3. za izbor na razvojno znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest – 2 izvršitelja

Radni odnos za sva radna mjesta zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:

• odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• Pravilniku o uvjetima izbora u znanstvena zvanja u području društvenih odnosno humanističkih znanosti
• Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
• uvjetu iskustva rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta

Uz potpisanu prijavu potrebno je priložiti:

• životopis (Europass format)
• dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
• popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
• dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom području i znanstvenom polju
• dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
• vlastoručno potpisanu izjavu o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (s naznakom naziva projekta, vremenskog razdoblja rada na projektu te naznakom da li je pristupnik voditelj/suradnik na projektu)

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na mrežnim stranicama Instituta: http://www.pilar.hr

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u digitalnom obliku (stick, CD) i u tiskanom obliku na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama br. 121 od 23. 12. 2016.

 

Natječaj za znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, 20. 12. 2017.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na upražnjeno sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju  – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija  – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, mjesto rada središnjica Zagreb.
Pristupnici moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:

• općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu
• odredbama čl. 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost za traženo znanstveno područje
• Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
• iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta

Uz prijavu potrebno je priložiti:

1. životopis (EU format)
2. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost
3. dokaz da je pristupnik najmanje pet godina bio u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu znanstvenog savjetnika  (čl. 41. st. 5. Zakona)
4. dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, samo ukoliko je proveden postupak izbora po Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (Narodne novine br. 28/17)
5. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu – čl. 7. i čl. 9. Pravilnika Instituta (potvrda za svaki dokaz)
6. dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki dokaz)

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na internetskim stranicama Instituta: http://www.pilar.hr
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u digitalnom obliku (stick, CD) i u tiskanom obliku na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama i na Euraxess Jobs portalu.Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro