Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

116. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA


Iz tiska je srpnja 2012. izašao 116. netematski broj časopisa Društvena istraživanja. Broj donosi 10 izvornih znanstvenih radova, 2 pregledna rada, 1 prethodno priopćenje, 1 stručan rad i 4 prikaza. Autori izvornih zanstvenih radova su: Jelena Budak, Edo Rajh, Karl H. Müller, Niko Toš, Ina Reić Ercegovac, Zvjezdan Penezić, Ivana Tucak Junaković, Iva Ahmeti, Ivana Macuka, Sanja Smojver-Ažić, Irena Burić, Melita Puklek Levpušček, Jelka Berce, Daniela Šincek, Marina Ajduković, Stipan Trogrlić, Bojan Macan, Aleksandra Pikić, Marina Mayer, Katarina Brečić, Lana Milanović i Maja Šimunjak

di_116

- Sadržaj 116. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA "DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA"
Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC
Izvršna urednica: Gabrijela SABOL
Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ
Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

- 116. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi
- O časopisu Društvena istraživanjaSadržaj 116. broja


ImpresumSadržaj - Contents

 

Jelena Budak, Edo Rajh: Corruption Survey in Croatia: Survey Confidentiality and Trust in Institutions

Karl H. Müller, Niko Toš: New Cognitive Environments for Survey Research in the Age of Science II

Ina Reić Ercegovac, Zvjezdan Penezić: Subjektivna dobrobit bračnih partnera prilikom tranzicije u roditeljstvo

Ivana Tucak Junaković, Iva Ahmeti: Motivacija za roditeljstvo i briga za mlađe naraštaje u mlađih i sredovječnih roditelja

Ivana Macuka, Sanja Smojver-Ažić, Irena Burić: Posredujuća uloga emocionalne regulacije u odnosu roditeljskoga ponašanja i prilagodbe mlađih adolescenata

Melita Puklek Levpušček, Jelka Berce: Social Anxiety, Social Acceptance and Academic Self-Perceptions in High-School Students

Daniela Šincek, Marina Ajduković: Razlike među mladićima s ranim i kasnim javljanjem društveno neprihvatljiva ponašanja

Margareta Jelić: Nove spoznaje u istraživanjima samopoštovanja: konstrukt sigurnosti samopoštovanja

Saša Mrduljaš: Etnički i politički identitet Splita do početaka novoga vijeka

Stipan Trogrlić: Istarsko hrvatsko svećenstvo i diplomatsko-politička borba za sjedinjenje Istre s Hrvatskom (1945.–1954.)

Bojan Macan, Aleksandra Pikić, Marina Mayer: (Inter)National Orientation of Croatian Social Sciences and Arts and Humanities Journals Indexed in the Web of Science Database

Katarina Brečić, Lana Milanović, Maja Šimunjak: "Amerikanizacija" bez trivijalizacije: analiza novinskog izvještavanja o predizbornoj kampanji Vesne Pusić 2009. godine

Dubravka Sinčić Ćorić, Ivan Vuković: Analiza tiskovnih i internetskih objava o lobiranju u Hrvatskoj

Vesna Srdić, Stanko Cvjetićanin: Obrazovna integracija Roma u Srbiji

PRIKAZI

Zilka Spahić-Šiljak (ur.): Propitivanje ženskih, feminističkih i muslimanskih identiteta. Postsocijalistički konteksti u Bosni i Hercegovini i na Kosovu (Marija Geiger Zeman)

Richard Arena, Sheila Dow, Matthias Klaes (ur.): Open Economics – Economics in Relation to other Disciplines (Luka Šikić)

Dragoljub B. Đorđević: Na konju s laptopom u bisagama. Uvod u romološke studije (Marija Šerić)

Pasi Sahlberg: Finnish Lessons. What Can the World Learn from the Educational Change in Finland? (Daliborka Luketić)

 


>>> 116. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi
>>> O časopisu Društvena istraživanja

 

117. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA


Iz tiska je listopada 2012. izašao 117. netematski broj časopisa Društvena istraživanja. Broj donosi 6 izvornih znanstvenih radova, 3 pregledna rada i 5 prikaza. Autori izvornih zanstvenih radova su: Zoran Šućur, Primož Pevcin, Ana Kurtović, Ivanka Živčić Bećirević, Helena Smrtnik Vitulić, Simona Prosen, Goran Livazović, Silvija Ručević, Mislava Bertoša i Sandra Antulov

di_117

- Sadržaj 117. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA "DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA"
Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC
Izvršna urednica: Gabrijela SABOL
Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ
Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

- 117. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi
- 117. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi
- O časopisu Društvena istraživanjaSadržaj 117. broja


Impresum / Sadržaj - Contents

ČLANCI

Zoran Šućur: Stagnira li doista siromaštvo u Hrvatskoj?
Primož Pevcin: Measuring and Explaining the Development of the Civil Society Sector
Katica Lacković-Grgin: Žaljenja: fenomenologija, konceptualizacije i istraživanja
Ana Kurtović, Ivanka Živčić Bećirević: Uloga svakodnevnih negativnih događaja u depresivnosti adolescenata
Stjepan Šterc, Monika Komušanac: Neizvjesna demografska budućnost Hrvatske – izumiranje i supstitucija stanovništva ili populacijska revitalizacija...?
Helena Smrtnik Vitulić, Simona Prosen: Personality and Cognitive Abilities as Predictors of University Students’ Academic Achievement
Goran Livazović, Silvija Ručević: Rizični čimbenici eksternaliziranih ponašanja i odstupajućih navika hranjenja među adolescentima
Luka Zevnik: Expression through Growing Food and Cooking: The Craft Consumption of Food
Mislava Bertoša, Sandra Antulov: "Ovo su naša četiri zida": slogani zagrebačkih povorki ponosa kao taktika prisvajanja prostora

PRIKAZI

Thomas F. Pettigrew i Linda R. Tropp: When Groups Meet. The Dynamics of Intergroup Contact (Jelena Maričić)
Richard G. Whitman and Stefan Wolff (Eds.): The European Neighbourhood Policy in Perspective. Context, Implementation and Impact (Saša Čvrljak)
Ines Kersan-Škabić: Ekonomija Europske unije (Daniel Tomić)
Geran-Marko Miletić: U potrazi za drugim prostorom. Sociologijski aspekti sekundarnog stanovanja u Hrvatskoj (Krešimir Peračković)
Nena Rončević i Branko Rafajac: Promjene u akademskoj profesiji: komparativna analiza (Marko Turk)

 

>>> 117. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> 117. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> O časopisu DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

TURISTIČKI CVIJET 2012. – Kvaliteta za Hrvatsku


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar najavljuje sedmo istraživanje kvalitete turističkih destinacija u Hrvatskoj. Istraživanje se provodi u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom radiotelevizijom u sklopu projekta Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku

U ovogodišnjem istraživanju sudjelovat će 26 istraživača Instituta Ivo Pilar te nekoliko djelatnika Hrvatske gospodarske komore. U okviru projekta istraživači će u tajnosti posjetiti 97 turističkih destinacija u kontinentalnoj i primorskoj Hrvatskoj i provesti ocjenjivanje kvalitete turističke ponude prema kriterijima koji su osmišljeni u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Istraživanje traje tijekom srpnja i kolovoza 2012. godine. Nakon istraživanja i obrade podataka  objavljena rang-lista destinacija služi kao podloga za dodjelu nagrada Turistički cvijet koje tradicionalno dodjeljuju HGK i HRT na završnoj svečanosti Dana hrvatskog turizma. Rezultati istraživanja pohranjuju se u Hrvatskoj gospodarskoj komori i u Institutu Ivo Pilar. Voditeljica projekta je dr. sc. Saša Poljanec Borić, a od ove je godine izvršni voditelj terenskog istraživanja dr. sc. Ivo Turk.

>>> Centar za istraživanje demokracije, dobru upravu i lokalni razvojObjavljen 12. broj časopisa PILAR


Veljače 2012. godine iz tiska je izašao 12. broj Časopisa za društvene i humanističke studije PILAR. Uz rasprave Zoran Grijaka, Aleksandra Gačića i Stipe Kutleše broj u Prilozima donosi, uz bilješku Ivana Rogića, članak Ive Pilara iz 1927. godine O sistematizovanju socijologije, a Gradivo je posvećeno odnosu Ive Pilara i Hrvatske seljačke stranke početkom tridesetih godina 20. stoljeća...

pilar12_nasl PILAR - Časopis za društvene i humanističke studije
Godište VI. (2011.), broj 2 (12)
Glavni urednik: Zlatko MATIJEVIĆ
Zamjenik glavnog urednika: Zlatko HASANBEGOVIĆ
Tajnica uredništva: Ivana ŽEBEC ŠILJ
- O časopisu
- Svi brojevi Časopisa Pilar
- Sadržaj br. 12/2011.Sadržaj br. 12/2011.

Omot / Impresum / Sadržaj

RASPRAVE

Zoran GRIJAK: O književnom i javnom djelovanju Iva Vojnovića s posebnim osvrtom na „supetarsku aferu“ 1907. godine
Aleksandra GAČIĆ: Pokušaj prodora Slovenske pučke stranke u Vojvodinu (1919.—1929.)
Stipe KUTLEŠA: Znanstvenost i komplementarnost filozofije i teologije

PRILOZI

Bilješka na rubu članka Ive Pilara: O sistematizovanju socijologije (I. Rogić)
Ivo PILAR, O sistematizovanju socijologije

GRADIVO

Dr. Ivo Pilar i Hrvatska seljačka stranka početkom tridesetih godina 20. stoljeća (T. Jonjić)
Ivo PILAR i Radoslav LORKOVIĆ, Zapisnik za spomen od 25. srpnja 1932.
Pismo dr. Ive Pilara i drugova dr. Vladku Mačeku, predsjedniku zabranjene Hrvatske seljačke stranke
Koncept Pilarove Spomenice o zadaćama Hrvatske seljačke stranke nakon donošenja Oktroiranog ustava Kraljevine Jugoslavije (1931.)
Ivo PILAR, Nacrt Pravila Hrvatske seljačke stranke

OSVRT S POVODOM

Tomislav JONJIĆ: O Tuđmanu, uz dlaku akademskim poduzetnicima i političkim trgovcima

OBLJETNICE

Prezreni pravaš: u prigodi 100. godišnjice smrti dr. Josipa Franka (S. Matković)
20. obljetnica Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (I. Žebec Šilj)

OCJENE I PRIKAZI

Vladimir P. GOSS, Četiri stoljeća europske umjetnosti 800.—1200., Zagreb, 2010. (J. Neralić)
Hrvojka MIHANOVIĆ-SALOPEK i Vinicije B. LUPIS, Željezni duh: Prinos Jakete Palmotića Dionorića hrvatskoj književnoj baštini, Zagreb — Dubrovnik, 2010. (A. Pavešković)
Donald RUMSFELD, Known and Unknown: A Memoir, Sentinel HC, 2011. (M. Barić)

IN MEMORIAM

Otto von Habsburg (1912.—2011.)

>>> Puni tekst časopisa PILAR, br. 12/2011.

Peti program nastave za studente Sveučilišta u Georgiji iz SAD-a


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar objavljuje početak petog programa terenske nastave u Hrvatskoj za studente Sveučilišta u Georgiji, SAD. Program će trajati od 14. svibnja do 4. lipnja 2012. i dio je trajne usmjerenosti Instituta Pilar na interdisciplinarnu domaću i međunarodnu akademsku suradnju kao i na suradnju s lokalnim zajednicama u Hrvatskoj

uga_itinerary_croatia_2012

- ITINERARY CROATIA MAYMESTER STUDY ABROAD 2012

Nastava je zamišljena tako da se akademska predavanja nadopunjuju s lokalnim terenskim uvidima, a ove se godine posebno obrađuju teme iz područja zaštite i obnove kulturnog  naslijeđa, javnog zdravstva, lingvistike i politike.
Program se izvodi u suradnji sa 26 stručnjaka iz raznih područja na 12 lokacija u Hrvatskoj i jednoj lokaciji u BiH.

Voditelj programa za Hrvatsku (američka strana): dr. sc. James Reap, University of Georgia
Nastava: dr. sc. James Reap;  dr. sc. Carol Phillips Cotton i dr. sc. Keith Langston, University of Georgia i dr. sc. Jaroslav Tir, University of Colorado 
Voditelj programa u Hrvatskoj: dr. sc. Saša Poljanec-Borić, Institut Ivo Pilar
Izvršni voditelj programa: mr. sc. Juraj Perković, Institut Ivo Pilar
Suradnici u terenskoj nastavi: mr. sc. Anja Wertag i mr. sc. Marijan Barić, Institut Ivo Pilar

Suradnici (abecednim redom)

1. Dr. med. Ante Barišić, Klinika "Svjetlost", Zagreb
2. Mr. sc. dr. Ivana Bočina, Nastavni zavod za javno zdravstvo, Split
3. Dr. med. mr. sc. Vesna Bosanac, Vukovarska bolnica, Vukovar
4. Dr. sc. Miljenko Brekalo, Institut Ivo Pilar, Osijek
5. Dr. sc. dr. med Ante Cvitković, Zavod za javno zdravstvo, Slavonski Brod
6. Mr. sc. Sandra Cvikić, Institut Ivo Pilar, Vukovar
7. Gosp. Krešimir Dabo, dipl. oec., Folkolni ansambl LADO
8. Gđa Miram Goll, prof., Osijek
9. Gđa Jany Hansal, dipl. oec., Udruga DEŠA, Dubrovnik
10. Gđa Irma Huić d.i.a. Hrvatski restauratorski zavod
11. Doc. dr. sc. Aida Idrizbegović-Zgonić, Sveučilište u Sarajevu
12. Dr. med. Luce Ivanda, Dom zdravlja, Makarska
13. Dr. sc. Vedran Ivanković, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
14. Prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
15. Doc. dr. sc. David Mandić, Sveučilište u Puli
16. Doc. dr. sc. Katja Marasović, Mediteranski centar – Zavod za graditeljsko nasljeđe, Split
17. Dr. med. Vera Musil, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Zagreb
18. Prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
19. Doc. dr. sc. Vedran Prelogović, Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu
20. Dr. sc.. dr. med. Zdenko Sonicki, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Zagreb
21. Dr. sc. Ivo Turk, Institut Ivo Pilar, Zagreb
22. Dr. med. Helena Vlačić, Dom zdravlja "Dr. Lino Peršić", Labin
23. Dr. sc. Danijel Vojak, Institut Ivo Pilar, Zagreb
24. Gosp. Alan Vojvodić, dipl. pol., Hrvatski autoklub, Zagreb
25. Dr. sc. Mirela Žanetić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
26. Dr. sc. Dražen Živić, Institut Ivo Pilar, područni centar Vukovar
115. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA


Iz tiska je travnja 2012. izašao 115. netematski broj časopisa Društvena istraživanja. Broj donosi 9 izvornih znanstvenih radova, 2 pregledna rada, 3 prethodna priopćenja i 3 prikaza. Autori izvornih zanstveni radova su: Tena Vukasović, Denis Bratko, Ana Butković, Slavica Blažeka Kokorić, Gordana Berc, Silvia Rusac, Ivana Dobrotić, Maja Laklija, Zdravka Leutar, Marko Buljevac, Jelena Maričić, Željka Kamenov, Kristina Horvat, Andreja Bartolac, Igor Mikloušić, Boris Mlačić, Goran Milas, Vesna Antičević, Nataša Jokić-Begić, Dolores Britvić i Ivan Hrstić

di_115

- Sadržaj 115. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA "DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA"
Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC
Izvršna urednica: Gabrijela SABOL
Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ
Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

- 115. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi
- O časopisu Društvena istraživanjaSadržaj 115. broja

Impresum / Sadržaj - Contents
Tena Vukasović, Denis Bratko, Ana Butković: Genetski doprinos individualnim razlikama u subjektivnoj dobrobiti: metaanaliza
Slavica Blažeka Kokorić, Gordana Berc, Silvia Rusac: Satisfaction with Life and Informal and Formal Sources of Support among People with Disabilities
Ivana Dobrotić, Maja Laklija: Obrasci društvenosti i percepcija izvora neformalne socijalne podrške u Hrvatskoj
Nino Žganec, Maja Laklija, Marina Milić Babić: Access to Social Rights and Persons with Disabilities
Zdravka Leutar, Marko Buljevac: Zaposlenost osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i zemljama Europske unije
Predrag Bejaković, Vjekoslav Bratić, Goran Vukšić: Komparativna analiza zaposlenosti i naknada za zaposlene u javnom sektoru u Hrvatskoj i u Europskoj uniji
Dario Matika, Marinko Ogorec: Gospodarska kriza i poželjnost odabira vojnog poziva
Jelena Maričić, Željka Kamenov, Kristina Horvat: Predrasude u dječjoj dobi: provjera dviju skala socijalne distance
Andreja Bartolac: Za mene, ljubav je…: Analiza studentskih stavova i doživljaja romantične ljubavi
Igor Mikloušić, Boris Mlačić, Goran Milas: Paranormal Beliefs and Personality Traits in Croatia
Vesna Antičević, Nataša Jokić-Begić, Dolores Britvić: Spolne razlike u osobinama ličnosti ovisnika o heroinu i konzumenata marihuane na Eysenckovom upitniku ličnosti (EPQ)
Marko Lovec, Emil Erjavec: "Big Bang" Enlargement and Common Agricultural Policy Reform
Ivan Hrstić: Položaj dobrovoljaca iz iseljeništva u srbijanskoj vojsci prema dokumentima iz ostavštine dr. Ante Trumbića (1914. – 1918.)
Josip Čerina: Onečišćenost minama u kontekstu građanske sigurnosti i razvoja u Dalmatinskoj zagori
PRIKAZI
Dragutin Babić: Etnonacionalizam i rat u Hrvatskoj. Teorijski aspekti i istraživanje međunacionalnih odnosa u lokalnim zajednicama (Mario Bara)
Vjekoslav Bratić: Skrivena javna potrošnja – porezni izdaci: potreba ili udvaranje biračima? (Predrag Bejaković)
Robert Kopal, Darija Korkut: Teorija igara. Praktična primjena u poslovanju (Daniel Tomić)


>>> 115. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi
>>> O časopisu Društvena istraživanja

Nogometni susret: Institut Ivo Pilar - Leksikografski zavod Miroslav Krleža


Nogometni susret između ekipa Instituta Ivo Pilar i Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža održao se 10. studenog 2011. u ŠRC "Jelenovac" kao jedna od manifestacija u povodu 20. obljetnice Instituta Ivo Pilar.
- Fotogalerija

 
007 014 009

 
Snimke i tekst: Danijel Vojak

Izbornik ekipe Instituta bio je ravnatelj Vlado Šakić, a igrali su: Nenad Pokos (vratar), Boris Mlačić (kapetan), Zoran Trepšić, Toni Babarović, Marin Tin Tandara, Marko Geran Miletić, Ivan Hrstić, Filip Majetić, Ivan Brlić, Ivan Dević i Hrvoje Malčić.

Uoči početka susreta kapetani momčadi izmijenili su prigodne darove, nakon čega je započela utakmica koja je bila neizvjesna i bez ozljeda. Pobijedila je ekipa Leksikografskog zavoda sa 6:4.

Publika je stalno bodrila nogometaše Instituta, a nakon utakmice organiziran je skromni domjenak na kojemu se nastavilo druženje.
 
012s
 

>>> Fotogalerija
Tiskovna konferencija: ZLOUPORABA SREDSTAVA OVISNOSTI


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar organizirao je 11. svibnja 2012. tiskovnu konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati prvog istraživanja uporabe droga u općoj populaciji Republike Hrvatske provedenog tijekom 2011. godine u okviru znanstveno-istraživačkog projekta Instituta. O projektu su govorili: mr. krim. Dubravko Klarić, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, prof. dr. sc. Vlado Šakić, ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i doc. dr. sc. Renata Glavak Tkalić, voditeljica projekta Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske >>> SAŽETAK ZA MEDIJE

1 3 2

>>> Poziv za tiskovnu konferenciju
>>> SAŽETAK ZA MEDIJE

press_droga


>>> Poziv za tiskovnu konferenciju
>>> SAŽETAK ZA MEDIJE

 

 

SPORAZUM INSTITUTA IVO PILAR SA SVEUČILIŠTEM U SPLITU


Ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar prof. dr. sc. Vlado Šakić i rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Ivan Pavić u utorak 8. svibnja 2012. potpisali su Sporazum o suradnji između ovih dviju institucija, kojim se omogućava zajedničko djelovanje u području znanstveno-istraživačkog rada te na polju edukacije

logo

pilar_s pilar1_s

 

Sa svečanog potpisivanja Sporazuma o suradnji Splitskog sveučilišta s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, 8. svibnja 2012.

Dogovoreno je da suradnja počne već iduće akademske godine na poslijediplomskom sveučilišnom studiju psihologije. Taj studij bi trebao biti osnova za proširenje suradnje u vidu pokretanja preddiplomskog i diplomskog studija psihologije pri Filozofskom fakultetu u Splitu.

Studij posebno računa s polaznicima sa šireg splitskog, kao i sa zadarskog i šibenskog te hercegovačkog područja.

- Sveučilište u Splitu potpisalo Sporazum o suradnji s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, 8. svibnja 2011.

Objavljen 20. svezak časopisa HISTRIA ANTIQUA


Dvadeseti svezak časopisa Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju, Brijuni-Medulin, Centra za arheološka istraživanja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar posvećen je temi NASTAMBE I STANOVANJE OD PRAPOVIJESTI DO SREDNJEG VIJEKA. Hrvatskoj i svjetskoj znanstvenoj i stručnoj javnosti prikazuje najznačajnija priopćenja 16. međunarodnog arheološkog savjetovanja koje je održano u Puli i Medulinu od 24. do 27. studenoga 2010. godine
 

histria2011_naslovnica

Sv. 20/2011.

HISTRIA ANTIQUA - Časopis Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb - Centar za arheološka istraživanja i Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju, Brijuni-Medulin

SV./VOL. 20; GOD./YEAR 2001; STR. 1-534.
PULA, 20101.

Tema: Nastambe i stanovanje od prapovijesti do srednjeg vijeka

- Sadržaj i puni tekstovi sv. 20/2011.

Naslovnica / Cover
Pomer, rimski mozaik/Roman mosaic


>>> O časopisu HISTRIA ANTIQUA

 
Sadržaj sv. 20/2011.

Omot / Impresum / Sadržaj
UVODNIK GLAVNE UREDNICE - Nastambe i stanovanje od prapovijesti do srednjeg vijeka
FOREWORD BY THE EDITOR-IN-CHIEF - Dwellings from Prehistory to the Early Middle Ages
Guido ROSADA: Abitare ad Altinum. Topografia territoriale e urbana di una terra anfibia / Živjeti u Altinumu. Urbana topografija vodozemlja
Erwin POCHMARSKI: St. Martin / Raab (Jennersdorf, Burgenland) in Pannonien - römische (Villen) siedlung und Gräberstraße / Vila Sv. Martin/Raab u zapadnoj Panoniji – Rimsko naselje i nekropola
László  BORHY: Everyday-life on the Pannonian Limes: Houses and their inner Decoration in Roman Brigetio (Komárom/Szőny, Hungary) / Svakodnevica na Panonskom limesu: kuće i unutarnje uređenje u rimskome Brigetiju (Komárom/Szőny, Mađarska)
Klara BURŠIĆ-MATIJAŠIĆ: Ne samo gradine / Not only Hill Forts
Vesna GIRARDI JURKIĆ: Stambene zgrade, njihova dekoracija i oprema stanovanja u rimskoj Puli. Neki primjeri / Residential Buildings, their Decorations and Luxury in Roman Pula. Some examples
Kristina DŽIN: Rimske vile i uvjeti stanovanja na pulskom ageru. Neki primjeri / Roman villas and Housing Conditions in the ager of Pula. Some examples
Miljenko JURKOVIĆ, Jean TERRIER, Iva MARIĆ: Ranosrednjovjekovno naselje Guran / Agglomération Haut-Médiévale de Guran
Ivančica PAVIŠIĆ: Gradina Špičak u Bojačnom - prilog poznavanju visinskih naselja u Hrvatskom zagorju / The Late Bronze Age settlement of Špičak in Bojačno: a contribution to the Knowledge of highland settlements in the Hrvatsko zagorje region
Ivana ANTERIĆ, Željana BAŠIĆ, Ela ŠKORIĆ, Šimun ANĐELINOVIĆ: Nadin Flat Necropolis / Nadin – nekropola na ravnom
Andrijana PRAVIDUR: Prilog poznavanju metalurških središta željeznodobnih naselja srednje Bosne u svjetlu novih istraživanja – primjer autohtone i primarne metalurgije željeza u naselju / Beitrag zur Kentniss der metallurgischen Zentren der eisenzeitlichen Siedlungen in Zentral  Bosnien im Lichte neuer Forschungsergebnisse
Eva Katarina GLAZER: Četverosobna kuća iz Tel al Umajrija kao primjer stanovanja u željezno doba na prostoru Levanta / A Four-room House in Tell al Umayri: An Example of a Dwelling in the Levant in the Iron Age
Boško MARIJAN: Gradina u Ošanićima – transformacija prapovijesnoga gradinskog u urbano naselje / The Hillfort in Ošanići: The Transformation of a Prehistoric Hillfort Settlement into a Proto-urban/Urban Settlement
Sineva KUKOČ: Liburnska nekropola u prirodnom i kulturnom okolišu / A Liburnian Necropolis in its Natural and Cultural Environment
Mato ILKIĆ: Ahreološka topografija prapovijesnih naselja u Sotinu / Archaeological Topography of the Prehistoric Settlements in Sotin
Vlatka VUKELIĆ: Lokalitet "Rimska pivnica" u Sisku - primjer istraživanja antičke monumentalne građevine javne namijene u drugoj polovici 19. stoljeća / The "Roman beer hall" site in Sisak – A Monumental Building of public purpose: Investigations in the Second Half of the 19th century
Jagoda MEDER: Mozaici rimske vile u Ninu / Mosaics of a Roman Villa in Nin
Paola VENTURA, Anna Nicoletta RIGONI: Abitare e lavorare in villa: Torre di Pordenone / Život i rad u vili Torre di Pordenone
Iulian MOGA: Building God’s Dwelling Place. Synagogues and Houses of Prayer in Anatolia and Eastern Europe during the Roman Period / Izgradnja Božje kuće. Sinagoge i molitvene kuće u Anatoliji i istočnoj Europi tijekom rimskog doba
Exhlale DOBRUNA-SALIHU: Arhitektonski ostaci antičkih središta središnjeg dijela Dardanije (Kosova) / Architectonic Ruins in Antique Centres of Central part of Dardania (Kosovë)
Naser FERRI: Štovanje domaćih i uvezenih božanstava u nastambama i na javnim mjestima u Rimskoj Dardaniji / Veneration of Local and Imported Divinities’ Cults in Houses and Temples of the Roman Dardania
Giuseppe CUSCITO: Edilizia residenziale ed edifici cristiani di culto: un problema aperto / Stambena izgradnja i kultna kršćanska zdanja: neriješen problem
Ivanka KAMENJARIN: Domestic Altars from Resnik / Kućni žrtvenici iz Resnika
Ivo FADIĆ, Berislav ŠTEFANAC: Geneza grada na Trgu Petra Zoranića u Zadru / Genesis of the City of Zadar at Petar Zoranić Square
Sonja KIRCHHOFFER, Anamarija KURILIĆ: Suvremeni metodološki pristupi rimskodobnom stambenom prostoru i mogućnost njihove primjene u istraživanju prostora / Liburnije Modern Methodological Approaches to the Research of Roman Dwelling Areas and Possibilities for their Application in the Roman Liburnia Region
Mojca VOMER GOJKOVIČ: Roman Architectural Elements in Poetovio / Rimski arhitektonski elementi u Poetoviju
Marija BUZOV: Ancient Settlements along the Sava river / Antička naselja uz rijeku Savu
Vlasta BEGOVIĆ, Ivančica SCHRUNK: A Late Antique Settlement in Madona Bay, Brijuni Islands / Aglomeracijsko kasnoantičko naselje u uvali Madona na otočju Brijuni
Balázs KOMORÓCZY, Marek VLACH: Types of Architecture of the Germanic Population and the Roman Army on the Territory North of the Middle Danube during the Marcomannic wars / Tipovi arhitekture Germanskog stanovništva i Rimske vojske na ozemlju sjeverno od srednjeg toka Dunava tijekom Markomanskih ratova
Anamarija KURILIĆ: Kasnoantički stambeni objekt iz Caske (Cissa) na otoku Pagu / A late Roman Dwelling Object from Caska (Cissa) on the Island of Pag
Martin KUNA, Nad'a PROFANTOVÁ: Prague-Type Culture Houses. Aspects of Form, Function and Meaning / Nastambe praške kulture – aspekti izgleda, svrhe i značenja
Francis TASSAUX: Epigraphie et Habitat en Istrie romaine: villae et agglomérations secondaires / Epigrafija i naselja u Rimskoj Istri
Enrico CIRELLI: Landscape and Settlements in the Valconca Territory between the Roman Period and the Early Middle Ages / Krajolik i naselja na području Valconce u razdoblju između rimskog doba i ranog srednjeg vijeka
Ante ŠKEGRO: Barcenska Biskupija - Barcensis Ecclesia / Barcensis Diocese (Barcensis ecclesia)
Zlatko ĐUKIĆ: Starovjekovne nastambe s posebnim osvrtom na zakonodavstvo toga vremena / Antique Buildings with Special Reference to the Legislation of the Time
Anton PERCAN: Kontinuitet stanovanja i nastambi na Starom Raklju / The Continuity of Dwellings and Dwelling Structures in Stari Rakalj
Vedrana JOVIĆ GAZIĆ: Promjene u stanovanju i stambenoj arhitekturi Jadera transformacija antičkog u kasnoantički i ranosrednjovjekovni grad / Changes in the Dwellings and Architecture of Iader from Antiquity to the Early Middle Ages
V. GIRARDI JURKIĆ, K. DŽIN, A. PAIĆ, Z. ETTINGER STARČIĆ: Vižula kod Medulina. Rezidencijska Maritimna vila: istraživačka kampanja 2010. / Vižula near Medulin. Maritime residential villa: investigation campaign 2010
Irena RADIĆ ROSSI , Giulia BOETTO: Šivani brod u uvali Caska na Pagu – Istraživačka kampanja 2010. / Il relitto cucito nella baia di Caska sull’isola di Pag – Campagna di scavo 2010
V. KOVAČIĆ , A. MARCHIORI, Y. MARION, G. ROSADA, C. ROUSSE, F. TASSAUX: Loron-Lorun, Parenzo-Poreč, Istria. Una Villa Maritima nell’agro parentino: la campagna di ricerca 2010. / Loron - Lorun, Parenzo - Poreč, Istria - Istra Maritimna vila u Porečkom ageru: Istraživačka kampanja 2010.
INTERNATIONAL ARCHAEOLOGICAL SYMPOSIUM "DWELLINGS FROM PREHISTORY TO THE MIDDLE AGES" - PROGRAMME


>>> CENTAR ZA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro