Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Objavljeni rezultati 4. kruga Europskog društvenog istraživanja za Hrvatsku


24. ožujka 2010. objavljeni su rezultati 4. kruga Europskog društvenog istraživanja za Hrvatsku, koje je prikupio tim znanstvenika Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Podaci prikupljeni u 28 zemalja dostupni su za analize na web-stranici http://ess.nsd.uib.no/

ess-pilar
Tim znanstvenika Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar koji su proveli istraživanje: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan - voditeljica istraživanja, dr. sc. Toni Babarović, dr. sc. Tihana Brkljačić, dr. sc. Josip Burušić, dr. sc. Renata Franc i dr. sc. Iva Šverko


Europska zaklada za znanost potaknula je 2001. godine europski projekt pod nazivom "Europsko društveno istraživanje" (European Social Survey – ESS) sa svrhom kontinuiranog praćenja promjena u društveno-političkim stavovima i vrijednosnom sustavu građana europskih zemalja. Istraživanje se provodi svake dvije godine kako bi se stekao što bolji uvid u tijek spomenutih promjena i kako bi se omogućile usporedbe među europskim zemljama. Dodatni, ne manje važni cilj istraživanja jest razvoj i poboljšanje metoda međukulturalnih istraživanja.

ESS se provodi na način da se istim upitnikom i točno utvrđenom metodologijom u svakoj zemlji članici anketira reprezentativni uzorak građana. Zahvaljujući financijskoj potpori Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, u 4. krug ESS-a 2008. godine uključila se i Hrvatska, a istraživanje je u Hrvatskoj proveo tim znanstvenika Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Rezultati provedenog istraživanja su, nakon rigorozne kontrole prikupljenih podataka koju provodi Norveška služba za podatke u području društvenih znanosti (Norwegian Social Sciences Data Services) 24. ožujka 2010. objavljeni na Internet stranicama ESS-a http://ess.nsd.uib.no/ i time postali dostupni svjetskoj javnosti za različite analize. Trenutno su dostupni podaci za 28 europskih zemalja: Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska Izrael, Litva, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Mađarska Poljska, Portugal, Rumunjska, Ruska federacija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska I Velika Britanija.

Teme obuhvaćene ovim istraživanjem uključuju područja koja se kontinuirano prate: povjerenje u institucije, društveno-politička orijentacija; temeljne moralne, političke i socijalne vrednote; socijalna uključenost i isključenost; kvaliteta življenja, zdravlje, sigurnost; obrazovni i profesionalni status; ekonomski status; socio-demografske karakteristike, a specifične teme 4. kruga istraživanja bile su stavovi o različitim oblicima socijalne skrbi i njihova dostupnost te percepcija različitih dobnih skupina i doživljaj diskriminacije zbog dobi.

- Institut Pilar u projektu European Social Survey

18. obljetnica Instituta Ivo Pilar


ZAGREB, 26. studenoga 2009. (Hina) - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar obilježio je 18. obljetnicu osnutka, a u prostorijama Instituta nasljednik Pilarove ostavštine Božidar Jančiković, ravnatelj Instituta Vlado Šakić i ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK) u Zagrebu Tihomil Maštrović potpisali su ugovor o darivanju Pilarovih rukopisa i dokumenata Institutu, te njihovu trajnom čuvanju u NSK u Zagrebu.

dan-1 dan-2

Dr. Ivo Pilar (Zagreb, 1874. - Zagreb, 1933.), hrvatski pravnik, povjesničar i pravaški političar rodonačelnik je hrvatske geopolitike.
Nasljednik ostavštine Jančiković istaknuo je kako je Pilareva ostavština predana znanosti pa su sada dokumenti dostupni stručnoj javnosti. "Darovnica obuhvaća preko 300 stavaka", a jedan stavak je rukopis knjige "Južnoslavensko pitanje", dodao je.
Ministar znanosti, obrazovanja i školstva Radovan Fuchs smatra kako su utemeljitelji Instituta donijeli pravu odluku kad su odlučili osnivati Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.
"Unatoč krizi i financijskim rezovima Ministarstvo će u svojim mogućnostima podupirati rad Instituta", istaknuo je.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar osnovan je 1991. godine, a danas na njegovim projektima godišnje radi oko 200 ljudi, kazao je ravnatelj Šakić.
U sklopu prigodnoga obilježavanja na Institutu Ivo Pilar danas je također predstavljena nakladnička djelatnost Instituta.
Urednica časopisa "Društvena istraživanja" Maja Štambuk rekla je kako časopis iz godine u godinu povećava broj autora i recenzenata, a teme ovogodišnjih brojeva posvećene su problemima odnosa zdravlja i prehrane te odnosu Hrvatske vojske i društva.
Zamjenik glavnoga urednika časopisa "Pilar" Zlatko Hasanbegović podsjetio je kako je novopokrenuti časopis "organski nastavak" na dva godišnjaka Pilar, u kojima je objavljivana građa iz ostavštine dr. Ive Pilara.
Sociolog Ivan Rogić govorio je o ovogodišnjim knjigama i zbornicima koje je samostalno ili u sunakladništvu objavio Institut.
Skupu su nazočili i osnivači Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, profesor Miroslav Tuđman i akademik Slaven Barišić.

- Program 18. dana Instituta
- Fotogalerija

Institut partner na projektu Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada


U sklopu programa Europske unije PROGRESS Hrvatski zavod za zapošljavanje započeo je u 2010. godini s provedbom projekta Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada. Institut društvenih zanosti Ivo Pilar jedan je od partnera na provedbi projekta. Ukupna vrijednost projekta je 150 tisuća eura i trajat će 12 mjeseci.

for_diversity

PROGRESS
Supporting Equality in Croatian Labour Market
Poticanje ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada
Ref.No. VS/2009/0381


Hrvatski zavod za zapošljavanje je 30. prosinca 2009. u sklopu programa PROGRESS započeo s provedbom projekta koja će trajati 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 149.835,00 eura od čega se 80 % financira iz sredstava programa PROGRESS, a 20 % iz sredstava HZZ-a. Hrvatski zavod za zapošljavanje je nositelj navedenog projekta, a partneri su sljedeći:

1. Ured za ljudska prava,
2. L&R Social Research
3. Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“,
4. Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i
5. Selectio.

Opći cilj projekta je pridonijeti razvoju i provedbi nacionalne politike suzbijanja diskriminacije na tržištu rada temeljene na spolu, dobi, invaliditetu, religijskoj i etničkoj pripadnosti.
Rezultati ovog projekta doprinijet će razvoju nacionalne politike suzbijanja diskriminacije na hrvatskom tržištu rada, te pružiti pomoć svim sudionicima na tržištu rada za efikasnije uključivanje u suzbijanje diskriminacije te promovirati različitosti među poslodavcima u Hrvatskoj.

Ciljna skupina:
1. Dionici tržišta rada na nacionalnoj i regionalnoj razini (kao što su: sindikati, komore, udruge poslodavaca, nevladine udruge, županije i gradovi).
2. Poslodavci na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Glavne aktivnosti projekta definirane su kroz sljedeće komponente:

KOMPONENTA I
Identificiranje najvažnijih obilježja diskriminacije temeljene na invaliditetu, spolu, rasi, nacionalnosti, dobi, seksualnoj orijentaciji i religijskom uvjerenju na hrvatskom tržištu rada
Glavni cilj ove komponente je prikupljanje kvantitativnih podataka - znanstvenih empirijskih dokaza o opsegu, prirodi i uzrocima diskriminacije u području zapošljavanja u Hrvatskoj. Ova će se aktivnost provoditi u okviru 3 tipa istraživanja: analiza podataka, istraživanje o nezaposlenima te istraživanje o poslodavcima vezano uz obuhvat, prirodu i uzroke diskriminacije.Također će se kroz ovo istraživanje razviti instrumenti prikupljanja podataka kako bi se omogućilo praćenje i analiza tržišnih trendova, te na taj način povećalo razumijevanje o izvorima i posljedicama diskriminacije. Rezultati istraživanja bit će prezentirani na“Okruglom stolu“ u Zagrebu u formi izvještaja koji će se dostaviti svim ključnim dionicima te će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

KOMPONENTA II
Pružanje podrške dionicima na tržištu rada za efikasnije uključivanje antidiskriminacijskih tema u kreiranje politika i aktivnosti na tržištu rada
Kroz ovu aktivnost će se identificirati, prezentirati i raspraviti primjeri dobre prakse u provođenju antidiskriminacijskih mjera na tržištu rada u Europskoj Uniji. Radna skupina će razviti „Priručnik dobre prakse“ za borbu protiv diskriminacije i promicanje raznolikosti na tržištu rada. Priručnik će se sastojati od primjera „dobre prakse“ koje će radna skupina izdvojiti kao najprikladnije za primjenu u Hrvatskoj. U okviru ove aktivnosti će se razviti i Smjernice za promicanje raznolikosti i borbu protiv diskriminacije na tržištu rada. Smjernice će pridonijeti podizanju svijesti o važnosti borbe protiv diskriminacije među svim dionicima u procesu kreiranja politika, strategija i aktivnosti na tržištu rada. Također će dati konkretne preporuke za unapređenje i efikasnije uključivanje principa antidiskriminacijske politike u programiranje i provedbu politika, strategija i aktivnosti tržišta rada.

KOMPONENTA III
Promoviranje raznolikosti među poslodavcima u Hrvatskoj
Unutar ove aktivnosti razvit će se Alati za primjenu antidiskriminacijskih mjera i politike raznolikosti za poslodavce te će se provesti edukacija trenera o njihovoj primjeni. Treneri će educirati poslodavce  o praktičnoj primjeni navedenih Alata. U sklopu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osnovat će se Help desk za pomoć poslodavcima u provedbi načela raznolikosti i antidiskriminacijih mjera koje će služiti kao trajna potpora poslodavcima u provedbi tih mjera.

Predstavljen zbornik IDENTITET LIKE u Požegi


Dvije knjige zbornika IDENTITET LIKE: KORIJENI I RAZVITAK predstavljene su 5. veljače 2010. godine u Županijskoj gospodarskoj komori u Požegi u Vukovarskoj ulici br. 6. O knjigama su govorili prof. dr. sc. Josip FAJDIĆ, predsjednik LZD "Vila Velebita" i suradnik u zborniku, prof. dr. sc.  Vlado ŠAKIĆ, ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, prof. dr. sc. Ante BEŽEN, suradnik u zborniku, prof. dr. sc. Dragutin PAVLIČEVIĆ, recenzent, prof. dr. sc. Ivan ROGIĆ, recenzent i doc. dr. sc. Željko HOLJEVAC, urednik, voditelj Područnog centra Gospić. Voditelj predstavljanja bio je Tomislav RADONIĆ, prof. Knjige na 1418 stranica objavljene su u izdanju Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar - Područni centar Gospić prosinca 2009. godine. - O zborniku: sadržaj knjiga; proslov 

Radio Vallis Aurea o predstavljanju "ličke enciklopedije"

"U organizaciji Instituta za društvene djelatnosti Ivo Pilar iz Zagreba te uz domaćinstvo ličke zavičajne udruge 'Vila Velebita' u petak je u prostoru Hrvatske gospodarske komore u Požegi predstavljen zbornik 'Identitet Like; Korijeni i razvitak'. Na preko 1.400 stranica ovaj zbornik koji je rad više autora donosi cjelovit prikaz Like, njezine povijesti, ljudi, kulture i brojne druge tekstove, izjavio je na promociji Vlado Šakić, ravnatelj instituta Ivo Pilar, dok je urednik zbornika Željko Holjevac, ujedno i profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, izjavio kako on po svom opsegu može biti i 'lička enciklopedija' iako se i takvom projektu ozbiljno razmišlja. O zborniku su još govorili prof. dr. Dragutin Pavličević te njegove kolege Ivan Rogić i Ante Bežan kao i predsjednik požeške 'Vile Velebita' dr. Josip Fajdić koji je govorio u migracijama Ličana iz svog rodnog kraja kroz povijest od 1714. do današnjih dana."
- Vijesti iz Požege: Ličko zavičajno društvo 08.02.2010. u 10:15

Slobodnalika.com: "Knjige koje svaki lički dom mora imati"

"Dvije knjige zbornika IDENTITET LIKE: KORIJENI I RAZVITAK predstavljene su 16. prosinca 2009. godine u Kulturno-informativnom centru u Gospiću. Zbornik radova sadržava autorske priloge napisane na temelju priopćenja podnesenih na istoimenom znanstvenom skupu održanom u Gospiću od 26. do 29. rujna 2007. u organizaciji Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatskog instituta za povijest, Gospićko-senjske biskupije, Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK-a, Državnog arhiva u Gospiću, Gradskog muzeja u Senju i Udruge Ličana “Vila Velebita”, a pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora i supokroviteljstvom Ličko-senjske županije i Grada Gospića..."
- Slobodnalika.com, 08.02.2010. 18:09:42

Pozivnica za predstavljanje zbornika u Požegi

lika-pozega

"Prvo izdanje" zbornika IDENTITET LIKE, Vila Velebita, br. 12(104)/2007. 

 

                                            vila_velebita

 

Objavljen slovensko-hrvatski broj časopisa PILAR


Kao rezultat znanstvene suradnje Slovenske akademije znanosti i umjetnosti i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar iz tiska je izašao zajednički slovensko-hrvatski broj časopisa Pilar. U kontekstu pojačenog zanimanja povjesničara za slovensko-hrvatske odnose tijekom minulih stoljeća, br. 7-8 međunarodnog izadanja časopisa Pilar prvi je pokušaj da se rezultati istraživanja objedine u tematskom broju jedne znanstvene publikacije. Kao osobitost dvobroja ističe se njegova višejezičnost: tekstovi su, naime, objavljeni na materinskim jezicima njihovih autora, ali i na — latinskom. Sadržajno, autori su nastojali prije svega istražiti zajedničku prošlost u doba postojanja Habsburške Monarhije i Kraljevstva/Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. U časopisu je objavljen i izvorni (latinski) tekst i prvi put i hrvatski prijevod glasovite "Riječke spomenice" iz 1915.
 

pilar7-8

Habsburško razdoblje imalo je svoju posebnu dinamiku u razvoju slovensko-hrvatskih odnosa: od „doba zdravica“, u kojima je Ivan Tavčar Slovence proglašavao „planinskim Hrvatima“, preko odgajanja mladih naraštaja Hrvatskoga katoličkog pokreta na „socijalnim tečajevima“ Janeza Evangelista Kreka, pa sve do utemeljenja Hrvatsko-slovenske stranke prava... O tim fenomenima političke suradnje u doba Austro-Ugarske Monarhije govori većina rasprava.

Časopis PILAR
godište IV. (2009.), broj 7(1)-8(2)
INTERNATIONAL EDITION

TEMATSKI BLOK
Hrvatsko-slovenski odnosi na prijelomu 19. i 20. stoljeća
Urednici: Andrej RAHTEN i Zlatko MATIJEVIĆ
Institut društvenih istraživanja Ivo Pilar, Zagreb, 2009.


- Svi brojevi časopisa Pilar
- Sadržaj br. 7-8/2009.
- Riječ urednika uz br. 7-8/2009.

Sadržaj / Vsebina


Riječ urednika / Uredniška beseda

TEMATSKI BLOK / TEMATSKI SKLOP
Hrvatsko-slovenski odnosi na prijelomu 19. i 20. stoljeća / Slovensko-hrvaški odnosi na prelomu 19. in 20. stoletja

RASPRAVE / RAZPRAVE

Stanislav KOCUTAR: Habsburška monarhija in jugoslovansko vprašanje v luči slovenske historiografije
Nataša PODGORŠEK: Državnopravni koncepti slovenskih in hrvaških politikov od marčne revolucije do preloma stoletja
Igor GRDINA: Kultura med Slovenci in Hrvati ter politiko
Stjepan MATKOVIĆ: Ivan Šusteršič i hrvatski političari
Feliks J. BISTER: Hrvaško-slovensko sodelovanje v dunajskem parlamentu na predvečer prve svetovne vojne
Jure KRIŠTO: Od slavenstva do jugoslavenstva: suradnja hrvatskih i slovenskih krugova u Katoličkom pokretu
Andrej RAHTEN: Avstromarksistični pogledi na jugoslovansko vprašanje
Katja PERŠAK: Anton Korošec in slovensko-hrvaška nasprotja v Prekmurju
Zlatko MATIJEVIĆ: Providencijalna politika: Hrvatski katolički pokret i politika (1903.—1929.)

PRILOZI / PRILOGE

France Prešeren (Neža Zajc)
Ivo PILAR: „O stogodišnjici rogjenja dra Franceta Prešerna“
Dr. Petar Rogulja — hrvatski katolički senior i učenik dr. Janeza E. Kreka (Jure Krišto)
Petar ROGULJA: Dr Janez E. Krek

GRADIVO / GRADIVO

Tomislav MRKONJIĆ, Jadranka NERALIĆ i Zlatko MATIJEVIĆ: Riječka spomenica (1915.)
Riječka spomenica. Latinski koncept (minuta)
Riječka spomenica. Hrvatski prijevod

OSVRT S POVODOM / POGLED Z RAZLOGOM

Tomislav JONJIĆ: Hrvatska i blaženi Alojzije Stepinac u očima stranaca

OCJENE I PRIKAZI / OCENE IN PREDSTAVITVE

Dnevnički zapisi Luke Perinića, Zagreb, 2009. (J. Krišto)
A. Rahten, Izidor Cankar: diplomat dveh Jugoslavij, Ljubljana - Mengeš, 2009. (M. Klemenčič)

IN MEMORIAM

Srećko Lipovčan (1942.—2009.)Riječ urednika

Zamisao o zajedničkom slovensko-hrvatskom broju časopisa PILAR rodila se u intelektualnom krugu koji je predvodio danas nažalost pokojni dr. sc. Srečko Lipovčan. U živom su nam sjećanju naši poticajni razgovori o sadržaju posebnoga broja časopisa u kojem bismo iznijeli neke nove poglede na dio zajedničke nam prošlosti. Iako je posljednjih godina zanimanje povjesničara, osobito iz Slovenije, za slovensko-hrvatske odnose tijekom minulih stoljeća pojačano, ovaj je dvobroj našega časopisa prvi pokušaj da se rezultati istraživanja objedine u tematskom broju jedne znanstvene publikacije. Ujedno to je prvi konkretan rezultat sporazuma o suradnji između Znanstvenoistraživačkog centra Slovenske akademije znanosti i umjetnosti (ZRC SAZU) i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, potpisanog 1. lipnja 2007. u Ljubljani. Njegujući znanstvenu suradnju dviju država, ZRC SAZU je iduće 2008. sklopio partnerstvo i s Hrvatskim institutom za povijest u Zagrebu. Stoga nije čudno što većina autora u ovome broju časopisa dolazi iz spomenutih institucija.
Sadržajno, autori su nastojali prije svega istražiti zajedničku prošlost u doba postojanja Habsburške Monarhije i Kraljevstva/Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Habsburško razdoblje, koje je trajalo sve do sloma Monarhije nakon završetka Prvoga svjetskog rata (1918.), imalo je svoju posebnu dinamiku u razvoju slovensko-hrvatskih odnosa: od „doba zdravica“, u kojima je Ivan Tavčar Slovence proglašavao „planinskim Hrvatima“, preko odgajanja mladih naraštaja Hrvatskoga katoličkog pokreta na „socijalnim tečajevima“ Janeza Evangelista Kreka, pa sve do utemeljenja Hrvatsko-slovenske stranke prava, predvođene Ivanom Šusteršičem i Milom Starčevićem. O tim fenomenima političke suradnje u doba Austro-Ugarske Monarhije govori većina rasprava. No, „doba savezništva“ dvaju naroda nije preživjelo promjenu državnopravnog okvira. Nakon nastanka Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca napuštali su se stari i tražili novi politički partneri, pri čemu se uvijek iznova spominje uloga Antona Korošca. Proturječnosti hrvatsko-slovenskih odnosa u prvoj južnoslavenskoj državnoj zajednici također su tema nekih ovdje objavljenih rasprava.
Kao osobitost ovoga hrvatsko-slovenskoga dvobroja ističemo njegovu višejezičnost. Naime sve tekstove objavljujemo na materinskim jezicima njihovih autora, ali i na — latinskom.
U PRILOZIMA donosimo Pilarov članak o pjesniku Francu Prešernu i Roguljin tekst o J. E. Kreku. U rubrici GRADIVO objavljujemo izvorni (latinski) tekst, ali prvi put i hrvatski prijevod, glasovite „Riječke spomenice“ iz 1915. godine, na čije je tumačenje potrošeno mnogo crnila u slovenskoj i hrvatskoj historiografiji. Kao i dosad, donosimo prikaze, ocjene i osvrte na novija historiografska i publicistička izdanja.
Nadamo se da je slovensko-hrvatski dvobroj časopisa PILAR tek prvi korak u realizaciji sličnih međunarodnih znanstvenih projekata.

U Ljubljani i Zagrebu, rujna 2009.

Andrej Rahten
Zlatko Matijević

Znanstvenici s Instituta Ivo Pilar na prijemu kod gradonačelnika Dubrovnika


Gradonačelnik Grada Dubrovnika Andro Vlahušić primio je 19. veljače predstavnike Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i to ravnatelja Instituta Vladu Šakića, predsjednika upravnog vijeća Nevija Šetića, voditelja područnog centra u Dubrovniku Vinicija Lupisa i stalnog suradnika Slobodana Langa.

pc-dubrovnik Službene stranice Grada Dubrovnika objavile vijest  o prijemu znanstvenika Instituta Ivo Pilar kod gradonačelnika Andre Vlahušića 19. veljače 2010. - www.dubrovnik.hr


Tema razgovora bila je djelovanje i razvoj područnog centra Instituta Ivo Pilar u Dubrovniku čija je namjena, osim regionalnih i nacionalnih istraživanja i „pogled prema svijetu“, kako je istaknuo profesor Šakić. Namjera Instituta je proširiti djelovanje područnog centra u kojem trenutačno radi dvoje ljudi. Gradonačelnik im je obećao pomoći u opremanju prostora kako bi se mladi dubrovački znanstvenici mogli zaposliti i znanstveno djelovati u Dubrovniku. Zauzvrat, Institut je Gradu ponudio suradnju pri trima projektima - izradi pravilnika za postavljanje spomen-ploča, obilježavanju 300. godišnjice katedrale te izradi dubrovačkog povijesnog atlasa. Gradonačelnik je naglasio potrebu integralnog povezivanja Sveučilišta, HAZU-a, Državnog arhiva i Instituta Ivo Pilar kao ključnih znanstvenih ustanova u gradu Dubrovniku. Time bi Grad Dubrovnik postao regionalni centar za društvene i humanističke znanosti. Uloga društvenih znanstvenika u Dubrovniku je da svijetu prenesu poruku kako ljepota ovog grada nije plod slučajnosti, nego slobodnog i kreativnog duha hrvatskog čovjeka, istaknuo je gradonačelnik. Gospodin Lang podsjetio je na ideju o uspostavljanju međunarodnog znanstvenog centra za prevenciju genocida u Dubrovniku, a gradonačelnik na to kako bi u tom smislu Croatia Summit mogao prerasti u stalnu instituciju od europskog i regionalnog značaja, u čemu bi Institut trebao igrati važnu ulogu. Problem Dubrovnika je to što u njega dolaze brojni međunarodni uglednici, a nema ih se na koga uputiti. Grad Dubrovnik stavit će Institutu na raspolaganje sve vlastite resurse da pokušaju promijeniti takvo stanje. Gospoda Šetić i Šakić pozdravili su gradonačelnikov stav i objeručke prihvatili ponudu istaknuvši kako je Institut sa svojih 120 znanstvenika spreman odmah početi s radom na ostvarenju tog cilja.

- Dubrovnik.hr - Službene stranice Grada Dubrovnika, 19. siječnja 2010.

Mons. Marin Srakić posjetio Područni centar Instituta Pilar u Vukovaru


U sklopu kanonske vizitacije župe sv. Filipa i Jakova apostola u Vukovaru, nadbiskup i metropolita Đakovačko-osječke nadbiskupije, mons. dr. sc. Marin Srakić sa suradnicima je 25. veljače 2010. posjetio Područni centar Instituta Ivo Pilar u Vukovaru.

sam_0435 sam_0438

Tom prigodom nadbiskupa je kroz kraću prezentaciju i izložbu institutskih izdanja, voditelj centra dr. sc. Dražen Živić upoznao s nastankom i radom Instituta Pilar te osobito s razlozima osnivanja i djelatnostima vukovarskog Područnog centra.
Nadbiskup je izrazio zadovoljstvo radom Instituta te ukazao na brojne mogućnosti daljnje suradnje. Osobito je naglasio vrijednost naših publikacija kao i potrebu da se što više objavljuje na engleskom jeziku te distribuira po svijetu. Istaknuo je i značenje našeg znanstveno-stručnog skupa "Vukovar 91.".
U nadbiskupovoj su pratnji bili i fra Gordan Propadalo, gvardijan Franjevačkog samostana u Vukovaru te fra Ivica Jagodić, župnik župe sv. Filipa i Jakova apostola u Vukovaru.

- Znanstveno-stručni skup Vukovar 91. - osamnaest godina poslije
- Program skupa Vukovarska bitka - bitka za Hrvatsku
- Zbornik Demografski kontekst i sociokulturne posljedice Hrvatskoga domovinskog rata

Sporazum o suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice i Instituta Ivo Pilar


Dan Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu svečano je obilježen 22. veljače 2010. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

nsk-pilar

Na svečanosti je potpisan Sporazum o suradnji između Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar te Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Sporazum su potpisali ravnatelji prof. dr. sc. Tihomil Maštrović i prof. dr. sc. Vlado Šakić te dekan prof. dr. sc. Damir Boras.

- Svečano obilježen Dan Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro