Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Objavljen 14. broj časopisa PILAR


Iz tiska je izašao 14. broj Časopisa za društvene i humanističke studije PILAR. Uz rasprave Ante Škegre, Marka Rimca, Suzane Martinović i Mislava Gabelice broj u Prilozima donosi, uz bilješku I. Markešića, članak Ive Pilara "O Svetom Savi i njegovu znamenovanju", a Gradivo donosi "Pabirke iz korespondencije Ive Pilara i Fritza Byloffa (1926.—1933.)". U Dodatku broja objavljeni su Memoari Stjepan Srkulja uz skicu za njegov životopis iz pera S. Matkovića

P 14 nasl PILAR - Časopis za društvene i humanističke studije
Godište VII. (2012.), broj 2 (14)
Glavni urednik: Zlatko MATIJEVIĆ
Zamjenik glavnog urednika: Zlatko HASANBEGOVIĆ 
Tajnica uredništva: Ivana ŽEBEC ŠILJ
O časopisu
Svi brojevi Časopisa Pilar
Sadržaj br. 14/2012.

 

 
Sadržaj br. 14/2012.


Naslovnica / Impresum / Sadržaj

RASPRAVE

Ante ŠKEGRO — Marko RIMAC — Suzana MARTINOVIĆ: Diplomatski spor zbog jednoga katoličkog krštenja u Splitu 1745. godine
Mislav GABELICA: Katolički svećenici u banskoj Hrvatskoj na izbornim listama frankovačkih pravaša (1895.—1914.)

PRILOZI

Čime je sv. Sava "opčarao" Ivu Pilara (I. Markešić)
Ivo PILAR, O Svetom Savi i njegovu znamenovanju

GRADIVO

Pabirci iz korespondencije Ive Pilara i Fritza Byloffa (1926.—1933.)

OSVRT S POVODOM

Zlatko KUDELIĆ: Intelektualci na marginama visoke politike
Jure KRIŠTO: Od nesnalaženja do pravilnoga izbora — Političko prilagođavanje (nekih) franjevaca Bosne Srebrene u komunizmu i nakon njegova sloma

OCJENE I PRIKAZI

Dr. Franjo Tuđman u okviru hrvatske historiografije, Zagreb, 2011. (I. Žebec Šilj)
Ivica Zvonar, Mons. dr. Fran Barac (1872.—1940.). Život i djelo, Zagreb, 2011. (M. Matijević)
Hrvoje Petrić, Pogranična društva i okoliš. Varaždinski generalat i Križevačka županija u 17. stoljeću, Samobor — Zagreb, 2012. (I. Zvonar)

KRONIKA

Ivo Pilar u Zmajskoj kuli (z. m.)

IN MEMORIAM

Rene Lovrenčić (1928.—2012.)
Mirjana Gross (1922.—2012.)

DODATAK

Stjepan SRKULJ: Memoari
Skica za životopis Stjepana Srkulja (S. Matković)


>>> Puni tekst časopisa PILAR, br. 14/2012.

 

Časopis MOSTARIENSIA u sunakladništvu Instituta Ivo Pilar


Časopis Sveučilišta u Mostaru za humanističke znanosti MOSTARIENSIA pokrenut 1994. godine pod novim uredništvom i u sunakladništvu Instituta Ivo Pilar od 2014. nastavlja s izlaženjem kao časopis za društvene i humanističke znanosti. U prvom dvobroju 7 znanstvenika Instituta objavilo je 4 izvorna znanstvena te 1 pregledni članak: Josip Jurčević, Tatjana Tomaić, Dražen Živić, Ivo Turk, Nenad Pokos, Nikola Šimunić i Anita Bušljeta Tonković

18 1-2 MOSTARIENSIA – časopis za društvene i humanističke znanosti
God. 18, br. 1-2, Mostar, prosinac 2014.
Osnivač i nakladnik: Sveučilište u Mostaru
Sunakladnik: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Za nakladnika: Ljerka Ostojić
Glavni urednik: Ivica Musić
Uredništvo: Sanja Bijakšić (Mostar), Miljenko Brekalo (Osijek), Vesna Kazazić (Mostar), Pavao Knezović (Zagreb), Stipe Kutleša (Zagreb), Ante Pavlović (Mostar), Ivan Sivrić (Mostar), Vlado Šakić (Zagreb), Mario Vasilj (Mostar)
Adresa uredništva: Sveučilište u Mostaru, Trg hrvatskih velikana 1, 88000 Mostar, BiH;
tel: +387 36 310778; faks: +387 36 320885; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Časopis izlazi dva puta godišnje.
ISSN 1023-8638
Sadržaj

Naslovnica | Impresum | Sadržaj

Ivica Musić: Uvodna riječ
Stjepan Šterc, Monika Komušanac: Prostor kao temelj identiteta u nadgradnji
Ugo Vlaisavljević: Etnički identitet kao strateški modus preživljavanja
Božo Skoko: Identitet i imidž Bosne i Hercegovine iz perspektive njezinih triju naroda – istraživanje mogućnosti i prepreka na putu brendiranja
Zlata Živaković-Kerže: Utjecaj ratnih posljedica na gospodarstvo Slavonije i Srijema
Josip Jurčević: Koncepcija i djelovanje jugoslavenske komunističke strukture za osvajanje obrazovnoga i kulturnoga sustava u Hrvatskoj 1944. i 1945. godine
Tatjana Tomaić: Povezanost istarskoga identiteta i Istarskoga demokratskog sabora: analiza programskoga sadržaja i tekstova objavljenih u Glasu Istre od 1989. do 1993. godine
Ružica Pšihistal: Via crucis poetica. Križni put u hrvatskome pjesništvu 20. stoljeća
Šimun Musa: A. B. Šimić kao likovni kritičar
Nevio Šetić: Hrvatska kulturna i politička stvarnost s kraja 19. i početka 20. stoljeća u poeziji Rikarda Katalinića Jeretova
Tihomir Živić: A heritage for the future: Hawthornesque unfettering of the "Iron men"
Brano Markić, Sanja Bijakšić, Arnela Bevanda: Upravljanje znanjem u marketingu za mala i srednja poduzeća
Zvjezdana Penava Brekalo: Priprema za marketing posloprimatelja u visokoškolskome poslovnom obrazovanju
Danijel Labaš, Kristina Koščević: Etička pitanja i manipulacija u oglašavanju
Dražen Živić, Ivo Turk, Nenad Pokos: Regionalni aspekti depopulacije Hrvatske (1991.-2011.)
Marta Jovanić, Ivo Turk, Nikola Šimunić: Promjene u dobnome sastavu stanovništva otoka Krka u razdoblju 1961.-2011. godine
Anita Bušljeta Tonković: Suvremeni terorizam – globalna sigurnosna prijetnja i/ili oblik antiglobalizacijskoga djelovanja
Mira Pehar: Mostariensia, 1-31: Bibliografija

AKTUALNOSTI

Ljerka Ostojić: Rektoričin govor na svečanosti Dana Sveučilišta u Mostaru 5. prosinca 2014.
Vlado Majstorović: Bolonjski proces u BiH: stanje i očekivanja

PRIKAZI I OSVRTI

Mate Penava: Hrvatski doprinosi svjetskoj riznici znanja
Zoran Pervan: Dizajn ili evolucija?
Ivan Sivrić: Osvrt na jednu međugorsku kroniku

Upute autorima | Instructions for authors"Bez obzira na međusobnu različitost i konzistentnost vlastitih metodoloških zahvata te istraživačkih pregnuća, neprijeporna je povijesna i suvremena povezanost humanističkih i društvenih znanstvenih interesa koji baštine zajedničku antropološku osnovicu. To poglavito dolazi do izražaja u doba kada se sve snažnije osjeća nesnalaženje u vrijednosnim orijentacijama, odnosno kada prevagu odnosi noetička (faktička) nad etičkom (vrijednosnom) dimenzijom. A što je društvo bez vrijednosti, bez toga vrelišta krepčine i jamstva zdrave budućnosti?" − Iz Uvodne riječi br. 1-2/2014.>>> SPORAZUM O SURADNJI SVEUČILIŠTA U MOSTARU I INSTITUTA IVO PILAR
130. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA


Iz tiska je izašao 130. netematski broj časopisa Društvena istraživanja (4/2015). Broj donosi 4 izvorna znanstvena rada, 1 pregledni rad i 5 prikaza. Autori izvornih znanstveni radova su: Željko Rački, Ivana Macuka, Irena Burić, Kristina Mazalin, Maja Parmač Kovačić, Ivan Dević, Filip Majetić i Rašeljka Krnić

DI 130 nasl

Sadržaj 130. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA "DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA" Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC Izvršna urednica: Gabrijela SABOL Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

130. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
130. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
O časopisu Društvena istraživanja


 
Sadržaj 130. broja

Impresum / Sadržaj - Contents

Željko Rački: Domain, Gender and Age Differences in the Creative Behavior of Children
Ivana Macuka, Irena Burić: Školski uspjeh mlađih adolescenata: važnost uloge osobnih i obiteljskih čimbenika
Kristina Mazalin, Maja Parmač Kovačić: Odrednice percipirane zapošljivosti studenata
Maša Tonković Grabovac: Pregled modela odrednica lažiranja odgovora na upitnicima ličnosti u selekciji za posao
Ivan Dević, Filip Majetić, Rašeljka Krnić: Vrijednosne preferencije hrvatskih građana kao odrednice materijalizma

PRIKAZI

Carolyn M. Callahan i Holly L. Hertberg-Davis (Ur.): Fundamentals of Gifted Education. Considering Multiple Perspectives (Jasna Arrigoni)
Ellen Winner, Thalia R. Goldstein i Stéphan Vincent-Lancrin: Art for Art's Sake? The Impact of Arts Education (Senka Gazibara)
Rašeljka Krnić i Benjamin Perasović: Sociologija i party scena (Vanja Dergić)
Anita Dremel (Ur.): Što žena umije: Zagorka, rad, rod, kulturna proizvodnja i potrošnja i vizualne reprodukcije književnosti (Marija Ott Franolić)
Zdravka Jelaska Marijan i Zlatko Matijević (Ur.): Pravaštvo u hrvatskome političkom i kulturnom životu u sučelju dvaju stoljeća (Velimir Veselinović)

Upute suradnicima | Instructions for contributors
Nova izdanja


>>> 130. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> 130. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> O časopisu DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

 


Dr. sc. Vinicije B. Lupis odlikovan Redom Danice hrvatske s likom M. Marulića


Viši znanstveni suradnik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i voditelj Područnog centra Dubrovnik dr. sc. Vinicije B. Lupis odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za kulturu i njeno promicanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu. - Iz medija


pc du 2 Odlikovanje


- Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za kulturu i njeno promicanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu, Narodne novine br. 73, 10. kolovoza 2016. 
Iz medija

- Dalmatinski portal: Predsjednica odlikovala Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića čak šest Splićana, 16. kolovoza 2016.>>> PODRUČNI CENTAR DUBROVNIKPodručnom centru Vukovar zahvalnica HKG društva "Dunav"


Na prigodnoj svečanoj skupštini Hrvatskoga kulturno-glazbenog društva "Dunav" Vukovar, održanoj u Hrvatskom domu u Vukovaru ožujka 2014., Područnom centru Instituta Pilar u Vukovaru uručena je Zahvalnica povodom obilježavanja 20 godina obnove rada društva. Zahvalnica je Područnom centru dodijeljena "za potporu i doprinos radu društva 'Dunav' Vukovar na očuvanju hrvatske tradicijske kulture". - O Društvu "Dunav" utemeljenom 1867. godine

dunav zahvalnica

Zahvalnica Područnom centru Instituta Ivo Pilar Vukovar povodom obilježavanja 20 godina obnove rada HKG društva "Dunav"


>>> PODRUČNI CENTAR VUKOVAR

 

Institute of Social Sciences Ivo Pilar: HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Pilar HR logo By signing the Charter and Codex on April 30, 2010, the Ivo Pilar Institute of Social Sciences joined the project Human Resources Strategy for Researches and upon completing the steps prescribed by the European Commission it received the HR EXCELLENCE IN RESEARCH logo in acknowledgement of the implementation of the project's value system. - Documents

 

EU-Povelja-istrazivaci


The Human Resources Strategy for Researchers ( HRS4R )
The European Charter for Researchers & the Code of Conduct for their Recruitment
HRS4R Acknowledged Institutions

WORK PLAN OF ACTIVITIES RELATED TO THE EUROPEAN CHARTER FOR RESEARCHERS AND THE CODE OF CONDUCT FOR THE RECRUITMENT OF RESEARCHERS


In 2005, the European Commission adopted the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. The objective of these two documents is to create an attractive, open and sustainable labor market for researchers, employers and funders.

By signing the Charter and Codex on April 30, 2010, the Ivo Pilar Institute of Social Sciences joined the project Human Resources Strategy for Researchers, so that upon completing the steps prescribed by the European Commission it would receive the HR Excellence in Research logo in acknowledgement of the implementation of the project's value system.

The project was conducted at the Ivo Pilar Institute of Social Sciences in the following phases:

1. The Ivo Pilar Institute of Social Sciences signed the Declaration of Commitment to the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers on April 30, 2010.

2. On the basis of the conclusions of the Second Session of the Governing Board of the Pilar Institute, December 18, 2012, and the signed Declaration of Commitment to the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, the Decision on the Establishment of a Commission for the Preparation of a questionnaire, Human Resources Strategy for Researchers and Plan of Action for Obtaining Recognition by the European Commission, consisting of Ida Čubelić, President, Dr. Ivan Balabanić, Dr. Danijel Vojak, Asja Valjevac, Legal Services, and Blaženka Markeš, Office of the Director, was adopted on January 14, 2013.

3. The task of the Commission, pursuant to the signed European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, was to incorporate the principles of the Charter and Code into the legislation of the Pilar Institute, including the preparation of a questionnaire for determining the extent to which the institutional practices toward employees were in compliance with the principles of the Charter; prepare a Human Resources Strategy for Researchers; and prepare a Plan of Action. The Commission prepared said documents in cooperation with a member of the Governing Board of the Pilar Institute, Associate Professor Dr. Karin Doolan of the University of Zadar, and in consultation with the Administration of the Ivo Pilar Institute.

4. During January and February 2013, the Commission prepared a written version of the Questionnaire on the Evaluation of Quality in Research and adapted it to the national and institutional legislation. The questionnaire was posted on the website of the Pilar Institute and the study was conducted from February 20 to 27, 2013. The method and technique of the study involved an on-line survey via the web service limesurvey.srce.hr. The link to the questionnaire was sent to the e-mail addresses of all 107 employees of the Ivo Pilar Institute.

5. The objective of the study was to determine the current level of the implementation of the principles of the Codex and Charter at the Pilar Institute. The instrument used in the study is the standard questionnaire proposed by EURAXESS. The questionnaire was adapted to the institute's forms of work in Croatia. It consisted of four dimensions (groups) of questions connected with work at the Pilar Institute as defined by the following headings: 1) Content and transparency of the competitions; (calls for applications, advertisements); selection and method for the evaluation of candidates, 2) Stability and permanence of employment, 3) Recognition of the profession; nondiscrimination, research environment and 4) Professional development; plans for training and mobility; mentorship (supervision), instruction. The questionnaire was completed by 52.3% of the total number of employees.

6. During the period from March to November 2013, the data obtained were analyzed. Through the consolidation of the data collected with the questionnaire, the Form for Human Resources Strategy for Researchers was completed, which was discussed on several occasions by the Research Council of the Pilar Institute, as well as at meetings of the Governing Board of the Pilar Institute.

7. On the basis of the prepared Human Resources Strategy for Researchers through the application of the Charter and Codex, the Plan of Action has been defined in which concrete steps are specified.

8. In June 2014, the Governing Board of the Pilar Institute adopted the Human Resources Strategy for Researchers through the Application of the Charter and Codex, as well as the Plan of Action.

9. By October 2014, the Strategy and Plan of Action had been translated into English and sent to the European Commission in order to obtain the HR Excellence in Research logo.

10. On July 2015 Institute of Social Sciences Ivo Pilar received te official acknowledgment from the European Commission for its A Human Resources Strategy for Researchers incorporating the Charter and Code and is now entitled to use the special logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH.


 
Documents

Work Plan of Activities
A Human Resources Strategy for Researchers
Action Plan


>>> Institutu Ivo Pilar priznanje HR EXCELLENCE IN RESEARCHSPORAZUM INSTITUTA IVO PILAR I ROMSKOG NACIONALNOG VIJEĆA


Dana 9. studenog 2015. potpisan je Sporazum o znanstvenoistraživačkoj suradnji između Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Romskog nacionalnog vijeća. U ime Instituta Sporazum je potpisao ravnatelj Vlado Šakić, a u ime Romskog nacionalnog vijeća David D. Orlović kao izvršni direktor

Romi 1s Romi 2s Romi 3s
Romi 0s


Potpisivanje Sporazuma o znanstvenoistraživačkoj suradnji između Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Romskog nacionalnog vijeća; Zagreb, 9. studenog 2015.

Osim ravnatelja Vlade Šakića sastanku su u ime Instituta prisustvovali: Ljiljana Kaliterna-Lipovčan, Ljiljana Dobrovšak, Lynette Šikić-Mićanović i Danijel Vojak. U ime Romskog nacionalnog vijeća, osim izvršnog direktora Davida D. Orlovića, nazočili su Bibijana Papo, koordinatorica projekata, Alen Beganović, projektni asistent i Denis Karić, suradnik u Uredu RNV-a.

Romsko nacionalno vijeće jedna je od značajnijih organizacija koja djeluje na ostvarivanju prava Roma u Republici Hrvatskoj, a osobito je aktivno na području zagovaranja prava Roma, praćenju provedbe politika za uključivanje Roma u Hrvatskoj, osnaživanja mladih Roma te međunarodne suradnje. Pored ostalog, Romsko nacionalno vijeće radi na jačanju društvene svijesti o stradanju Roma za vrijeme Drugog svjetskog rata kroz medijske, znanstvenoistraživačke i druge projekte.

Sporazumom je omogućena međusobna suradnju navedenih institucija u području znanstvenoistraživačke djelatnosti i provedbe znanstvenih i istraživačkih projekata u okviru zajedničkih interesa potpisnica. Znanstvenoistraživačka suradnja obuhvaća, između ostalog, suradnju u provedbi znanstvenoistraživačkih projekata, suradnju u provedbi projekata Europske unije, suradnju u području nakladničke djelatnosti i predstavljanju znanstvenih i stručnih publikacija, suradnju u organizaciji i sudjelovanju na znanstvenim i stručnim skupovima i dr.

Na sastanku se razgovaralo i o provedbi tekućeg projekta "Stradanje Roma na području Nezavisne Države Hrvatske za vrijeme Drugog svjetskog rata" koji vodi znanstveni suradnik Danijel Vojak uz podršku i suradnju s Romskim nacionalnim vijećem.


>>> PROJEKT: Stradanje Roma na području NDH za vrijeme Drugog svjetskog rata

 


Znanstvenici Instituta na Šleskom sveučilištu u Katowicama


U organizaciji Međunarodnog centra za društveni napredak Šleskog sveučilišta u Katowicama (Międzynarodowe Centrum Postępu Społecznego Uniwersyteta Śląskiego w Katowicach – The International Center for Social Progress University of Silesia in Katowice) održana je 19. studenog 2015. međunarodna konferencija Kvaliteta života – uvjeti, kriteriji i čimbenici promjene


00 5s 00 3s 00 4s
00 1s 00 2s


Međunarodna konferencija "Kvaliteta života – uvjeti, kriteriji i čimbenici promjene"; Katowice, 19. studenog 2015.

Ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar prof. dr. sc. Vlado Šakić i rektor prof. dr. Wiesław Banyś dogovorili su se prirediti i potpisati sporazum o suradnji između Sveučilišta i Instituta

Na konferenciji je ravnatelj Instituta Ivo Pilar, prof. dr. sc. Vlado Šakić, održao uvodnu riječ u kojoj je izrazio zadovoljstvo početkom znanstvene suradnje Međunarodnog centra za društveni napredak Šleskog sveučilišta u Katowicama i Instituta. Tom je prigodom ravnatelj ugovorio suradnju s predstavnicima sociologije na tom Sveučilištu. Uz to izložio je temu odnosa kvalitete života i materijalizma koju je priredila prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan, koja iz objektivnih razloga nije mogla sudjelovati na konferenciji, dr. sc. Vine Mihaljević predstavio je odnos ekologije i religije u Hrvatskoj, a dr. sc. Vinicije B. Lupis govorio je o kulturnim vezama Poljske i Dubrovnika.

Međunarodni centar za društveni napredak Šleskog sveučilišta u Katowicama, uz druge aktualne teme, posebice proučava kvalitetu života, ekologiju te urbanu sociologiju odnosno grad kao mjesto života i rada.

Treba napomenuti kako je mjesec dana prije, 19. listopada 2015., na Šleskom sveučilištu Katowice osnovan Međunarodni centar za društveni napredak u čijem je osnivanju sudjelovao i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar koji, uz dogovor s upravom, zastupa dr. sc. Vine Mihaljević. Voditelj novoutemeljenog sveučilišnog Centra je dr. hab. Mariusz Wojewoda s Filozofskog instituta na Šleskom sveučilištu, a zamjenici voditelja su prof. dr. Andrzej Kiepas, također s Filozofskog fakulteta Šleskog sveučilišta te prof. dr. dr. Heinrich Badura iz Beča na čiji je poticaj Institut i dobio poziv za sudjelovanje u osnutku i znanstvenom radu navedenog Centra. Članovi osnivačkog povjerenstva, pored rektora Sveučilišta prof. dr. Wiesława Banyśa, znanstvenici su s drugih europskih sveučilišta i instituta poput prof. dr. Waltera Lescha s Université catholique de Louvain, prof. dr. Reinharda Meier-Walsera iz fondacije Hans Seidel Stiftung iz Münchena, dr. Stefana Emptera iz Bertelsmann Stiftung Gütersloha i prof. dr. Rolanda Falba iz Beča te drugi znanstvenici i znanstvenice s poljskih sveučilišta.

Ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar prof. dr. sc. Vlado Šakić i rektor prof. dr. Wiesław Banyś dogovorili su se prirediti i potpisati sporazum o suradnji Sveučilišta i Instituta. Ravnatelj Instituta izrazio je zahvalnost i spremnost za znanstvenu suradnju te tom prigodom uručio rektoru nekoliko znanstvenih publikacija u izdanju Instituta.>>> Międzynarodowe Centrum Postępu Społecznego Uniwersyteta Śląskiego w Katowicach134. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA


Iz tiska je izašao 134. netematski broj časopisa Društvena istraživanja (4/2016). Broj donosi 5 izvornih znanstvenih radova, 1 pregledni rad i 5 prikaza. Autori izvornih znanstveni radova su: Renata Jambrešić Kirin, Domagoj Račić, Salvatore Villani, Luigi Ferrara, Giorgio Liotti, Ines Sučić, Sonja Pečjak, Tina Pirc, Cirila Peklaj, Tena Velki i Gordana Kuterovac Jagodić

DI134 nasl

Sadržaj 134. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA "DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA" Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC Izvršna urednica: Gabrijela SABOL Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

134. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
134. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
O časopisu Društvena istraživanja


 

Sadržaj 134. broja


Impresum | Sadržaj - Contents

Renata Jambrešić Kirin, Domagoj Račić: Claiming and Crossing Borders: A View on the Slovene-Croatian Border Dispute
Salvatore Villani, Luigi Ferrara, Giorgio Liotti: How Internal Immigration Can Affect Income Inequality: The Italian Case from an Economic and Juridical Perspective
Ines Sučić: Portrayal of the Croatian Probation Service’s Development in Print Media
Sonja Pečjak, Tina Pirc, Cirila Peklaj: The Role of Personality and Subject-Specific Motivation in Students’ Achievement in Math and Mother Tongue
Tena Velki, Gordana Kuterovac Jagodić: Možemo li na temelju prediktora tradicionalnoga vršnjačkog nasilja predviđati elektroničko vršnjačko nasilje?
Anna Dłużewska: Wellbeing – Conceptual Background and Research Practices

PRIKAZI

Sebastian Goll, Martin Mlinarić, Johannes Gold (ur.): Minorities under Attack: Othering and Right-Wing Extremism in Southeast European Societies (Danijel Vojak)
12. međunarodna ISTR konferencija: The Third Sector in Transition: Accountability, Transparency, and Social Inclusion (Jelena Matančević)
Marko Turk i Jasminka Ledić: Kompetencije akademske profesije. Fata volentem ducunt, nolentem trahunt (Ivana Miočić)
Ken Robinson, Lou Aronica: Creative Schools. The Grassroots Revolution That's Transforming Education (Ružica Tokić)
Međunarodna znanstvena konferencija – The 39th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP): The Good Society: Prospects for Reason, Communication, and Well-Being (Ajana Löw)

Upute suradnicima | Instructions for contributors
Nova izdanja Instituta Ivo Pilar

 

>>> 134. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> 134. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> O časopisu DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

Nagrada dr. sc. Jadranki Rebeki Anić za slobodu u Crkvi


Dr. sc. Jadranka Rebeka Anić iz Područnog centra Split primila je 19. ožujka 2017. godine u Luzernu, Švicarska, nagradu Zaklade Herbert-Haag za slobodu u Crkvi. Nagrada joj je dodijeljena zbog radova u kojima tumači razumijevanje rodnog koncepta u rodnim teorijama, rodno osviještenoj politici i u antirodnom pokretu kao i zbog poteškoća koje je zbog tih radova imala u Crkvi u Hrvatskoj. Među radove za koje je nagrađena ulazi i knjiga koju je 2011. godine objavio Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Kako razumjeti rod? Povijest rasprave i različita tumačenja u Crkvi (2011)


1 s 2 s 3 s
0 s


Dodjela nagrade dr. sc. Jadranki Rebeki Anić za slobodu u Crkvi; Luzern (Švicarska), 19. ožujka 2017.


Svečanost dodjele nagrade na kojoj se okupilo oko 400 uzvanika upriličena je u Hotelu Schweizerhof. Prigodom uručenja nagrade Anić je održala svečani govor na temu "Gender – wo liegt das Problem?" Dan nakon uručenja nagrade, 20. ožujka, dr. sc. Anić održala je javno predavanje na temu "Koje značenje ima rodno pitanje u kontekstu sekularizacije?".


>>> Dr. sc. Jadranka Rebeka Anić

>>> KAKO RAZUMJETI ROD? Povijest rasprave i različita razumijevanja u Crkvi

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro