Naslovna / Zaposlenici / Zaposlenici Instituta Ivo Pilar

Zaposlenici Instituta Ivo Pilar

U Institutu je zaposlen ukupno 91 djelatnik (Zagreb i 7 područnih centara): 66 doktora znanosti, 3 magistra, 3 stručna savjetnika u znanosti, 3 stručna suradnika u znanosti i 4 novaka s visokom stručnom spremom iz znanstvenih polja sociologije, psihologije, povijesti, filozofije, demografije, antropologije, etnologije, ekonomije, kliničkih medicinskih znanosti, politologije, prava, teologije, znanosti o književnosti i interdisciplinarnih područja znanosti te 14 djelatnika administrativnih, stručnih i tehničkih službi.
Od 77 znanstvenika Instituta prema zvanjima 13 znanstvenih savjetnika je u trajnom zvanju, 12 je znanstvenih savjetnika, 19 viših znanstvenih suradnika, 17 znanstvenih suradnika, 4 poslijedoktornada, 4 znanstvena asistenata, 3 stručna savjetnika u znanosti i 3 stručna suradnika u znanosti. – Stanje: 14. ožujka 2018.

 

Administrativno sjedište ZagrebPodručni centar SplitPodručni centar OsijekPodručni centar VukovarPodručni centar PulaPodručni centar GospićPodručni centar DubrovnikPodručni centar Varaždin

 

Administrativno sjedište Zagreb
10000 Zagreb, Marulićev trg 19
ravnatelj Instituta: dr. sc. Vlado Šakić
pomoćnica ravnatelja: dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Altić, Mirela Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
2. Babarović,Toni Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
3. Brajša Žganec, Andreja Dr. sc. Znanstvena savjetnica
4. Brkljačić, Tihana Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
5. Burušić, Josip Dr. sc. Znanstveni savjetnik
6. Cavrić, Rosa SSS Spremačica
7. Crljen, Mirela VSS Voditeljica računovodstvene službe
8. Čengić, Drago Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
9. Čolić, Snježana Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
10. Dević, Ivan Dr. sc. Viši asistent
11. Didak, Iva VSS Stručna suradnica pravne službe
12. Dobrovšak, Ljiljana Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
13. Ferić, Ivana  Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
14. Franc, Renata Dr. sc. Znanstvena savjetnica
15. Gabelica, Mislav Dr. sc. Znanstveni suradnik
16. Geiger Zeman, Marija Dr. sc. Znanstvena savjetnica
17. Glavak Tkalić, Renata Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
18. Hrstić, Ivan Dr. sc. Znanstveni suradnik
19. Jagić, Sonja VŠS Računovodstvena referentica
20. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
21. Krnić, Rašeljka Dr. sc. Znanstvena suradnica
22. Lučić, Lana VSS Asistentica
23. Majetić, Filip Dr. sc. Znanstveni suradnik
24. Mandić, Maja Dr. sc. Znanstvena suradnica
25. Manea Grgin, Castilia Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
26. Marinić, Marko Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
27. Marinović Golubić, Marica Dr. sc. Znanstvena suradnica
28. Markeš, Blaženka SSS Tajnica ravnatelja
29. Markešić, Ivan Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
30. Mihaljević, Vine Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
31. Mikloušić, Igor Dr. sc. Viši asistent
32. Milas, Goran Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
33. Miletić, Geran Marko Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
34. Mlačić, Boris Dr. sc. Znanstveni savjetnik
35. Mustapić, Marko Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
36. Paić Jurinić, Mirjana VSS Voditeljica nakladničke službe
37. Peračković, Krešimir Dr. sc. Znanstveni savjetnik
38. Perasović, Benjamin Dr. sc. Znanstveni savjetnik
39. Perković, Juraj Dr. sc. Znanstveni suradnik
40. Plenković, Antun VSS Stručni suradnik u znanosti
41. Pokos, Nenad Dr. sc. Znanstveni savjetnik
42. Poljanec Borić, Saša Dr. sc. Znanstvena savjetnica
43. Raboteg Šarić, Zora Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
44. Radačić, Ivana Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
45. Rihtar, Stanko VSS Stručni savjetnik u znanosti
46. Sučić, Ines Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
47. Šakić, Iva VŠS Viša računovodstvena referentica
48. Šakić Velić, Marija Dr. sc. Znanstvena suradnica
49. Šakić, Vlado Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
50. Šikić Mićanović, Lynette Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
51. Šimleša, Dražen Dr. sc. Znanstveni suradnik
52. Šimunović, Mara VSS Asistentica
53. Škorić, Dragoslava SSS Spremačica
54. Špoljar Vržina, Sanja Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
55. Štojs, Tihana VSS Asistentica-znanstvena novakinja
56. Švarc, Jadranka Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
57. Šverko, Iva Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
58. Tadić, Maja Dr. sc. Znanstvena suradnica
59. Tandara, Marin-Tin SSS Dostavljač
60. Trepšić, Zoran SSS Dostavljač
61. Turk, Ivo Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
62. Ursić, Sara Dr. sc. Znanstvena suradnica
63. Vaupotić Murati, Mirna VSS Voditeljica knjižnice
64. Vedriš, Marlena VSS Voditeljica pravne službe
65. Venos, Vlatka SSS Tajnica časopisa “Društvena istraživanja”
66. Vince Pallua, Jelka Dr. sc. Znanstvena savjetnica
67. Vojak, Danijel Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
68. Wertag, Anja Dr. sc. Viša asistentica
69. Zeman, Zdenko Dr. sc. Znanstveni savjetnik
70. Žebec Šilj, Ivana Dr. sc. Znanstvena suradnica

 

Područni centar Split
21000 Split, Poljana kraljice Jelene 1/I
voditelj Centra Split: dr. sc. Saša Mrduljaš

  

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Anić, Jadranka Rebeka Dr. sc. Viša znanstvena suradnica
2. Derado, Augustin VSS Asistent
3. Duvnjak, Neven Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
4. Mrduljaš, Saša Dr. sc. Viši znanstveni suradnik
5. Sokol, Ivica VSS Stručni savjetnik u znanosti
6. Tomić-Koludrović, Inga Dr. sc. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju

 

Područni centar Osijek
31000 Osijek, Šamačka 9/II
voditelj Centra Osijek: ddr. sc. Miljenko Brekalo

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Brekalo, Miljenko Ddr. sc. Znanstveni savjetnik
2. Kotrla Topić, Marina Dr. sc. Znanstvena suradnica

 

Područni centar Vukovar
32000 Vukovar, J. J. Strossmayera 25 p.p. 58
voditelj Centra Vukovar: dr. sc. Dražen Živić

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Bendra, Ivana Dr. sc. Viša asistentica
2. Cvikić, Sandra Dr. sc. Stručna suradnica u znanosti
3. Macut, Petar Dr. sc. Znanstveni suradnik
4. Žanić, Mateo Dr. sc. Znanstveni suradnik
5. Živić, Dražen Dr. sc. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

 

Područni centar Pula
52100 Pula, Leharova 1 – Dom hrvatskih branitelja
v.d. voditelja Centra Pula: dr. sc. Stipan Trogrlić (vanjski suradnik)

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Beroš, Marin Dr. sc. Znanstveni suradnik
2. Bartolić Sirotić, Klaudia VSS Stručna suradnica struke
3. Džin, Kristina Mr. sc. Stručna savjetnica u znanosti
4. Paić, Aleksandra VSS Stručna suradnica struke
5. Tomaić, Tatjana Mr. sc. Stručna suradnica u znanosti
6. Zejnilhodžić, Elvin VSS Stručni suradnik struke

 

 

 

Područni centar Gospić
53000 Gospić, Trg Stjepana Radića 4/1
voditelj Centra Gospić: dr. sc. Željko Holjevac (vanjski suradnik)

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Bušljeta Tonković, Anita Dr. sc. Znanstvena suradnica

 

Područni centar Dubrovnik
20000 Dubrovnik, Od Kaštela 11
voditelj Centra Dubrovnik: dr. sc. Vinicije Lupis

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
2. Lupis, Vinicije Dr. sc. Znanstveni savjetnik

 

Područni centar Varaždin
c/o 10000 Zagreb, Marulićev trg 19/1
voditeljica Centra Varaždin: dr. sc. Andreja Brajša Žganec

 

# Prezime, ime Akademski stupanj Zvanje
1. Brajša Žganec, Andreja Dr. sc. Znanstvena savjetnica

 

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *