Naslovnica SiteMap

matematika-ljudskog-zivota
pravo-na-sada


hr-excellence
Knjižnica instituta-katalog
knjiznica-twitter

Objavljen 21. broj časopisa PILAR


Iz tiska je izašao 21. broj Časopisa za društvene i humanističke studije PILAR. Uz rasprave Daniela Patafte, Tomislava Jonjića i Domagoja Čička broj donosi osvrte, priloge i prikaze Ivana Rogića, Vlatke Dugački, Tomasza Pudłockog, Ljiljane Dobrovšak, Nevena Kovačeva i Zlatka Matijevića

P-21 nasl PILAR - Časopis za društvene i humanističke studije
Godište XI. (2016.), broj 21(1)
Glavna urednica: Ivana ŽEBEC ŠILJ
Zamjenik glavne urednice: Ivan HRSTIĆ
Tajnica uredništva: Arijana KOLAK BOŠNJAK
O časopisu
Svi brojevi Časopisa Pilar
Sadržaj br. 21/2016.Sadržaj br. 21/2016.


Omot | Impresum | Sadržaj

Riječ glavne urednice

RASPRAVE

Daniel PATAFTA: Hrvatski liberalni tisak o reformnom pokretu dijela katoličkog nižeg klera (1918.-1923.)
Tomislav JONJIĆ: Ivo Pilar prema rasnom učenju i eugenici
Domagoj ČIČKO: Socioekonomski razvoj trgovišta Krapina i položaj njegovih stanovnika u XVII. stoljeću temeljem "Krapinskih zapisnika"

OSVRTI S POVODOM

Ivan ROGIĆ: Ivo Pilar i pitanja o modernizaciji hrvatskog društva

PRILOZI

Bibliografija časopisa Pilar 2006.-2015. (Vlatka Dugački)

OCJENE I PRIKAZI

Krakov Zagrebu. Album posvećen stradalnicima potresa 1880. godine / Kraków Zagrzebiowi. Album pos´wie˛cony ofiarom trze˛sienia ziemi z 1880 roku, ed. by Maciej Czerwin‘ski, Magdalena Najbar-Agičić, publ. by Srednja Europa, Zagreb 2011, 161 pages (T. Pudl´ocki)
Tematski broj Luciusa, časopisa studenata povijesti Hrvatskih studija posvećen povijesti nacionalnih manjina u Hrvatskoj, Zagreb, 2015. (Lj. Dobrošak)
Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu, god. XLIX (2016), br. 3-4, 144 str. (N. Kovačev)

OBLJETNICE

Zlatko MATIJEVIĆ: Deset godina časopisa Pilar: kronologija — ljudi — teme

KRONIKA

Otkrivanje spomen ploče Ivi Pilaru
Kolokvij Četiri lika Ive Pilara

Nova izdanja Instituta Ivo Pilar
Upute suradnicima


>>> Puni tekst časopisa PILAR, br. 21/2016.

>>> Časopis Pilar na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi
Sretan Uskrs!

Znanstvenicima i djelatnicima Instituta,
suradnicima i prijateljima
želimo sretan i blagoslovljen Uskrs!


Uskrs 2014 

 

2014.

124. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA


Iz tiska je izašao 124. netematski broj časopisa Društvena istraživanja. Broj donosi 5 izvornih znanstvenih radova, 2 prethodna priopćenja i 2 prikaza. Autori izvornih znanstveni radova su: Maja Ćukušić, Željko Garača, Mario Jadrić, Tena Velki, Gordana Kuterovac Jagodić, Morana Koludrović, Ina Reić Ercegovac, Katarina Bačić, Jelena Šišinački, Uroš Pinterič i Viera Žúborová

 

di 124

Sadržaj 124. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA "DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA" Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC Izvršna urednica: Gabrijela SABOL Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

124. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
124. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
O časopisu Društvena istraživanja

 
 

Sadržaj 124. broja

Impresum / Sadržaj - Contents

Ana Perišić: Multivarijatna klasifikacija jedinica lokalne i regionalne samouprave prema socioekonomskoj razvijenosti
Maja Ćukušić, Željko Garača, Mario Jadrić: Odrednice i pokazatelji uspješnosti visokih učilišta u Hrvatskoj
Tena Velki, Gordana Kuterovac Jagodić: Different Measurement Approaches as Sources of Differences in Data on the Prevalence of Peer Violence
Morana Koludrović, Ina Reić Ercegovac: Uloga razredno-nastavnog ozračja u objašnjenju ciljnih orijentacija učenika
Ajana Löw Stanić: Predrasuda i prikazivanje Roma u medijima: može li jedna televizijska emisija povećati međugrupnu toleranciju?
Katarina Bačić, Jelena Šišinački: Croatia's Potential for Polycentric Development
Uroš Pinterič, Viera Žúborová: Party Arenas in Slovenia and Slovakia

PRIKAZI

Stanislas Dehaene: ČITANJE U MOZGU. Znanost i evolucija ljudskog izuma (Snježana Kovačević)
Mladen Labus: KULTURA I DRUŠTVO: onto-antropološka i sociološka perspektiva (Esad Ćimić)

Upute suradnicima / Instructions for contributors
Nova izdanja

 

>>> 124. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> 124. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> O časopisu DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

 

Institutu Ivo Pilar priznanje HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Pilar HR logo Potpisivanjem Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača Institut društvenih znanosti Ivo Pilar priključio se projektu Human Resources Strategy for Researches te je po izvršenju propisanih koraka od Europske komisije dobio logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potvrdu o implementaciji projektnog sustava vrijednosti. - Dokumenti


EU-Povelja-istrazivaci

- Strategija ljudskih resursa za istraživače / The Human Resources Strategy for Researchers ( HRS4R )
- Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača
The European Charter for Researchers & the Code of Conduct for their Recruitment
HRS4R Acknowledged Institutions

 

Hodogram aktivnosti vezano uz Europsku povelju za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Europska je komisija 2005. godine usvojila europsku Povelju za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača. Cilj je tih dvaju dokumenata stvaranje privlačnog, otvorenog i održivog europskog tržišta rada za istraživače kroz kontinuirano unaprjeđivanje odnosa između istraživača, poslodavaca i osiguravatelja sredstava.

Potpisivanjem Povelje i Kodeksa 30. travnja 2010. godine, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar se priključuje projektu "Human Resources Strategy for Researches", kako bi po izvršenju propisanih koraka od Europske komisije dobio logo "HR Excellence in Researches", kao potvrdu o implementaciji projektnog sustava vrijednosti.

Projekt je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar proveden u sljedećim fazama:

1. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb potpisao je Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača 30. travnja 2010. godine.

2. Na temelju zaključka 2. sjednice Upravnog vijeća Instituta Pilar od 18. prosinca 2012. godine i potpisane Deklaracije o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača, 14. siječnja 2013. godine donijeta je Odluka o osnivanju Povjerenstva za izradu Upitnika, Strategije ljudskih resursa za istraživače i Akcijskog plana u svrhu dobivanja priznanja Europske komisije, u sastavu: Ida Čubelić, predsjednica, dr. sc. Ivan Balabanić, dr. sc. Danijel Vojak, Asja Valjevac (Pravna služba) i Blaženka Markeš (Ured ravnatelja).

3. Zadaća Povjerenstva je bila, temeljem potpisane Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača, ugraditi načela Povelje i Kodeksa u legislativu Instituta Pilar, što podrazumijeva: izradu upitnika kojim se ispituje koliko su prema zaposlenicima institucijske prakse u skladu s načelima Povelje; izradu Strategije ljudskih resursa za istraživače; izradu Akcijskog plana. Povjerenstvo je izradilo navedene dokumente u suradnji s članicom Upravnog vijeća Instituta Pilar doc. dr. sc. Karin Doolan sa Sveučilišta u Zadru, te u konzultaciji s Upravom Instituta Pilar.

4. Tijekom siječnja i veljače 2013. godine Povjerenstvo je pripremilo pisanu verziju Upitnika o evaluaciji kvalitete u istraživačkom radu i prilagodilo Upitnik nacionalnom i institucijskom zakonodavstvu. Upitnik je stavljen na web stranice Instituta Pilar te je istraživanje provedeno u razdoblju od 20. do 27. veljače 2013. godine. Metoda i tehnika istraživanja: on-line anketa putem web servisa limesurvey.srce.hr. Poveznica na upitnik poslana je na mail adrese svih zaposlenika Instituta – 107 zaposlenika.

5. Cilj istraživanja je bio utvrditi postojeću razinu implementacije načela Kodeksa i Povelje u Institutu Pilar. Instrument korišten u istraživanju: standardni upitnik predložen od strane EURAXESS-a. Upitnik je prilagođen institutskim obrascima rada u Hrvatskoj. Instrument je sadržavao četiri dimenzije (skupine) pitanja vezanih uz rad u Institutu definirane kroz sljedeće nazive: 1.) Sadržaj i transparentnost natječaja (poziva, oglasa); odabir i metoda za evaluaciju kandidata, 2.) Stabilnost i trajnost zaposlenja, 3.) Priznavanje profesije; nediskriminacija; istraživačka okolina, 4.) Profesionalni razvoj; planovi za usavršavanje i mobilnost; mentorstvo (supervizija); poučavanje.
Upitnik je ispunilo 52,3% od ukupnog broja zaposlenika.

6. U vremenu od ožujka do studenoga 2013. godine prema dobivenim podacima pristupilo se analizi. Objedinjavanjem podataka prikupljenih Upitnikom, kompletiran je Obrazac Strategije ljudskih resursa za istraživače, o kojem se u nekoliko navrata vodila rasprava na Znanstvenom vijeću Instituta Pilar, kao i na sjednicama Upravnog vijeća Instituta Pilar.

7. Na osnovi napravljene Strategije ljudskih resursa za istraživače kroz primjenu Povelje i Kodeksa definiran je i Akcijski plan u kojem su navedeni konkretni koraci.

8. U lipnju 2014. godine Upravno vijeće Instituta Pilar je usvojilo Strategiju ljudskih resursa za istraživače kroz primjenu Povelje i Kodeksa te Akcijski plan.

9. Do listopada 2014. godina Strategija i Akcijski plan prevedeni su na engleski jezik te se upućuju Europskoj komisiji radi dobivanja loga "HR Excellence in Research".

10. U srpnju 2015. godine Europska komisija dodijelila je Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH za uspješno sastavljanje Strategije ljudskih resursa za istraživače kroz primjenu Povelje i Kodeksa.

 
Dokumenti

- Hodogram aktivnosti | Work Plan of Activities
- Strategija ljudskih resursa za istraživače | A Human Resources Strategy for Researchers
- Akcijski plan | Action Plan>>> Institute of Social Sciences Ivo Pilar: HR EXCELLENCE IN RESEARCH


126. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA


Iz tiska je izašao 126. tematski broj časopisa Društvena istraživanja  „Suvremeni izazovi psihologije rada i organizacijske psihologije / Contemporary Challenges in Work and Organisational Psychology” koji je uredio Zoran Sušanj. Broj donosi 7 izvornih znanstvenih radova i 2 prikaza. Autori izvornih znanstveni radova su: Branimir Šverko, Zvonimir Galić, Nele De Cuyper, Hans De Witte, Magnus Sverke, Johnny Hellgren, Katharina Näswall, Darja Maslić Seršić, Jasmina Tomas, Ana Jakopec, Zoran Sušanj, Helena Gjurić, Ana Šimunić, Ljiljana Gregov, Helena Nemec Rudež, Gorazd Sedmak, Ksenija Vodeb, Štefan Bojnec i Luka Marinović

DI 126 nasl s

Sadržaj 126. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA "DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA" Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC Izvršna urednica: Gabrijela SABOL Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

126. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
126. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
O časopisu Društvena istraživanja

 
 

Sadržaj 126. broja

Impresum / Sadržaj - Contents

Zoran Sušanj: Uz temu (hr/eng)
Branimir Šverko, Zvonimir Galić: The Perceived Quality of Working Life in Croatia and the European Union
Nele De Cuyper, Hans De Witte, Magnus Sverke, Johnny Hellgren, Katharina Näswall: Felt Job Insecurity and Union Membership: The Case of Temporary Workers
Darja Maslić Seršić, Jasmina Tomas: The Role of Dispositional Employability in Determining Individual Differences in Career Success
Ana Jakopec, Zoran Sušanj: Effects of (Mis)Alignment Between Supervisory and Organizational Justice

STUDIJE

Helena Gjurić, Ana Šimunić, Ljiljana Gregov: Konflikt radne i obiteljske uloge kod zaposlenih bračnih drugova: važnost usklađenosti stava prema bračnim ulogama
Helena Nemec Rudež, Gorazd Sedmak, Ksenija Vodeb, Štefan Bojnec: Season-Oriented Destination Positioning for Visitors in the Mediterranean
Luka Marinović: Ispitivanje odnosa percepcije kvalitete kolegija, nekih aspekata motivacije te studentskoga dostignuća i zadovoljstva

PRIKAZI

Valentina Gentile, From Identity-Conflicts to Civil Society: Restoring Human Dignity and Pluralism in Deeply Divided Society (Jasmin Hasić)
Dragoljub B. Đorđević, Kafanologija (Željko Pavić)

Upute suradnicima / Instructions for contributors
Nova izdanja


>>> 126. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> 126. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi


>>> O časopisu DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA127. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA


Iz tiska je izašao 127. netematski broj časopisa Društvena istraživanja. Broj donosi 4 izvorna znanstvena rada, 3 pregledna rada i 4 prikaza. Autori izvornih znanstveni radova su: Dubravka Jurlina Alibegović, Sunčana Slijepčević, Ana Babić Čikeš, Vesna Buško, Ivanka Živčić-Bećirević, Sanja Smojver-Ažić, Tamara Martinac Dorčić i Andreja Bubić

DI 127 nasl

Sadržaj 127. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA "DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA" Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC Izvršna urednica: Gabrijela SABOL Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

127. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
127. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
O časopisu Društvena istraživanja

 
 

Sadržaj 127. broja

Impresum / Sadržaj - Contents

Dubravka Jurlina Alibegović, Sunčana Slijepčević: Assessment of Drug-Related Public Expenditures in Croatia
Ana Babić Čikeš, Vesna Buško: Emocionalna inteligencija u ranoj adolescenciji: korelati sposobnosti upravljanja emocijama i predikcija školskog uspjeha
Ivanka Živčić-Bećirević, Sanja Smojver-Ažić, Tamara Martinac Dorčić: Odrednice odugovlačenja u akademskom kontekstu
Andreja Bubić: The Role of Perfectionism and Emotional Regulation in Explaining Decision-Making Styles
Krešimir Peračković, Nenad Pokos: U starom društvu – Neki sociodemografski aspekti starenja u Hrvatskoj
Dalia Matijević: Hösleovo povećalo: modeliranje ekološke budućnosti ljudskoga društva
Ksenija Vuković: Počeci poduzetništva žena u znanstvenim i književnim djelima hrvatskih autora

PRIKAZI

Romani Studies (Danijel Vojak)
Darko Polšek, Kosta Bovan: UVOD U BIHEVIORALNU EKONOMIJU (Mihovil Lukić)
Jelka Vince Pallua: ZAGONETKA VIRDŽINE. Etnološka i kulturno-antropološka studija (Lada Čale Feldman)
Pere Sikavica, Tihomir Hunjak, Nina Begičević Ređep, Tomislav Hernaus: POSLOVNO ODLUČIVANJE (Krešimir Peračković)

Upute suradnicima / Instructions for contributors
Nova izdanja


>>> 127. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> 127. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> O časopisu DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA
DAN INSTITUTA 2015. U PULI

 

Dan Instituta ove je godine na njegovu 24. obljetnicu svečano i radno obilježen u Puli 26. i 27. studenog 2015. U prostorijama Područnog centra Pula, uz prigodni domjenak i kroz neformalne razgovore s djelatnicima Centra, djelatnici Instituta iz Zagreba i kolegica Bušljeta Tonković iz Područnog centra Gospić pobliže su se upoznali s djelovanjem Centra...

Dan2015 1s Dan2015 2s Dan2015 3s
Dan2015 0s


Dan Instituta na njegovu 24. obljetnicu svečano i radno obilježen je u Puli 26. i 27. studenog 2015.

Slijedio je prijam kod zamjenice pulskog gradonačelnika gospođe Elene Puh Belci (gradonačelnik se ispričao zbog nepredviđenih obveza). Zamjenica gradonačelnika istaknula je obrazovanje kao jednu od važnijih karika u radu Grada Pule te se pohvalno izrazila o Institutu Pilar kao ustanovi koja znanstvenicima i s istarskoga područja pruža potporu u znanstvenom radu. Ravnatelj Instituta prof. dr. Vlado Šakić zahvalio je na riječima dobrodošlice, istaknuo znanstvenoistraživačku orijentaciju Instituta i predložio neke nove oblike suradnje Grada i Instituta.

Voditelj pulskog Centra dr. sc. Stipan Trogrlić ukratko je predstavio rad Centra i izrazio nadu da će susret biti poticaj za konkretniju i plodniju suradnju. Dan je završio večerom u poznatom restoranu Fra Kat u Premanturi. Petak 27. studenog protekao je u posjetu Povijesnom i pomorskom muzeju Istre gdje je ravnatelj Muzeja proveo posjetitelje kroz postav i upoznao ih s osnovnom djelatnošću ustanove.


>>> PODRUČNI CENTAR PULA

133. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA


Iz tiska je izašao 133. netematski broj časopisa Društvena istraživanja (3/2016). Broj donosi 5 izvornih znanstvenih radova, 1 pregledni rad i 4 prikaza. Autori izvornih znanstveni radova su: Nebojša Stojčić, Marija Bečić, Perica Vojinić, Krešimir Krolo, Sven Marcelić, Željka Tonković, Martina Knežević, Dino Krupić, Sandra Šućurović, Ana Slišković, Irena Burić, Ivana Knežević, Barbara Kalebić Maglica i Anja Vuković

di133 nasl

Sadržaj 133. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA "DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA" Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC Izvršna urednica: Gabrijela SABOL Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

133. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
133. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
O časopisu Društvena istraživanja


 
Sadržaj 133. broja

Impresum | Sadržaj - Contents

Nebojša Stojčić, Marija Bečić, Perica Vojinić: The Impact of Migration Movements on Innovation Activities in Croatian Counties
Edo Rajh, Jelena Budak, Ivan-Damir Anić: Hofstede's Culture Value Survey in Croatia: Examining Regional Differences
Krešimir Krolo, Sven Marcelić, Željka Tonković: Roditeljski kulturni kapital kao odrednica kulturnih preferencija mladih
Martina Knežević, Dino Krupić, Sandra Šućurović: Coping Strategies in War Veterans 20 Years After the Exposure to Extreme Stress
Ana Slišković, Irena Burić, Ivana Knežević: Zadovoljstvo poslom i sagorijevanje na poslu kod učitelja: važnost podrške ravnatelja i radne motivacije
Barbara Kalebić Maglica, Anja Vuković: Autoritarnost kao medijator efekta osobina ličnosti na predrasude studenata prema homoseksualnim osobama

PRIKAZI

Anat Stavans, Charlotte Hoffmann: Multilingualism (Iva Ivanković)
Lynn Davidman: Becoming Un-Orthodox. Stories of Ex-Hasidic Jews (Gabi Abramac)
Hrvoje Špehar (ur.): Europski sekularni identiteti. Zbornik radova Jean Monnet modula Sekularna Europa: europski sekularni identiteti (Ivan Bedeniković)
Richard Susskind, Daniel Susskind: The Futures of the Professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts (Jadranka Švarc)

Upute suradnicima | Instructions for contributors
Nova izdanja Instituta Ivo Pilar>>> 133. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> 133. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> O časopisu DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA
135. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA


Iz tiska je izašao 135. netematski broj časopisa Društvena istraživanja (1/2017). Broj donosi 5 izvornih znanstvenih i 1 pregledni rad te 2 prikaza. Autori izvornih znanstveni radova su: Martina Knežević, Dino Krupić, Sandra Šućurović, Ivana Bendra, Iva Černja, Toni Babarović, Iva Šverko, Lucija Vejmelka, Nives Strabić, Marija Jazvo, Geran-Marko Miletić, Krešimir Peračković i Marica Marinović Golubić

DI 135 nasl

Sadržaj 135. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA "DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA" Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC Izvršna urednica: Gabrijela SABOL Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

135. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
135. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
O časopisu Društvena istraživanja


 

Sadržaj 135. broja


Impresum | Sadržaj - Contents

Martina Knežević , Dino Krupić, Sandra Šućurović: Emotional Competence and Combat-Related PTSD Symptoms in Croatian Homeland War Veterans
Ivana Bendra: Uloga religioznosti tijekom kriznih društvenih situacija. Primjer Domovinskoga rata u Vukovaru
Iva Černja, Toni Babarović, Iva Šverko: Mogu li diferenciranost i konzistentnost interesa biti pokazatelji profesionalne zrelosti osnovnoškolaca?
Lucija Vejmelka, Nives Strabić, Marija Jazvo: Online aktivnosti i rizična ponašanja adolescenata u virtualnom okruženju
Geran-Marko Miletić, Krešimir Peračković, Marica Marinović Golubić: Socio-Spatial Patterns of the Contemporary Second Home Phenomenon in Croatia
Nataša Žunić Kovačević, Stjepan Gadžo: Porezna amnestija kao instrument porezne politike

PRIKAZI

Vesna Buljubašić-Kuzmanović: Socijalna kultura škole i nastave (Senka Gazibara)
Zlatko Matijević: Između sna i jave. Rasprave o hrvatskoj političkoj povijesti 20. stoljeća (Velimir Veselinović)

Upute suradnicima | Instructions for contributors
Nova izdanja Instituta Ivo Pilar


>>> 135. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> 135. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> O časopisu DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

 

137. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA


Iz tiska je izašao 137. netematski broj časopisa Društvena istraživanja (3/2017). Broj donosi 3 izvorna znanstvena i 2 pregledna rada te 4 prikaza. Autori izvornih znanstveni radova su: Andriana Benčić, Nicholas Wise, Tomislav Pavlović, Tena Benaković, Marija Prpa i Anja Wertag. - Sadržaj broja

DI 137 nasl

Sadržaj 137. broja

UREDNIŠTVO ČASOPISA "DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA" Glavna i odgovorna urednica: Renata FRANC Izvršna urednica: Gabrijela SABOL Urednica-novakinja: Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ Uredništvo: Andreja BRAJŠA-ŽGANEC, Ljiljana DOBROVŠAK, Goran MILAS, Anka MIŠETIĆ, Nenad POKOS, Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ, Maja ŠTAMBUK, svi iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska); Hans-Peter BLOSSFELD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Njemačka), Alex HASLAM, University of Exeter (Velika Britanija), David PICARD, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Andreas ZICK, Universität Bielefeld (Njemačka)

137. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
- 137. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi 
O časopisu Društvena istraživanja


 

Sadržaj 137. broja


Impresum | Sadržaj - Contents

Berto Šalaj, Marijana Grbeša: Što je populizam i kako ga istraživati?
Andriana Benčić: Osobna sjećanja sudionika i sudionica Domovinskog rata
Nicholas Wise: Interpreting Media Content Post-Conflict: Communications of 'Travel' and 'Bosnia and Herzegovina' in U.S. Newspapers, 20 Years Post-Dayton
Marina Štambuk: Što roditelji djeci govore i na koji način prenose poruke o etničkoj pripadnosti?
Tomislav Pavlović, Tena Benaković, Marija Prpa, Anja Wertag: Povezanost glazbenih preferencija s osobnim vrijednostima te crtama ličnosti

PRIKAZI

Andreas Hadjar, Christiane Gross, ur.: EDUCATION SYSTEMS AND INEQUALITIES. International Comparisons (Darko Samardžić)
Inga Tomić-Koludrović: POMAK PREMA MODERNOSTI. Žene u Hrvatskoj u razdoblju zrele modernosti (Lyn Šikić-Mićanović)
Peter Carruthers: THE CENTERED MIND: WHAT THE SCIENCE OF WORKING MEMORY SHOWS US ABOUT THE NATURE OF HUMAN THOUGHT (Ana Čelik)
NASLJEĐA TOTALITARIZAMA U SUVREMENOM DRUŠTVU – Međunarodna znanstvena konferencija Identiteti – kulture – jezici (Gordan Struić)

Upute suradnicima | Instructions for contributors
Nova izdanja Instituta Ivo Pilar


>>> 137. broj časopisa na portalu HRČAK: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> 137. broj časopisa na portalu PILAR: Sadržaj, sažeci, ključne riječi i puni tekstovi

>>> O časopisu DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

 

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar © 2008-2016 | Impressum | Izrada web stranica: Vega Intro